Anda di halaman 1dari 2

Asmaul Husna (99 Nama Allah)

Nas-aluka [ perlahan ]
Yaa Man Huwallahulladzii Laa Ilaaha Illaahu
Awarrohmaanur Rohim

Almalikul Qudduusus Salaamul Mu’minul Muhaiminul ‘Aziizul Jabbaar


Almutakabbirul Khooliqulbaariul Mushowirul Ghoffar
Walqohharul Wahaabur Rozzaaqul Fattaahul ‘Aliim

Alqoobidhul Baasithul Khoofidhur Alroofi’ul Mu’izzul Mudhillus Samii’ul


Bashiirul Hakamul’adl
Allathiiful Khobiir
Alhaliimul ‘Adhim
Alghofurus Syakuur
Al’aliyul Kabiirul Hafiidhul Muqiit

Alhasiibul Jaliil Al Kariimur Roqiibul Mujiibul Waa Si’ul Hakiimul Waduudul


Majiidul Baa’itsus Syahid
Alhaqqulwakiil
Alqowiyul Matiin
Alwaliyul Hamiid
Almuhshil Mubdiul Mu’iid
Almuhyil Mumiitul Hayyul Qoyyum

Alwaajidul Maajidul Waahidus Shomadul Qoodirul Muqtadirul Muqoddimul


Muakh Khirul Awwalul Akhiir
Addhoohirul Baatinul Waalil Muta’al Bar Ruttawwaaabul Muntaqimul
‘Afuwwur Roufum Maalikul Mulki Dzul Jalaali Qal Ikroom

Almuqsitul Al Jaami’ul Ghoniyul Mughnil Maani’ud Dhoor Runnaafi’un


Nuurul Haadii Badii’ul Baaqii
Alwaaritsur rosyiidus Shobuurulladzi ladza kamits lihi Syaiun Wawas
Samii’ul Bashiir

Alloohumma Solli Afdhollas Sholati’alaa As’adi MAkhluuqoo Tika


Sayyidinaa Muhammadiwa’alaa alihii
Washohbihii wasallim ‘Adada Ma’luu Maatika Wamidaa Dzakalimaa Tika
Kullamaa
Dzakaro Kad Dzaakiruuna Waghofala ‘An Dzikrihil Ghoofiluun.

Urutan 99 Nama Allah (Asmaul Husna) dan 52. Al-Wakiilu : Maha Memelihara Penyerahan
ertinya 53. Al-Qawiyyu : Maha Kuat
1. Ar-Rahmaanu : Maha Pengasih 54. Al-Matiinu : Maha Kokoh/Perkasa
2. Ar-Rahiimu : Maha Penyayang 55. Al-Waliyyu : Maha Melindungi
3. Al-Maaliku : Maha Merajai 56. Al-Hamiidu : Maha Terpuji
4. Al-Qudduusu : Maha Suci 57. Al-Muhshii : Maha Penghitung
5. As-Salaamu : Maha Menyelamatkan 58. Al-Mubdi'u : Maha Memulai
6. Al-Mu'minu : Maha Pemelihara Keamanan 59. Al-Mu'iidu : Maha Mengulangi
7. Al-Muhayminu : Maha Penjaga 60. Al-Muhyi : Maha Menghidupkan
8. Al-'Aziizu : Maha Mulia 61. Al-Mumiitu : Maha Mematikan
9. Al-Jabbaaru : Maha Perkasa 62. Al-Hayyu : Maha Hidup
10. Al-Mutakabbiru : Maha Megah 63. Al-Qayyuumu : Maha Berdiri Sendiri
11. Al-Khaaliqu : Maha Pencipta 64. Al-Waajidu : Maha Menemukan/Kaya
12. Al-Baari'u : Maha Pembuat 65. Al-Maajidu : Maha Mulia
13. Al-Mushawwiru : Maha Pembentuk 66. Al-Waahidu : Maha Esa
14. Al-Ghaffaaru : Maha Pengampun 67. Al-Aahadu : Maha Esa
15. Al-Qahhaaru : Maha Pemaksa 68. Ash-Shamadu : Maha Diperlukan
16. Al-Wahhaabu : Maha Pemberi 69. Al-Qaadiru : Maha Kuasa
17. Ar-Razzaaqu : Maha Pemberi Rizki 70. Al-Muqtadiru : Maha Menentukan
18. Al-Fattaahu : Maha Membukakan 71. Al-Muqaddimu : Maha Mendahulukan
19. Al-'Aliimu : Maha Mengetahui 72. Al-Muakhkhiru : Maha Mengakhirkan
20. Al-Qaabidhu : Maha Mencabut 73. Al-Awwalu : Maha Awal/Pertama
21. Al-Baasithu : Maha Meluaskan 74. Al-Aakhiru : Maha Akhir/Penghabisan
22. Al-Haafidhu : Maha Menjatuhkan 75. Azh-Zhaahiru : Maha Nyata
23. Ar-Raafi'u : Maha Mengangkat 76. Al-Baathinu : Maha Tersembunyi
24. Al-Mu'izzu : Maha Pemberi Kemuliaan 77. Al-Waali : Maha Menguasai
25. Al-Mudzillu : Maha Pemberi Kehinaan 78. Al-Muta'aali : Maha Agung/Suci
26. As-Samii'u : Maha Mendengar 79. Al-Barru : Maha Dermawan
27. Al-Bashiiru : Maha Melihat 80. At-Tawwaabu : Maha Menerima Taubat
28. Al-Hakamu : Maha Menetapkan Hukum 81. Al-Muntaqimu : Maha Penyiksa
29. Al-'Adlu: Maha 'Adil 82. Al-'Afuwwu : Maha Pema'af
30. Al-Lathiifu : Maha Lemah Lembut 83. Ar-Ra'uufu : Maha Pengasih
31. Al-Khabiiru : Maha Waspada 84. Maalikul Mulki : Maha Menguasai Kerajaan
32. Al-Haliimu : Maha Penyantun 85. Dzul Jalaali wal Ikraami : Maha Memiliki
33. Al-'Azhiimu : Maha Agung Kebesaran dan Kemuliaan
34. Al-Ghafuuru : Maha Pengampun 86. Al-Muqsithu : Maha Adil
35. Asy-Syakuuru : Maha Menghargai 87. Al-Jaami'u : Maha Mengumpulkan
36. Al-'Aliyyu : Maha Tinggi 88. Al-Ghaniyyu : Maha Kaya
37. Al-Kabiiru : Maha Besar 89. Al-Mughniy : Maha Pemberi Kekayaan
38. Al-Hafiizhu : Maha Memelihara 90. Al-Maani'u : Maha Menolak/Membela
39. Al-Muqiitu : Maha Pemberi Kecukupan 91. Adh-Dhaarru : Maha Pemberi Bahaya
40. Al-Hasiibu : Maha Menghitung/Penjamin 92. An-Naafi'u : Maha Pemberi Manfaat
41. Al-Jaliilu : Maha Luhur 93. An-Nuuru : Maha Bercahaya
42. Al-Kariimu : Maha Pemurah 94. Al-Haadi : Maha Pemberi Petunjuk
43. Ar-Raqiibu : Maha Peneliti 95. Al-Badii'u : Maha Pencipta Yang Baru
44. Al-Mujiibu : Maha Mengabulkan 96. Al-Baaqii : Maha Kekal
45. Al-Waasi'u : Maha Luas 97. Al-Waaritsu : Maha Mewarisi
46. Al-Hakiimu : Maha Bijaksana 98. Ar-Rasyidu : Maha Cendekia
47. Al-Waduudu : Maha Pencinta 99. Ash-Shabuuru : Maha Penyabar
48. Al-Majiidu : Maha Mulia
49. Al-Baa'itsu : Maha Membangkitkan
50. Asy-Syahiidu : Maha
Menyaksikan/Mengetahui
51. Al-Haqqu : Maha Benar