Anda di halaman 1dari 1

Minggu/Hari/Tarikh Minggu 28 /Ahad/23.6.

2019

Kelas/Masa/Mata 1/11.50-12.50/Pendidikan Sivik (Bahasa Melayu)


pelajaran
Standard kandungan 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan

Standard Pembelajaran 1.2.2.Menyampaikan maklumat darpada bahan

Nilai Teras Kasih sayang

Tajuk Pemupukan Jati Diri

Objektif Pembelajaran Murid boleh


1. Menyatakan warna dan bilangan Jalur secara lisan(pengetahuan)
2. Melengkapkan peta I think tentang cara menghargai Jalur Gemilang
3. Berdiri tegak semasa menyanyi lagu Negaraku.

Aktiviti PdP 1.Guru menerangkan maksud tajuk Pemupukan Jati Diri


2.Setiap kumpulan diberikan sebuah kotak berisi Jig Saw Puzzle Jalur
Gemilang
3.Murid mencantumkan Jig Saw Puzzle
4. Murid bersoal jawab tentang warna dan bilangan jalur
5. Melengkapkan peta i think tentang cara menghargai Jalur Gemilang
6. Menyanyikan Lagu Negaraku dengan berdiri tegak.

Pengisian Kurikulum Ilmu: Sejarah


Nilai: Kasih Sayang
KB: Menjanakan idea/mengenalpasti

Sumber Pendidikan Youtube/lembaran kerja(peta I think)


(BBM/ABM/BBB
Pentaksiran Murid dapat menyatakan cara-cara menghargai Jalur Gemilang

Kehadiran

Refkleksi