Anda di halaman 1dari 6

MINGGU 8

MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS KELAS KRISTAL


HARI JUMAAT TARIKH 22-02-2019 MASA 7:30 - 8:00
TEMA

TAJUK Manner With Family


KOD STANDARD KANDUNGAN KOD STANDARD PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran (OP): Kriteria Kejayaan(KK) :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Murid dapat :
 Tell teacher what is manner  Mentioned 3 out of 4 manners
 Spell 3 out of 4 manners with family  Speel 3 out 4 manners correctly

RANGKA PENGAJARAN IMPAK/RELEKSI

Aktiviti Pemula (Starter): Teacher use video to explain about topic today. Kehadiran : ___ /____

___ /___ murid dapat


mencapai objektif
Aktiviti Utama (Main Activities): pembelajaran.

1. Teacher ask pupils to read together with him. ___ /___ murid menjawab
2. Teacher explain meaning of the each manners to pupils. soalan dengan betul.
3. Pupils start doing exercise in exercise book.

___ /___ murid memerlukan


lebih bimbingan daripada guru.

Aktiviti Penutup (Plenary): Each students will discuss what they learnt today.

BAHAN BANTU BELAJAR PDPC ABAD 21 TAHAP PENGUASAAN PBD


Bahan Maujud ☐ Buku Tulis ☐ Gallery Walk ☐ Think Pair Share ☐ 1
Lembaran Kerja ☐ Buku Teks ☐ Dragon Ball ☐ Group Presentation ☐ 2
Peta I-THINK ☐ Lain-lain ☐ Round Table ☐ Match - Mine ☐ 3
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Hot Seat ☐ Lain-lain ☐ 4
Kreativiti dan Inovasi ☐ Bahasa ☐ KECERGASAN PELBAGAI 5
Kelestarian Global ☐ Patriotisme ☐ Interpersonal ☐ Muzikal ☐ 6
Sains dan Teknologi ☐ Keusahawanan ☐ Kinestetik ☐ Naturalis ☐
TMK ☐ Nilai Murni ☐ Intrapersonal ☐ Verbal Lingusitik ☐ CATATAN/ PdPc
Kelestarian Alam Sekitar ☐ Pendidikan Kewangan ☐ Logik Matematik ☐ Visual Ruang ☐ ditangguhkan kerana :
KEMAHIRAN BERFIKIR Mesyuarat ☐
Membanding Beza ☐ Menjana idea ☐ Menginterpretasi ☐ Membuat Keputusan ☐ Program Sekolah ☐
Mengkategori ☐ Menghubungkait ☐ Mencipta analogi ☐ Membuat Rumusan ☐ CRK/MC ☐
Menginferens ☐ Komunikasi ☐ Mentafsir ☐ Menilai ☐ Cuti Umum ☐
KAEDAH PENILAIAN Mengiring Murid ☐
Lembaran Kerja ☐ Pemerhatian ☐ Lisan ☐ Tugasan/Projek Kursus ☐
Hasil Kerja Murid ☐ Kuiz ☐ Drama ☐ Lain-lain Lain-lain ☐
Tindakan Susulan Untuk Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid
Refleksi (PdPc akan datang)

©HAK CIPTA TERPELIHARA SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MIDAH 2, KUALA LUMPUR


MINGGU 8
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KELAS BERLIAN
HARI JUMAAT TARIKH 22-02-2019 MASA 9:50 - 10:20
TEMA Pergerakan Lokomotor
TAJUK Manipulasi Alatan Menggunakan Gelung Rotan
KOD STANDARD KANDUNGAN 1.1 KOD STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1
Objektif Pembelajaran (OP): Kriteria Kejayaan(KK) :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Murid dapat :
 Melakukan skip bebas menggnakan gelung rotan  5 daripada 6 murid dapat melakukan skip secara
 Boleh mengenali aktiviti skip bebas
 Boleh melakukan skip menggunakan gelung rotan  1 daripada 6 murid dapat melakukan skip dengan
bantuan guru

RANGKA PENGAJARAN IMPAK/RELEKSI

Aktiviti Pemula (Starter): Murid dapat melakukan aktiviti memanaskan badan bersama dengan guru. Kehadiran : ___ /____

___ /___ murid dapat


mencapai objektif
Aktiviti Utama (Main Activities):
pembelajaran.
1. Murid akan mendengar arahan guru.
___ /___ murid menjawab
2. Murid melakukan dalam satu barisan panjang bersama-sama guru di padang.
soalan dengan betul.
3. Murid akan didedahkan dengan cara yang betul untuk melakukan skip.
4. Murid melakukan aktiviti skip dalam kawasan yang tetapkan.
___ /___ murid memerlukan
lebih bimbingan daripada guru.

Aktiviti Penutup (Plenary): Aktiviti permainan kecil dijalankan bersama-sama guru.

BAHAN BANTU BELAJAR PDPC ABAD 21 TAHAP PENGUASAAN PBD


Bahan Maujud ☐ Buku Tulis ☐ Gallery Walk ☐ Think Pair Share ☐ 1
Lembaran Kerja ☐ Buku Teks ☐ Dragon Ball ☐ Group Presentation ☐ 2
Peta I-THINK ☐ Lain-lain ☐ Round Table ☐ Match - Mine ☐ 3
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Hot Seat ☐ Lain-lain ☐ 4
Kreativiti dan Inovasi ☐ Bahasa ☐ KECERGASAN PELBAGAI 5
Kelestarian Global ☐ Patriotisme ☐ Interpersonal ☐ Muzikal ☐ 6
Sains dan Teknologi ☐ Keusahawanan ☐ Kinestetik ☐ Naturalis ☐
TMK ☐ Nilai Murni ☐ Intrapersonal ☐ Verbal Lingusitik ☐ CATATAN/ PdPc
Kelestarian Alam Sekitar ☐ Pendidikan Kewangan ☐ Logik Matematik ☐ Visual Ruang ☐ ditangguhkan kerana :
KEMAHIRAN BERFIKIR Mesyuarat ☐
Membanding Beza ☐ Menjana idea ☐ Menginterpretasi ☐ Membuat Keputusan ☐ Program Sekolah ☐
Mengkategori ☐ Menghubungkait ☐ Mencipta analogi ☐ Membuat Rumusan ☐ CRK/MC ☐
Menginferens ☐ Komunikasi ☐ Mentafsir ☐ Menilai ☐ Cuti Umum ☐
KAEDAH PENILAIAN Mengiring Murid ☐
Lembaran Kerja ☐ Pemerhatian ☐ Lisan ☐ Tugasan/Projek Kursus ☐
Hasil Kerja Murid ☐ Kuiz ☐ Drama ☐ Lain-lain Lain-lain ☐
Tindakan Susulan Untuk Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid
Refleksi (PdPc akan datang)

©HAK CIPTA TERPELIHARA SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MIDAH 2, KUALA LUMPUR


MINGGU 7
MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS KELAS ZAMRUD
HARI JUMAAT TARIKH 15-02-2019 MASA 8:30 - 9:00
TEMA Listening And Speaking
TAJUK

KOD STANDARD KANDUNGAN 1.3 KOD STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1


Objektif Pembelajaran (OP): Kriteria Kejayaan(KK) :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Murid dapat :
 

RANGKA PENGAJARAN

Aktiviti Pemula (Starter): Teacher use video to explain about topic today.

Aktiviti Utama (Main Activities):

4. Teacher ask pupils to read together with him.


5. Teacher explain meaning of the each manners to pupils.
6. Pupils start doing exercise in exercise book.

Aktiviti Penutup (Plenary): Each students will discuss what they learnt today.

BAHAN BANTU BELAJAR PDPC ABAD 21 TAHAP PENGUASAAN PBD


Bahan Maujud ☐ Buku Tulis ☐ Gallery Walk ☐ Think Pair Share ☐ 1
Lembaran Kerja ☐ Buku Teks ☐ Dragon Ball ☐ Group Presentation ☐ 2
Peta I-THINK ☐ Lain-lain ☐ Round Table ☐ Match - Mine ☐ 3
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Hot Seat ☐ Lain-lain ☐ 4
Kreativiti dan Inovasi ☐ Bahasa ☐ KECERGASAN PELBAGAI 5
Kelestarian Global ☐ Patriotisme ☐ Interpersonal ☐ Muzikal ☐ 6
Sains dan Teknologi ☐ Keusahawanan ☐ Kinestetik ☐ Naturalis ☐
TMK ☐ Nilai Murni ☐ Intrapersonal ☐ Verbal Lingusitik ☐ CATATAN/ PdPc
Kelestarian Alam Sekitar ☐ Pendidikan Kewangan ☐ Logik Matematik ☐ Visual Ruang ☐ ditangguhkan kerana :
KEMAHIRAN BERFIKIR Mesyuarat ☐
Membanding Beza ☐ Menjana idea ☐ Menginterpretasi ☐ Membuat Keputusan ☐ Program Sekolah ☐
Mengkategori ☐ Menghubungkait ☐ Mencipta analogi ☐ Membuat Rumusan ☐ CRK/MC ☐
Menginferens ☐ Komunikasi ☐ Mentafsir ☐ Menilai ☐ Cuti Umum ☐
KAEDAH PENILAIAN Mengiring Murid ☐
Lembaran Kerja ☐ Pemerhatian ☐ Lisan ☐ Tugasan/Projek Kursus ☐
Hasil Kerja Murid ☐ Kuiz ☐ Drama ☐ Lain-lain Lain-lain ☐
Tindakan Susulan Untuk Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid
Refleksi (PdPc akan datang)

©HAK CIPTA TERPELIHARA SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MIDAH 2, KUALA LUMPUR


MINGGU 7
MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS KELAS KRISTAL
HARI JUMAAT TARIKH 15-02-2019 MASA 9:00 - 9:30
TEMA

TAJUK Manner With Family


KOD STANDARD KANDUNGAN KOD STANDARD PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran (OP): Kriteria Kejayaan(KK) :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Murid dapat :
 Tell teacher what is manner  Mentioned 3 out of 4 manners
 Spell 3 out of 4 manners with family  Speel 3 out 4 manners correctly

RANGKA PENGAJARAN IMPAK/RELEKSI

Aktiviti Pemula (Starter): Teacher use video to explain about topic today. Kehadiran : ___ /____

___ /___ murid dapat


mencapai objektif
Aktiviti Utama (Main Activities): pembelajaran.

7. Teacher ask pupils to read together with him. ___ /___ murid menjawab
8. Teacher explain meaning of the each manners to pupils. soalan dengan betul.
9. Pupils start doing exercise in exercise book.

___ /___ murid memerlukan


lebih bimbingan daripada guru.

Aktiviti Penutup (Plenary): Each students will discuss what they learnt today.

BAHAN BANTU BELAJAR PDPC ABAD 21 TAHAP PENGUASAAN PBD


Bahan Maujud ☐ Buku Tulis ☐ Gallery Walk ☐ Think Pair Share ☐ 1
Lembaran Kerja ☐ Buku Teks ☐ Dragon Ball ☐ Group Presentation ☐ 2
Peta I-THINK ☐ Lain-lain ☐ Round Table ☐ Match - Mine ☐ 3
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Hot Seat ☐ Lain-lain ☐ 4
Kreativiti dan Inovasi ☐ Bahasa ☐ KECERGASAN PELBAGAI 5
Kelestarian Global ☐ Patriotisme ☐ Interpersonal ☐ Muzikal ☐ 6
Sains dan Teknologi ☐ Keusahawanan ☐ Kinestetik ☐ Naturalis ☐
TMK ☐ Nilai Murni ☐ Intrapersonal ☐ Verbal Lingusitik ☐ CATATAN/ PdPc
Kelestarian Alam Sekitar ☐ Pendidikan Kewangan ☐ Logik Matematik ☐ Visual Ruang ☐ ditangguhkan kerana :
KEMAHIRAN BERFIKIR Mesyuarat ☐
Membanding Beza ☐ Menjana idea ☐ Menginterpretasi ☐ Membuat Keputusan ☐ Program Sekolah ☐
Mengkategori ☐ Menghubungkait ☐ Mencipta analogi ☐ Membuat Rumusan ☐ CRK/MC ☐
Menginferens ☐ Komunikasi ☐ Mentafsir ☐ Menilai ☐ Cuti Umum ☐
KAEDAH PENILAIAN Mengiring Murid ☐
Lembaran Kerja ☐ Pemerhatian ☐ Lisan ☐ Tugasan/Projek Kursus ☐
Hasil Kerja Murid ☐ Kuiz ☐ Drama ☐ Lain-lain Lain-lain ☐
Tindakan Susulan Untuk Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid
Refleksi (PdPc akan datang)

©HAK CIPTA TERPELIHARA SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MIDAH 2, KUALA LUMPUR


MINGGU 7
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK KELAS 3 ZAMRUD
HARI JUMAAT TARIKH 15-02-2019 MASA 10:20 - 10:50
TEMA

TAJUK

KOD STANDARD KANDUNGAN KOD STANDARD PEMBELAJARAN


Objektif Pembelajaran (OP): Kriteria Kejayaan(KK) :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Murid dapat :
 

RANGKA PENGAJARAN IMPAK/RELEKSI

Aktiviti Pemula (Starter): Kehadiran : ___ /____

Aktiviti Utama (Main Activities): ___ /___ murid dapat


mencapai objektif
pembelajaran.

___ /___ murid menjawab


soalan dengan betul.

___ /___ murid memerlukan


lebih bimbingan daripada guru.
Aktiviti Penutup (Plenary): Each students will discuss what they learnt today.

BAHAN BANTU BELAJAR PDPC ABAD 21 TAHAP PENGUASAAN PBD


Bahan Maujud ☐ Buku Tulis ☐ Gallery Walk ☐ Think Pair Share ☐ 1
Lembaran Kerja ☐ Buku Teks ☐ Dragon Ball ☐ Group Presentation ☐ 2
Peta I-THINK ☐ Lain-lain ☐ Round Table ☐ Match - Mine ☐ 3
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Hot Seat ☐ Lain-lain ☐ 4
Kreativiti dan Inovasi ☐ Bahasa ☐ KECERGASAN PELBAGAI 5
Kelestarian Global ☐ Patriotisme ☐ Interpersonal ☐ Muzikal ☐ 6
Sains dan Teknologi ☐ Keusahawanan ☐ Kinestetik ☐ Naturalis ☐
TMK ☐ Nilai Murni ☐ Intrapersonal ☐ Verbal Lingusitik ☐ CATATAN/ PdPc
Kelestarian Alam Sekitar ☐ Pendidikan Kewangan ☐ Logik Matematik ☐ Visual Ruang ☐ ditangguhkan kerana :
KEMAHIRAN BERFIKIR Mesyuarat ☐
Membanding Beza ☐ Menjana idea ☐ Menginterpretasi ☐ Membuat Keputusan ☐ Program Sekolah ☐
Mengkategori ☐ Menghubungkait ☐ Mencipta analogi ☐ Membuat Rumusan ☐ CRK/MC ☐
Menginferens ☐ Komunikasi ☐ Mentafsir ☐ Menilai ☐ Cuti Umum ☐
KAEDAH PENILAIAN Mengiring Murid ☐
Lembaran Kerja ☐ Pemerhatian ☐ Lisan ☐ Tugasan/Projek Kursus ☐
Hasil Kerja Murid ☐ Kuiz ☐ Drama ☐ Lain-lain Lain-lain ☐
Tindakan Susulan Untuk Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid
Refleksi (PdPc akan datang)

©HAK CIPTA TERPELIHARA SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MIDAH 2, KUALA LUMPUR


MINGGU 7
MATA PELAJARAN BAHASA INGGERIS KELAS OPAL
HARI JUMAAT TARIKH 15-02-2019 MASA 11:50 - 12:20
TEMA

TAJUK Manner With Family


KOD STANDARD KANDUNGAN KOD STANDARD PEMBELAJARAN
Objektif Pembelajaran (OP): Kriteria Kejayaan(KK) :
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Murid dapat :
 Tell teacher what is manner  Mentioned 3 out of 4 manners
 Spell 3 out of 4 manners with family  Speel 3 out 4 manners correctly

RANGKA PENGAJARAN IMPAK/RELEKSI

Aktiviti Pemula (Starter): Teacher use video to explain about topic today. Kehadiran : ___ /____

___ /___ murid dapat


mencapai objektif
Aktiviti Utama (Main Activities): pembelajaran.

10. Teacher ask pupils to read together with him. ___ /___ murid menjawab
11. Teacher explain meaning of the each manners to pupils. soalan dengan betul.
12. Pupils start doing exercise in exercise book.

___ /___ murid memerlukan


lebih bimbingan daripada guru.

Aktiviti Penutup (Plenary): Each students will discuss what they learnt today.

BAHAN BANTU BELAJAR PDPC ABAD 21 TAHAP PENGUASAAN PBD


Bahan Maujud ☐ Buku Tulis ☐ Gallery Walk ☐ Think Pair Share ☐ 1
Lembaran Kerja ☐ Buku Teks ☐ Dragon Ball ☐ Group Presentation ☐ 2
Peta I-THINK ☐ Lain-lain ☐ Round Table ☐ Match - Mine ☐ 3
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Hot Seat ☐ Lain-lain ☐ 4
Kreativiti dan Inovasi ☐ Bahasa ☐ KECERGASAN PELBAGAI 5
Kelestarian Global ☐ Patriotisme ☐ Interpersonal ☐ Muzikal ☐ 6
Sains dan Teknologi ☐ Keusahawanan ☐ Kinestetik ☐ Naturalis ☐
TMK ☐ Nilai Murni ☐ Intrapersonal ☐ Verbal Lingusitik ☐ CATATAN/ PdPc
Kelestarian Alam Sekitar ☐ Pendidikan Kewangan ☐ Logik Matematik ☐ Visual Ruang ☐ ditangguhkan kerana :
KEMAHIRAN BERFIKIR Mesyuarat ☐
Membanding Beza ☐ Menjana idea ☐ Menginterpretasi ☐ Membuat Keputusan ☐ Program Sekolah ☐
Mengkategori ☐ Menghubungkait ☐ Mencipta analogi ☐ Membuat Rumusan ☐ CRK/MC ☐
Menginferens ☐ Komunikasi ☐ Mentafsir ☐ Menilai ☐ Cuti Umum ☐
KAEDAH PENILAIAN Mengiring Murid ☐
Lembaran Kerja ☐ Pemerhatian ☐ Lisan ☐ Tugasan/Projek Kursus ☐
Hasil Kerja Murid ☐ Kuiz ☐ Drama ☐ Lain-lain Lain-lain ☐
Tindakan Susulan Untuk Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid
Refleksi (PdPc akan datang)

©HAK CIPTA TERPELIHARA SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MIDAH 2, KUALA LUMPUR

Anda mungkin juga menyukai