Anda di halaman 1dari 2

SAMBUTAN KEPALA SEKOLAH

ACARA PERPISAHAN
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Yang terhormat kepala desa Sapit atau pejabat yang mewakili
Yang terhormat kepala dusun batu pandang
Yang terhormat ketua komite TK Bahrul Ulum
Yang terhormat bapak/ibu wali murid dan tamu undangan serta anak-anakku yang ku
sayangi dan ku banggakan.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala
yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat
berkumpul dalam acara Tasyakuran dan penamatan peserta didik Tahun Pelajaran
2018/2019 ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin.

Kedua kalinya sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, dengan iringan sholawat mudah-mudahan kelak di hari akhir
kita tetap termasuk dalam golongan orang-orang yang mukmin.

Tamu undangan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sebagai kepala sekolah
sekaligus mewakili segenap ibu-ibu guru dan panitia Tasyakuran dan penamatan
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada hadirin sekalian, yang mana telah
berkenan hadir pada acara ini. Tak lupa pula kami memohon maaf apabila ada kesalahan
baik itu tutur kata ataupun ucapan kami, mulai dari awal acara hingga akhir nanti.

Hadirin yang saya hormati,


Alhamdulilah, sejak TK Bahrul Ulum ini berdiri 1 tahun yang lalu, kami senantiasa
berusaha memberikan yang terbaik untuk perkembangan putra/putri Bapak/Ibu. Dengan
selalu berusaha menciptakan suasana yang nyaman selayaknya di rumah dan menjadi
keluarga bagi anak, sehingga membuat anak-anak merasa senang berada di sekolah.

Perlu kita ketahui dan maklumi bersama bahwa Pendidikan di Taman Kanak-kanak
merupakan kegiatan bermain seraya belajar. Dengan seperti itu seraya memiliki seni
tersendiri, ditunjang dengan kemampuan yang baik dari para pendidik yang berkerja sama
dengan orang tua murid sebagai pendidik utama dan pertama.

Taman kanak-kanak adalah suatu tempat yang menyenangkan dimana anak-anak kiat
dapat belajar serta bermain bersama dengan mengintegrasikan ajaran agama islam dalam
semua kegiatan belajar mengajar kepada anak sedini mungkin Insya Allah kelak akan
menjadikan perilaku anak-anak yang beriman, jujur, berkarakter, berbudi pekerti luhur,
cerdas dan terampil. Serta dengan menerima anak apa adanya akan membantu membangun
fisiknya.

Semua itu, tentu tidak terlepas dari peran serta bpk/ibu wali murid dan juga semua pihak
yang telah mendukung kami, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-
mudahan jasa baik bapak/ibu semua dibalas oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik.
Amin.

Saya kira tidak perlu berlama-lama saya memberi sambutan, apabila ada kesalahan saya
mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum wr wb


***

Anda mungkin juga menyukai