Anda di halaman 1dari 11

Ketua : Nama Projek :

Objektif :

Objektif Bil Tugas Utama Status / Pencapaian Projek Tanggungjawab

M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4

Ketua Projek
Pengetua

KBK
Jun Julai Ogos September Oktober

PKP
Tugasan Utama
( Nama Program / aktiviti ) Bil Program / Aktiviti Kos Catatan

Tarikh
Sasaran

Objektif Kos
Objektif Khusus &
Harapan
Ulasan:
Tarikh :

Tanggungjawab
KBB

Catatan
Nama Program/Projek/Aktiviti :
Ketua : Guru Besar SK. Putrajaya Presint 16(1) Tarikh :
Program 88
Objektif : Semua guru Matematik dan Bahasa Inggeris mendapat 88% Tema : April - September
Umum dalam SKPMg2 standard 4 PdP Berkesan

Matlamat Bil Tugas Utama Status / Pencapaian Projek Tanggungjawab


1 Mesyuarat Penyelarasan A C B
2 PLC A B
3 Klinik Pedagogi A B
4 Program Ombak B A
5 Semakan hasil kerja murid A B
6 Pencerapan A B
7 Lawatan Penanda Aras C B A
8 Pembinaan BBB A B
9

SU PERHUBUNGAN AWAM
10

Penyelaras Kecemerlangan
11
12

SU KURIKULUM
13
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
Tugasan Utama
( Nama Program / aktiviti )

GBK
PK1
April Mei Jun Julai Ogos

SUP

KP
Bil Program / Aktiviti Kos Catatan
Tarikh 1 Klinik PdP Guru RM200
Sasaran 2 Program Ombak RM200
Objektif/Matlam dan kos
Meningkatkan kualiti pemeriksaan hasil kerja murid

at/ Skop 3
4
Sumbangan PIBG
5
Menggunakan RPH (3 Part Lesson)

6
Harapan/Ulasan
7
Meningkatkan motivasi guru
Berkongsi amalan terbaik

8
% menguasai Matematik dan Bahasa Inggeris Penulisan 100% A Orang Pertama dipertanggungjawab

Siap B Orang Kedua dipertanggungjawab


Belum Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawab

Mengg

Menin

Menin
Berko
Ketua : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

Objektif :
Umum Membentuk murid yang cemerlang daripada segi tingkah laku dan sahsiah

Matlamat Bil Tugas Utama


1 Pembentukan AJK
2 Mesyuarat AJK
3 Traffic Light
4 Program Penyayang a a
5 Program Transformasi Diri
6 Kepimpinan Khalifah Muda
7
8
9
10
11
12
13
elajara yang seimbang dan cemerlang dari segi intelek dan sahsiah

daya penyayang dan hormat-menghormati dalam kalangan warga sekolah

Tugasan Utama
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M5
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M5
M1
M2
( Nama Program / aktiviti )
lajar yang mempunyai jati diri dan mengamalkan nilai-nilai murni

n peratus masalah disiplin dalam kalangan murid ke tahap minima

JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL

Tarikh KEM KEPIMPINAN KHALIFAH MUDA


Sasaran
Objektif dan kos PROGRAM PENYAYANG
TRAFFIC LIGHT

Harapan/Ulasan
Melahirkan pelajara

Melahirkan pelajar yan

Menyemai budaya pen

Mengurangkan peratus
Siap

Belum Siap
% SKPMg2 Standard 4 sekurang-kurangnya mencapai 88%
TOOL KIT_CONTOH OPPM
Nama Projek :
Tarikh :
Learning Walk
Tema : Jan - Okt

Kemenjadian Murid

Tanggungjawab
A B C
A B
C B A
a B C D A
C B A
E D C B A

PENYELARAS
M3
M4
M5
M1
M2
M3
M4
M5
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4

SU HEM
KGD
GBK
PKH

JULAI OGOS SEPT OKT


GB

Kos Catatan
RM2,220.00
RM500.00
RM300.00
Orang Pertama dipertanggungjawab
A
Orang Kedua dipertanggungjawab
B
Orang Ketiga dipertanggungjawab
C