Anda di halaman 1dari 2

Pengenalan:

Fun Fair Learning (F^2L) merupakan


satu inovasi berunsur Teknologi
Maklumat Komunikasi (TMK). Dengan
adanya F^2L murid-murid dapat lebih
mudah mengenali bentuk
perbendaharaan kata dan seterusnya
menggunakannya dengan betul.
Selain itu, F^2L juga dapat
meningkatkan minat murid dengan
memberi peluang murid untuk belajar
secara kendiri. Di samping itu,
penghasilan F^2L adalah merujuk
kepada idea model penstrukturan fun
fair yang terdapat pelbagai jenis
aktiviti, iaitu ferris wheel dan dumbo.
Dengan F^2L ini, dapat melahirkan
murid yang mampu menghadapi
cabaran dalam era Revolusi Industri
4.0.

Objektif:

Membantu murid mengenali


perbendaharaan kata dan seterusnya NAMA AHLI PASUKAN:
meyebut dan menggunakannya
dengan betul. CIK KHOR CHENG HOON
OOI ZINING
LEE ROU XUAN
LIM JIA SHIN
CHONG SIN HUI
.
Maklumat Berkaitan Cara Penggunaan
Faedah
1. Bumper Car: Pilih kad
F^2L 1. Dapat mencapai standard
bendahara kata yang berada di
pembelajaran DSKP Bahasa Cina
Bahan F^2L adalah seperti bumper car.
Sekolah Rendah.
berikut: 2. Menyusun kad bendahara
2. Memenuhi kenhendak dalam
supaya menjadi perkataan yang
Revolusi Perindustrian 4.0. betul.
 3 jenis alat permainan Fun Fair 3. Membantu murid belajar dan 3. Permainan Ferris Wheel: Teka-
mengenalpasti jawapan secara teki soalan yang telah
kendiri. disediakan.
1. Bumper Car
4. Menggalakkan penglibatan murid 4. Menyemak jawapan dengan
2. Ferris Wheel secara aktif. menggunakan kod QR
3. Permainan Mad 5. Menggalakkkan murid 5. Mad Tea Party : Memusing
Tea Party berkomunikasi, berkolaborasi, cawan untuk memasang
berfikiran kreatif dan kritis. perbendaharaan kata dan
6. Sesuai untuk murid yang sebutan dengan betul
 Kod QR berlainan tahap. 6. Pengukuhan : Membuat latihan
7. Senang dibawa dan mudah
pengukuhan untuk menilai
keberkesanan pengajaran dan
Kod QR “Ferris diguna.
pembelajaran.
Wheel” yang 8. Kos pembelajaran bahan
mengandungi pengajaran yang rendah.
jawapan dan 9. Memastikan murid belajar dalam
perjelasan perkataan suasana yang menyeronokkan.
10. Dapat diaplikasi dalam subjek
1.
lain.