Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

SUKAN : BOLA SEPAK


DAERAH : MSSD KUALA KRAI
JANTINA : LELAKI KUMPULAN UMUR: BAWAH 12 TAHUN

Nama Pemain : NIK AMAR ARSHAD BIN JALI

Alamat Pemain : KAMPUNG DABONG 18200 KUALA KRAI KELANTAN


(Alamat Rumah)

No. S/Beranak / Kad Pengenalan : 070814-03-0537 No. Telefon: 012- 2673024


Tahun : 6 BESTARI Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah : 04/01/2014
No. Daftar Pelajar: 0161 No. Angka Giliran UPSR : ______________________________

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA

Nama IbuBapa / penjaga :TUAN SURIATI BINTI MAT No. KP : 810601035538


No. Telefon (Pejabat) : No. Telefon bimbit :

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan betul. Saya juga membenarkan anak / jagaan
saya didaftarkan sebagai pemain bola sepak untuk pasukan MSSD Kuala Krai dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-
undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa
memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan
tersebut.

AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN

Nama Pengetua / Guru Penolong Kanan : No. Telefon Sekolah :

Alamat Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

(Tandatangan dan Cop Rasmi) Tarikh

Nama :
No. KP :

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN PENYELIA SUKAN PPD / SETIAUSAHA MSSD

Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan/Pertandingan Majlis Sukan Sekolah Kelantan
dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan Penyelia Sukan PPD / Setiausaha MSSD


Nama :
No. KP : Nama :
Jawatan: Cop Rasmi :
Tarikh : Tarikh :