Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR LAMPIRAN GURU DENGAN TUGAS PEMBAGIAN TUGAS MENGAJAR SM

SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2019


Kelas X
No Nama Guru Kode Mapel
TKR1 TKR2 TKJ1 TKJ2 TKJ3 TB PH TKR1
1 2 4 5 6 7 8 1
01 Yanto Nugraha, S.Pd, M.Si 1A Simulasi Digital 3 3 3 3 3 - - -
1B Dasar Program Keahlian TKJ - - 2 2 2 - - -
02 Sulasmi, S.Pd 2A Kompetensi Keahlian TB - - - - - - - -
03 Wida Dewiyarti, S.Pd 3A IPA Terapan - - - - - 3 3 -
3B Fisika 3 3 3 3 3 - - -
3C Kimia - - 3 3 3 - - -
04 Udin Rosidin, S.Pd 4A PAI - - - - - - - -
4B Sistem Pemindah Tenaga - - - - - - - 3
05 Budiman Rohmatulloh, S.Pd 5A Penjaskes Olah Raga&Kes 2 2 2 2 2 2 2 -
5B Sejarah Indonesia - - 3 3 3 - - -
5C PKK - - - - - - - 3
06 Hasanudin Arif P, S.Sos 6A PKK - - - - - - - 4
07 Novinti Hasari Wulandari, S.Pd 7A Matematika 4 4 - - - - - 4
08 Tina Maslahat, S.Pd 8A Bahasa Indonesia - - - - - - - 3
09 Siti Rohimah, S.Pd 9A Matematika - - 4 4 4 4 4 -
10 Desi Rahayu 10A Kepariwisataan - - - - - 3 3 -
10B Dasar Prog Keahlian TB - - - - - 12 - -
10C Kompetensi Keahlian TB - - - - - - - -
11 Ari Febriansyah 11A Teaching Factory - - - - - - - -
12 Moch Sofyan Ismail, S.Pd 12A Penjaskes Olah Raga&Kes - - - - - - - -
12B Sejarah Indonesia 3 3 - - - 3 3 -
13 Eva Apipah, S.Pd 13A PAI - - - - - - - 3
14 Elis Rosmiyati, S.Pd 14A Bahasa Indonesia 4 4 4 4 4 4 4 -
15 Muhamad Khusnul Ibad 15A Dasar Program Keahlian TKJ - - 4 4 4 - - -
15B Kompetensi Keahlian TKJ - - - - - - - -
16 Saefuloh Hamid, ST 16A Tune Up Mesin Ef - - - - - - - 2
16B PKK - - - - - - - -
Kelas X
No Nama Guru Kode Mapel
TKR1 TKR2 TKJ1 TKJ2 TKJ3 TB PH TKR1
1 2 4 5 6 7 8 1
17 Asep Saepul Rohmat, S.Pd 17A Penjaskes Olah Raga & Kes - - - - - - - 2
17B PPKn - - - - - - - -
18 Susi Mulyani, S.Pd 18A PAI 3 3 3 3 3 3 3 -
19 RA Santiani Karina, S.Pd 19A Bahasa Inggris 3 3 3 3 3 3 3 3
20 Tuti Utiyatil Barokah, S.Pd 20A Bahasa Inggris - - - - - - - -
20B Bahasa Asing - - - - - - 3 -
21 Imas Kartini, SH 21A PPkn 2 2 2 2 2 2 2 2
22 Riki Muhtar 22A PDTO 4 4 - - - - - -
22B Kompetensi Kelistrikan Body - - - - - - - 2
22C AC - - - - - - - 2
23 Dede Rosihan Anwar, S.Par 23A Kepariwisatan - - - - - - - -
23B Dasar Program Keahlian PH - - - - - - - -
23C Kompetensi Keahlian PH - - - - - - - -
24 Moch Fathan Firdaus 24A Kompetensi Keahlian TKJ - - - - - - - -
25 Gumelar Dwi Fitrianto 25A Gambar Teknik 4 4 - - - - - -
25B Kompetensi Kelistrikan Mesin - - - - - - - 3
26 Apipudin, S.Pd 26A Kompetensi Keahlian PH - - - - - - - -
27 Dwi Rahmi Nur Oktaviani, S.Pd 27A Dasar Program Keahlian PH - - - - - - 9 -
27B Kompetensi Keahlian PH - - - - - - - -
28 Wida Widianingsih, S.Pd 28A Matematika - - - - - - - -
28B Kimia 3 3 - - - - - -
29 Gugun Gunawan, S.Sn 29A Seni Budaya 3 3 3 3 3 3 3 -
30 Candra 30A TDO 4 4 - - - - - -
30B Tune Up Mesin Bensin - - - - - - - 3
31 Gilang 31A Tune Up Mesin Diesel - - - - - - - 2
31B Sistem Sasis - - - - - - - 4
32 Debi Fitria Dewi Oktapiana, SE.Par 32A Kompetensi Keahlian PH - - - - - - - -
33 Rois sajidin 33A Kompetensi Keahlian TKJ - - - - - - - -
34 Sandy Meliyawan 34A Dasar Program Keahlian TKJ - - 2 2 2 - - -
34B Kompetensi Keahlian TKJ - - - - - - - -
35 Fathimah Sadiyyah, S.Kom 35A Dasar Program Keahlian TKJ - - 4 4 4 - - -
35B PKK - - - - - - - -
36 Salsa Dwiyanti 36A Simulasi Digital - - - - - 3 3 -
Total Jam Per Minggu 45 45 45 45 45 45 45 45
AN TUGAS MENGAJAR SMK BINA NUSANTARA CISALAK - SUBANG
TAHUN PELAJARAN 2019 / 2020
Kelas XI Kelas XII
JML Total
TKR2 TKR3 TKJ1 TKJ2 TKJ3 TB PH TKR1 TKR2 TKR3 TKJ1 TKJ2 TB PH
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
- - - - - - - - - - - - - - 15
21
- - - - - - - - - - - - - - 6
- - - - - 14 - - - - - - 30 - 44 44
- - - - - - - - - - - - - - 6
- - - - - - - - - - - - - - 15 30
- - - - - - - - - - - - - - 9
- - - - - - - - - - - - 3 3 6
24
3 3 - - - - - 3 3 3 - - - - 18
- - - - - - - - - - - - - - 14
- - - - - - - - - - - - - - 9 32
3 3 - - - - - - - - - - - - 9
4 4 - - - - - 5 5 5 - - - - 27 27
4 4 - - - - - 4 4 4 - - 4 4 40 40
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 38 38
- - 4 4 4 - - - - - 4 4 - - 40 40
- - - - - - - - - - - - - - 6
- - - - - - - - - - - - - - 12 32
- - - - - 14 - - - - - - - - 14
- - - - - - - - - - - - - - 0
- - - - - 2 2 - - - - - - - 4
16
- - - - - - - - - - - - - - 12
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - - 39 39
- - - - - - - - - - - - - - 28 28
- - - - - - - - - - - - - - 12
45
- - 5 5 5 - - - - - 9 9 - - 33
2 2 - - - - - 3 3 3 - - - - 15
24
- - - - - - - 3 3 3 - - - - 9
Kelas XI Kelas XII
JML Total
TKR2 TKR3 TKJ1 TKJ2 TKJ3 TB PH TKR1 TKR2 TKR3 TKJ1 TKJ2 TB PH
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
2 2 2 2 2 - - - - - - - - - 12
26
- - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 14
- - - - - - - - - - - - - - 21 21
3 3 - - - 3 3 - - - - - - - 36 36
- - 3 3 3 - - 4 4 4 4 4 4 4 37
40
- - - - - - - - - - - 3
2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - 30 30
- - - - - - - - - - - - - - 8
2 2 - - - - - 2 2 2 - - - - 12 32
2 2 - - - - - 2 2 2 - - - - 12
- - - - - - - - - - - - - - 0
- - - - - - - - - - - - - - 0 0
- - - - - - - - - - - - - - 0
- - 6 6 6 - - - - - 8 8 - - 34 34
- - - - - - - - - - - - - - 8
26
3 3 - - - - - 3 3 3 - - - - 18
- - - - - - 9 - - - - - - 9 18 18
- - - - - - - - - - - - - - 9
29
- - - - - - 11 - - - - - - 9 20
- - - - - 4 4 - - - - - - - 8
14
- - - - - - - - - - - - - - 6
- - - - - - - - - - - - - - 21 21
- - - - - - - - - - - - - - 8
26
3 3 - - - - - 3 3 3 - - - - 18
2 2 - - - - - 2 2 2 - - - - 12
36
4 4 - - - - - 4 4 4 - - - - 24
- - - - - - 8 - - - - - - 12 20 20
- - 5 5 5 - - - - - 8 8 - - 31 31
- - - - - - - - - - - - - - 6
27
- - 7 7 7 - - - - - - - - - 21
- - - - - - - - - - - - - - 12
37
- - 5 5 5 - - - - - 5 5 - - 25
- - - - - - - - - - - - - - 6 6
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 990 990

Subang, Juli 2019


Kepala Sekolah

Dadan Rohmansah, S.Pd