Anda di halaman 1dari 2

BAB II.

LOGARITMA Fungsi Logaritma:

Fungsi logaritma meliputi fungsi invers dan fungsi


Pengertian: eksponen.

ax = b ⇔ x = a log b
Persamaan logaritma:
Sifat-sifat:
y = a log x ⇔ a y = x
a x
1. log a = x
jika x > 0, a > 0 dan a ≠ 1
2. log ab = log a + log b
fungsi logaritma dapat ditulis sbb:
a a a
3. log ab = log a + log b
a f:xÆ a
log x atau y =f(x) = a log x
4. log = log a – log b
b
a grafik fungsi logaritma merupakan invers dari grafik
5. a log = a log a - a log b eksponennya seperti diperlihatkan pada gambar:
b
x
log b
6. a log b = x ; x > 0 dan x ≠ 1
log a

a
7. log b n = n . a log b

a
log b
8. a = b

9. a log b . b log c = a log c

Persamaan :

a
log f(x) = a log g(x) maka f(x) = g(x) > 0

Pertidaksamaan :
Dari gambar grafik fungsi g(x) = 2 log x adalah invers dari
a a
log f(x) > log g(x) fungsi grafik f(x) = 2 x

(i) f(x) > g(x) untuk a >1


f(x) < g(x) untuk 0<a<1
(ii) f(x) >0
(iii) g(x)>0

Himpunan Penyelesaiannya = (i) ∩ (ii) ∩ (iii)

www.belajar-matematika.com - 1
a
apabila fungsi logaritma f(x) = y = log x maka

1. Gambar grafik jika a > 1

2 Gambar grafik jika 0<a<1

http://matematikariadotorg.wordpress.com
www.belajar-matematika.com - 2