Anda di halaman 1dari 1

Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa( Watak dan perwatakan utama nilai dan pengajaran)

Nilai kerajinan:
Contoh: Adnan rajin membantu ayahnya yang bekerja di kubun getah.
-Kita hendaklah rajin membantu keluarga
-Masyarakat yang rajin membantu keluarga.
Contoh: Adnan rajin menuntu ilmu dengan memenuhi kebanyakan masanya untuk
mengulang kaji pengajaran dan menbaca buku di sekolah.
-Masyarakat yang rajin menuntut ilmu
Nilai keberanian:
Contoh: Adnan telah mengejar pencuri itu walaupun ayahnya melarang Adnan dan
mengikutinya. Adnan sempat membalik kayu ke arah pencuri itu
Nilai bercita-cita tinggi:
Contoh:sejak kecil lagi,adwan bercita-cita tinggi untuk menjadi seorang askar.
-masyarakat yang bercita-cita tinggi