Anda di halaman 1dari 1

SUBJEK: BAHASA CINA PEMAHAMAN DAN PENULISAN

TAHUN: 5

PROGRAM INTERVENSI UNTUK PENILAIAN BULAN OGOS TAHUN (2017)

A. Masalah Pembelajaran yang dikenalpasti

Bahasa Cina Pemahaman

1. Murid kurang memahami maksud petikan cerita prosa tradisonal dan kesimpulan bahasa.
2. Murid kurang memberi tumpuan dalam menjawab soalan pemahaman (soalan 22-25)
- Murid dalam peringkat GALUS tidak dapat guna kefahaman diri untuk menulis ayat yang lengkap.
- Murid tidak dapat menulis perkataan dan penggunaan perbendaharaan kata semasa menulis
soalan pemahaman.
3. Murid-murid yang lain tidak memahami perkataan dan tidak tahu membaca.

Bahasa Cina Penulisan

1. Kelemahan dalam menguasai Bahagian A.


- Tidak menulis satu ayat struktur yang lengkap.
- Tidak dapat menggabungkan isi-isi dalam peta bulatan (i-think) dalam perenggan ayat.
2. Tidak mahir menghuraikan ayat
- Penggunaan kosa kata yang rendah
- Struktur ayat terpesong
- Lemah dalam pengolahan ayat dalam satu perenggan.
3. Kelemahan Bahagian C (Karangan Pilihan)
- Ayat yang ditulis terpengaruh dengan bahasa ibunda
- Penguasaan kosa kata dan isi yang terhad
- Kekurangan idea-idea yang bernas mengikut pengalaman sendiri serta pengajaran yang dipelajari

B. Tindakan Intervensi Guru

Bahasa Cina Pemahaman

1. Memperbanyakkan latih tubi dalam petikan cerita prosa tradisonal dan perbincangan diadakan dalam
sesi PdP.
2. Mengadakan pertandingan dalaman untuk deklamasi sajak
3. Perbincangan petikan dari perenggan ke perenggan dan perbentangan oleh setiap kumpulan
4. Bacaan pagi dan membaca petikan dengan suara lantang supaya murid dapat mengendali bentuk
perkataan cina serta maksud kosa kata.

Bahasa Cina Penulisan

1. Latihan diberi dari semasa ke semasa supaya murid biasa dengan soalan berbentuk i-think serta
membina ayat sendiri.
2. Latih tubi diberi untuk mencari isi-isi karangan dan huraian yang dapat diberi berdasarkan tajuk.
3. Melatih murid menganalisis kehendak dan tema soalan.
4. Murid diberi tajuk/isu dan perbincangan kumpulan diadakan selepas penjelasan guru. Murid diberi
peluang untuk memberi ucapan/penjelasan ringkas 1 minit untuk memberi idea tersendiri.