Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM INTERVENSI UNTUK MURID TP 1 DAN TP 2

Nama Guru : Pn. Siti Nazirah Bt Jaafar


Subjek : Sains

Kelas Jumlah Bil. Murid TP Bil. Murid TP 2 MASALAH


Murid 1
 Murid tidak boleh
membuat perbezaan
1 Kreatif 33 - 13
benda hidup dan bukan
hidup. Menjelaskan
keperluan asas manusia
dan haiwan.
 Murid mempunyai
masalah tidak hadir,
membaca dan menulis
serta pertuturan.
INTERVENSI

 Menggunakan kaedah pembelajaran berpusatkan bahan seperti model benda hidup dan
bukan hidup yang ada di sekitar kelas untuk membanding-beza.
 Murid diberi latihan pengukuhan seperti lembaran kerja.
 Murid diberi penyoalan secara berulang untuk berfikir dan memberikan jawapan sebagai
tindak balas.

Kelas Jumlah Bil. Murid TP Bil. Murid TP 2 MASALAH


Murid 1
 Murid tidak menguasai
kemahiran asas seperti
2 Permai 37 - 26 urutan tumbesaran
manusia, haiwan dan
tumbuhan.
 Murid mempunyai
masalah kerap tidak hadir
ke sekolah.

INTERVENSI

 Murid membuat aktiviti yang berpusatkan bahan. Antara kaedah yang berpusatkan bahan
yang digunakan ialah peta alir urutan untuk menjelaskan urutan tumbesaran benda hidup.
 Latihan peta alir kosong diberikan selepas semua topik dipelajari.
 Murid diberi penyoalan secara berulang untuk berfikir dan memberikan jawapan sebagai
tindak balas.
Kelas Jumlah Bil. Murid TP Bil. Murid TP 2 MASALAH
Murid 1
 Murid lemah dalam
menjelaskan perbezaan
3 Dinamik 26 - 13
jenis gigi manusia, kelas
makanan dan tabiat
pemakanan haiwan.

INTERVENSI

 Murid membuat aktiviti berpusatkan bahan seperti mewarna gambar gigi manusia, dan
mengenal kelas makanan melalui pyramid makanan.
 Murid membuat aktiviti pengukuhan seperti lembaran kerja dengan soalan mudah.
 Murid diberi penyoalan secara berulang untuk berfikir dan memberikan jawapan sebagai
tindak balas.

Disediakan oleh:

……………………………………………
(SITI NAZIRAH BT JAAFAR)
GURU SAINS TAHAP 1

Anda mungkin juga menyukai