Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS 5 IRSYAD


TARIKH / HARI 19/02/2019 SELASA MASA 9.00 – 10.00 AM
TEMA BAB 10 TAJUK PELAN & DONGAKAN
STANDARD 10.1 Memahami dan menggunakan konsep unjuran ortogon
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF (i) Mengenal pasti unjuran ortogon
PEMBELAJARAN (ii) Melukis unjuran ortogon apabila diberi suatu objek dan suatu satah
(iii) Membanding dan membeza antara suatu objek dengan unjuran ortogon
objek itu dari segi panjang sisi dan saiz sudut.

AKTIVITI 1. Murid merujuk buku teks m/s 271


PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN
2. Murid menerangkan konsep unjuran ortogon pada satah mengufuk dan
(PdP) satah mencancang dengan menggunakan contoh objek (kuboid)
3. Murid menentukan sama ada contoh adalah unjuran ortogon atau bukan
(Buku teks: m/s 272 – Praktis Kendiri 1)
4. Murid menerangkan lukisan pelan dengan melukis unjuran ortogon di atas
satah mengufuk
5. Murid melukis unjuran ortogon pada satah mengufuk dan satah mencancang
(Buku teks: m/s 274 – Praktis Kendiri 2)
6. Penilaian – Lembaran kerja (Buku Kunci Emas)

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti &  Bahasa  Sains &  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Inovasi Teknologi
 Patriotisme  Nilai Murni
 Pendidikan Alam
 TMK
Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja
 Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan

diberi latihan pengayaan / pengukuhan.

 / orang murid belum menguasai objektif pembelajaran dan

REFLEKSI diberi latihan pemulihan.


 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan
kerana...

 Mesyuarat
 Kursus
 Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar

 Aktiviti PdP dibawa ke