Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK KELAS 4 ITQAN


TARIKH / HARI 19/2/2019 MASA 2.30 – 3.30 PM
TEMA BAB 3 TAJUK SET
STANDARD 3.1 Memahami konsep set
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF (i) Mewakilkan set dengan gambar rajah Venn
PEMBELAJARAN (ii) Menyatakan bilangan unsur bagi suatu set
(iii) Menentukan sama ada dua set adalah set sama
AKTIVITI 1. Mengulangkaji pelajaran lalu
PENGAJARAN & 2. Melukis gambar rajah Venn untuk mewakilkan set.
PEMBELAJARAN 3. Menggunakan simbol n{ } untuk menyatakan bilangan bagi set
(PdP) 4. Penilaian:
 Latihan 3.1B (no. 4)
 Latihan 3.1C (no.2,3,6)
 Latihan 3.2 A (no.4,7)

BAHAN BANTU  Buku Teks  Internet  Radio/TV  Spesimen


 Modul  Projektor  Radas  Gambar / Carta
BELAJAR (BBB)  Powerpoint  Model  Buku Cerita  Lain-lain
ELEMEN MERENTAS  Kreativiti &  Bahasa  Sains &  Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Inovasi Teknologi
 Patriotisme  Nilai Murni
 Pendidikan Alam
 TMK
Sekitar
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan  Peta Buih  Peta Buih  Peta Pokok
 Peta Dakap Berganda
 Peta Alir  Peta Titi
 Peta Pelbagai Alir

PENILAIAN  Lembaran Kerja  Pemerhatian  Lisan  Tugasan


PENGAJARAN &  Hasil Kerja
 Kuiz  Drama  Projek
PEMBELAJARAN

 / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan


diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
 / orang murid belum menguasai objektif pembelajaran dan
diberi latihan pemulihan.
REFLEKSI
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan
kerana...

 Mesyuarat
 Kursus
 Program Sekolah
 Mengiringi Murid Keluar
 Aktiviti Luar

 Aktiviti PdP dibawa ke