Anda di halaman 1dari 3

DOA

‫ﺑﻢﻴﺴﻢﻢ ِﺍﻟ ﻠﻢﻪ ِﺍﻟﺮﻴﺣﻤﻤﻢﻦ ِﺍﻟﺮﻢﺣﻴﻴﻢﻢ‬

‫أﻤﻴستْﻤتغﻴﻢفﻤﺮاَﻟﻠﻤهاُّﻟﻴﻤعﻢظﻴﻴﻤﻤاُّﻟﺮﻢذيﻴﻤلإﻢﻟﻤﻤهﻢإﺮلبهﻤواَﻟﻴﻤحﻴياُّﻟﻴﻤقﻴيتﻴوبمﻤوأﻤتَبتﻴوﺑبﻢإﻟﻤﻴﻴﻢﻪ‬

‫صﻤحاُّﺑﻤﻢةﻤربسﻴوﻢلﻟﻠﻢهأﻤﻴجﻤﻤﻢعﻴﻴﻤﻦ‬ ‫ﻢ‬ ‫د‬ ‫ﻤاَﻟﻠﺮهﺮﻤصﻠلعﻤﻠىَ ﻢ‬


‫ﺴﻴلدنﻤاُّبمﻤحﺮﻤدﻤوﻤسﻠلﻴﻤﻤوﻤرضﻴﻤاُّﻟﻠبهتْﻤتﻤعاُّﻤﻟىَﻤعﻴنبكﻠل ﻤ‬
‫ب ﻤﻤ ﻤ‬

‫اَﻤﻟﻴﻤحﻴﻤبد ِﻟﻢﻠﺮﻢﻪ ِﻤر ل‬


‫َ ِﻤﺣﻴﻤدداَ ِيبتﻤواَفﻢﻴي ِنﻢﻤعﻤﻤبﻪ ِﻤويبﻤكاُّفﻢبئ ِﻤمﻢزيﻴﻤدهب‬.‫ب ِاَﻟﻴﻤعاُّﻟﻤﻢﻤﻴﻴﻤﻦ‬

‫ك ِاَﻟﻴﻤكﻢﺮيﻴﻢﻢ ِﻤوﻤعﻢظﻴﻴﻢﻢ ِبسﻴﻠطﻤاُّنﻢ ﻤ‬


‫ك‬ ‫ك ِاَﻟﻴﻤحﻴﻤبد ِﻤكﻤﻤاُّ ِيﻤتﻴنبﻤﻢغﻴي ِﻟﻢﻤجلﻤﻢل ِﻤوﻴجﻢه ﻤ‬
‫يﻤاُّ ِﻤرﺑﺮتنﻤاُّ ِﻟﻤ ﻤ‬
Ya Allah, ya Mujib...

Pada hari ini, ahad 26 Februari 2017, kami berkumpul di Majlis yang mulia ini untuk mengikut
Diskusi Terbatas Guru. Gantkanlah langkah kami menuju majelis perjuangan ini dengan langkah
menuju surgaMU...

Ya Allah, ya Ghoffar...Ampunilah segala kesalahan kami, ampunilah segala kesalahan kedua


orangtua kami, sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kami
masih kecil. Ampunilah dosa dan kesalahan kaum muslimin-muslimat, mukminin-mukminat, baik
yang masih hidup maupun yang sudah wafat.Tiada daya dan kekuatan kecuali karenaMu wahai
Dzat yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

‫ﺴنﻤاُّ ِﻤوﻢإنِ ِﻟﺮﻴﻢ ِتَﻤتغﻴﻢفﻴﺮ ِﻟﻤنﻤاُّ ِﻤوتَﻤتﻴﺮﻤﺣﻴﻤنﻤاُّ ِﻟﻤنﻤبكونﻤﺮﻦ ِﻢمﻤﻦ ِاَﻟﻴﻤخاُّﻢسﻢﺮيﻤﻦ‬


‫ﻤرﺑﺮتنﻤاُّ ِظﻤﻠﻤﻴﻤنﻤاُّ ِﻤأنبف ﻤ‬
Robbanaa, sungguh sering kami menganiaya diri kami sendiri, dengan kemaksiatan: lalai dan tak
patuh pada aturanMu.Maka ampuni segala kesalahan dan kelalaian diri ini. Ampuni yan
Rabb,karena jika Engkau tdak mengampuni dan memberi rahmat kepada kami, sungguh kami
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi.Sungguh kami mencintaiMu ya Rabb,
maka cintailah kami. Dekaplah kami dan jangan pernah tnggalkan kami.

Ya Allah, ya Qowiyy... KepadaMu kami mengadukan kelemahan kami, kurangnya kesanggupan


kami, dan kerendahan diri kami berhadapan dengan manusia.

Ya Allah yang Maha Penolong, Para penguasa negeri ini telah menjunjung tnggi sistem dan
hukum kufur seraya mencampakkan sistem dan hukum Islam yang agung. Tolonglah kami agar
mampu mengembalikan Islam sebagai tatanan kehidupan, agar ketahanan keluarga kembali
kokoh dan kuat.

Ya Allah, ya Rahiim...generasi muda kami begitu menghawatrkan. Pergaulan bebas, narkoba,


LGBT, miras, menjadi hal yang kini wajar bagi mereka. Generasi muda negeri ini sedang berjalan
menuju kehancurannya. Mereka miskin akhlak, faqir iman dan hampir bangkrut pemahamannya
terhadap agamaMU. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami menyelamatkan generasi muda
kami.
Wahai Allah, Rabb kami, karuniakanlah kepada kami generasi yang shalih dan muslih.
Karuniakan kepada kami pasangan hidup yang shalih, anak-anak yang menjadi qurrata a’yun. Dan
jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa.

Wahai Dzat Yang Maha Pengampun... Kami memohon ampunanMu atas dosa dan kelalaian
kami selama ini, kami juga memohon ampunanMu atas dosa orang tua kami, guru-guru kami,
Ulama Islam, serta pejuang-pejuang Islam yang meninggikan Kalimah-Mu, Yaa Allah.

Ya Rahman ya Rahiim…Jadikanlah para guru dalam golongan orang yang selalu menerima rahmat
dan kasih sayang-Mu. Mudahkanlah hidupnya dan sehatkanlah ia. Luaskan rezeki dan barokah
untuknya. Muliakan dan tinggikan derajatnya, Jagalah ia dalam kuasa-MU, Yaa Ghoffaar… Ampunilah
guruku di sepanjang hidup di dunia dan akhiratnya…

Yaa Allah, kokohkanlah kami untuk mendirikan Negara Al Khilafah Al Islamiyyah, mengibarkan
bendera Islam, dan menerapkan Syariat Islam. Kami memohon kepadaMu untuk dapat hidup
mulia di bawah naungan Syari’at Islam.

Ya Allah, jadikan untuk kami Negara yang Islami lagi mulia, yang dengannya Engkau muliakan
Islam dan umatnya, dan dengannya (pula) Engkau hinakan kekufuran dan thaghut beserta para
pembelanya. Ya Allah, jadikan negeri-negeri Muslimin sebuah Khilafah Rasyidah yang mengikut
metode NabiMu, yang berlaku di dalamnya hukum-hukumMu dan sunnah RasulMu. Ya Allah,
berikanlah kami taufiq dan hidayah. Ya Allah, sayangi kami dengan penegakan Khilafah. Ya Allah,
kasihi kami dengan penerapan Syari'ah, dengan rahmatMu, wahai Zat yang paling Pengasih di
antara para pengasih, yang paling Penyayang di antara para penyayang.
Ya Allah janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Ampuni kami ya
Allah, Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Wahai Dzat Yang Maha Berkehendak... Yaa Allah, sungguh kami memohon kepadaMu Iman
yang tak tergoyahkan, keberanian yang tak tergentarkan, ketawakalan yang tak tergantkan, serta
jiwa yang tak tergoncangkan.Sungguh, dalam perjuangan kami dalam mengemban amanah
dalam mendidik anak didik kami, banyak kendala dan rintangan yang kami hadapi. Oleh karena
itu, Yaa Allah, tambahkanlah kesabaran pada diri kami.

Yaa Robbanaa, bantulah kami agar tetap Istqomah di jalanMu. Teguhkanlah kami atas agamaMu
dan atas perjuangan mengemban dakwahMu hingga kami menemuiMu.

Yaa Allah, sungguh kami memohon kepadaMu, mat dalam keadaan Husnul Khotimah.
Matkanlah kami sebagai Syaahid dunia-akhirat Yaa Allah.

Wahai Dzat Yang Maha Mulia, Masukkanlah kami ke dalam surgaMu yang tertnggi.
Kumpulkanlah kami bersama-sama dengan Syuhadaa, para Nabi, para Shohabat Ridlwanullahi
‘alaihim, dan pertemukanlah kami dengan kekasih kami Muhammad SAW di surga, Yaa Allah. Dan
sempurnakanlah kebahagiaan kami dengan dapat memandang WajahMu yang Agung. Yaa
Robbanaa, kabulkanlah segala do’a kami.

‫ﺴﻢﻤﻴبع ِاَﻟﻴﻤعﻢﻠﻴبﻢ‬‫ت ِاَﻟ ﺮ‬ ‫ك ِﻤأن ﻤ‬ ‫ﻤرﺑﺮتنﻤاُّ ِتَﻤتﻤقبﺮﻴل ِﻢمنﺮاُّ ِإﻢنﺮ ﻤ‬


‫ب ِاَﻟﺮﻢﺣﻴبﻢ‬ ‫ت ِاَﻟتْﺮتﺮواَ ب‬ ‫ب ِﻤع ﻤﻴﻠﻴتنﻤاُّ ِإﻢنﺮ ﻤ‬
‫ك ِﻤأن ﻤ‬ ‫ﻤوتَب ﻴ‬
‫صبفﻴونﻤتﻤوﻤسلﻤممﻤعﻠﻤىَاُّﻟﻴبﻤﻴﺮﻤس ﻢ ﻴﻠﻴتنﻤتﻤواَﻟﻴﻤحﻴﻤبدﻟﻢﻠﻢهﻤﺮﺑلاُّﻟﻴﻤعاُّﻟﻤﻢﻤﻴﻴﻤﻦ‬‫سﻴبحاُّﻤنﻤتﺮﺑلﻤكﺮﺑلاُّﻟﻴﻢعﺮزةﻢﻤعﺮﻤاُّي ﻢ‬
‫ﻤ‬ ‫ب ﻤ ﻤ‬