Anda di halaman 1dari 2

TAK ADA YANG ABADI

NOAH
q = 110 Ariel

A
#3 œ œ ˙ œ ˙™ ∑ œ œ œ ˙ œ œ œ
& 4 œ œ ˙™ ˙™
tak kan se la ma nya ta ngan ku men de kap mu Tak kan se
10
#˙ œ ˙™ ∑ œ œ œ ˙
& œ ˙ œ ˙™ œ œ œ œ œ œœœ
la ma nya Ra ga i - ni men ja ga mu se per ti a - lu nan de
19

& œ œ ˙™ œ œ œ ˙ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œœ
tak jan tung ku tak ber ta han me la wan wan wak tu Dan se mua ke in dah an
27
# B œ œœœ ˙
& œ œ œ œ
œ ˙™ œ œ œ œ œ œ ˙™ ˙™
ya ng mem mudar A - tau cin ta yang tlah hi - lang Tak a da yang a-
35
# ˙™ ˙™ œ œœœ œ ˙™
& ˙ ˙™ œ œœœ ˙ œ ˙™ ˙™
ba di Tak a da yang a - ba di Tak a da yang a - ba di
45
# œ œœœ ˙ œ ˙™ ˙™ ∑ ˙™ œ œ œ ˙™ œ œ œ
&
tak a da yang a - ba di oh bi ar kan a - ku
54
#œ œ œœ œ #˙ ™
& œ œ ˙™ œ œ œ ˙™ ˙™ ˙™ ˙™
ber na pas se je nak se be lum hi lang a

63
# <#>˙ ™ œ œ ˙ œ ˙™ ˙™ œ œ œ ˙ œ ˙™ ˙™
&
Tak kan se la ma nya ta ngan ku men de kap mu
˙ œ
#œ œ œ ˙™ ˙™ œ œ œ
72
˙ œ ˙ œ ˙™
&
Tak kan se la ma nya ra ga i - ni men ja ga mu
2

# œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
80
œ œ œ œ ˙™
&
ji wa yang la ma se ge ra per gi ber si ap lah pa ra peng gan ti