Anda di halaman 1dari 4

MOSEP 2006

PENDIDIKAN MORAL

PENANDA ARAS 1
PENANDA ARAS P1 PENDIDIKAN MORAL

2.0 Menjaga keselamatan dan kehormatan diri.

Membolehkan murid
2.1 Menyatakan cara menjaga keselamatan.
2.1.1 Membezakan jantina

2.1 Menyatakan cara menjaga keselamatan


2.1.1Menerangkan proses perubahan badan.

2.2.1Tingkah laku yang baik.


2.2.1 (a) Menunjuk tingkah laku yang baik bila berpakaian.

2.2.1Tingkah laku yang baik .


2.2.1(b)Tingkah laku yang baik bila berkomunikasi.

2.2.1Tingkah laku yang baik .


2.2.1(c) Tingkah laku yang baik bila bergaul

EN MOHD MOKHTAR HJ TAHAR 119


MOHD FADLI MD ALI, ZAITUN AB HADI, MOHD RAFI LOD
MOSEP 2006
PENDIDIKAN MORAL

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU


KOMPONEN BAHASA MELAYU
PENANDA ARAS : P1

NAMA MURID : TARIKH LAHIR :


TARIKH MULA : TARIKH SEMAKAN :

KEMAHIRAN / : Pelajar telah dapat mengetahui cara m enjaga keselamatan dan kehormatan diri.
PENGETAHUAN
SEDIA ADA

OBJEKTIF : Pelajar dapat mengetahui cara berpakaian, berkomunikasi dan bergaul yang betul dan baik.
JANGKA
PANJANG

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


CATATAN / ABM /
ISI PELAJARAN/ KAEDAH /
OBJEKTIF ISI PELAJARAN & AKTIVITI PENILAIAN BAHAN RUJUKAN
TEKNIK
2.0 Menjaga Isi Pelajaran: Aktiviti: Latihan lisan :
keselamatan dan 2.1.1 Membezakan jantina a.Murid membezakan jantina 1. Murid bercerita
kehormatan diri. pelajar berdasarkan pakaian. tentang perbezaan
Kaedah / Teknik berpakaian mengikut
pengajaran:
2.1 Membolehkan
1. Bersoal jawab jantina.
pelajar menyatakan
cara menjaga
keselamatan.

2.1 Menyatakan cara Isi Pelajaran: Aktiviti: 1. Murid murid


menjaga 2.1.1Menerangkan proses a.Murid menerangkan proses menandakan gambar
keselamatan perubahan badan perubahan badan. yang ditunjukkan.
mengikut urutan
Kaedah / Teknik b. Murid menyatakan
pengajaran:
nombor proses
1. Bersoal jawab mengikut urutan nombor proses perubahan badan
2. Lembaran kerja perubahan badan manusia.

EN MOHD MOKHTAR HJ TAHAR 120


MOHD FADLI MD ALI, ZAITUN AB HADI, MOHD RAFI LOD
MOSEP 2006
PENDIDIKAN MORAL

2.2.1Tingkah laku Aktiviti: Latihan lisan


yang baik. Isi Pelajaran: Murid menyatakan pakaian 1. Murid menyatakan
2.2.1 (a) Menunjuk yang sesuai dengan tingkah pakaian yang sesuai
tingkah laku yang baik bila laku pelajar. dengan tingkah laku
berpakaian. pelajar.
Kaedah / Teknik
pengajaran:
1. Bersoal jawab

2.2.1Tingkah laku Isi Pelajaran: Aktiviti: Sumbangsaran Lembaran kerja


yang baik . 2.2.1(b)Tingkah laku yang Membolehkan murid 1. Murid menyatakan Menulis ucapan
baik bila berkomunikasi. tingkah laku yang baik bila cara tingkah laku bertatasusila bila
bercakap dengan
berkomunikasi. yang baik ketika rakan dan orang
Kaedah / Teknik
Pengajaran: berkomunikasi. yang lebih tua
1. Demonstrasi
2. Bersoal jawab Latihan bertulis
1. Murid menulis
ucapan bersopan dan
bertatasusila semasa
komunikasi.

EN MOHD MOKHTAR HJ TAHAR 121


MOHD FADLI MD ALI, ZAITUN AB HADI, MOHD RAFI LOD
MOSEP 2006
PENDIDIKAN MORAL

Isi Pelajaran : Aktiviti : Latihan lisan : Kad Bergambar:


2.2.1Tingkah laku 2.2.1(c) Tingkah laku yang a.Murid menyatakan tingkah 1. Pelajar membuat Contoh
mimik muka gembira, :
yang baik . baik bila bergaul laku yang baik ketika bergaul muram, terkejut dan
dengan orang lain b marah seperti yang
Kaedah/Teknik ditunjukkan oleh guru.
Pengajaran :
1. Demonstrasi

EN MOHD MOKHTAR HJ TAHAR 122


MOHD FADLI MD ALI, ZAITUN AB HADI, MOHD RAFI LOD