RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (DRAF PERTAMA

)
Nama : Balu Arumugam Saravana Kumar Unit : PISMP Matematik / Pj Semester : 4

Mata pelajaran Tunjang Tajuk Kemahiran Tarikh Masa Tahun Bil. Murid Objektif

: : : : : : : : :

Pendidikan Jasmani Kecergasan Kuasa Melompat Jauh Berdiri 10 Ogos 2010 30 minit 6 Aktif 20 orang Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid-murid dapat :Psikomotor : Melakukan aktiviti lompat jauh berdiri dengan teknik yang betul pada jarak 1.2 meter dengan kadar 3 daripada 5 percubaan Kognitif : Menyatakan otot-otot yang terlibat semasa aktiviti lompat jauh

Pita Pengukur Penggabungjalinan : Kesepaduan : Kajian Masa Depan : Alatan : . Mengaplikasikan daya yang maksimum dalam masa yang singkat dengan pantas Kelajuan dan koordinasi Kekuatan otot dalam badan Kebolehan untuk melakukan aktiviti lasak menggunakan teknik yang betul Skital kecil (4). Pengalaman Sedia ada Penerapan nilai KBKK : Murid telah mempelajari dan melakukan aktiviti kepantasan bagi meningkatkan kecergasan fizikal kendiri pada pengajaran dan pembelajaran yang lepas. Wisel. : : Berdisiplin. Afektif : Menunjukkan keyakinan dan perasaan riang semasa bermain. berusaha.berdiri dengan betul. tolong menolong.

Skitel G.guru X.pelajar 0 0 Langkah 1 (10 minit) Gerak Kerja Kelas  Guru memberitahu  Guru menerangkan kaedah lompat 1.  Guru melakukan demonstrasi dengan menggunakan kaedah yang betul. Skitel Wisel . 3.  Guru menerangkan sebab tarian tersebut dipilih bagi menggantikan pemanasan badan yang biasa. badan 2.  Guru menerangkan kedudukan teknik lompat jauh berdiri yang betul kepada murid-murid tangan.  Guru berada di hadapan murid dalam mengetuai tarian. Skitel Wisel jauh berdiri. lutut yang betul semasa melakukan akiviti lompat jauh berdiri. 0 X X X X X X X X G X X X X X X X X 0 Laptop/Radio Speakers Wisel Skitel 0 .LANGKAH/ MASA AKTIVITI/ KAEDAH BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI / PENGURUSAN KELAS CATATAN / ALATAN Set Induksi (5 minit) Memanaskan Badan  “Tarian Crazy Frog”  Pelajar dikehendaki membentuk 4 barisan.  Murid mengikut tarian yang dibuat oleh guru.  Lagu dimainkan. a] berdiri tegak b] lutut dibengkok sambil badan direndahkan c] tangan disisi d] melompat ke depan e] tangan disisi dan lutut .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful