Anda di halaman 1dari 4

PENDIDIKAN JASMANI MINGGU

:
1 DATE: 02 JANUARI 2019

TAHUN : 1 BIDANG : TIADA


KELAS
:
1C BIDANG Kemahiran : Konsep Pergerakan
3. Kecergasan meningkatkan
MASA 7:10 TO 7:40 BIDANG :
: Kesihatan ( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, murid akan dapat:
1.1.1 Melakukan pergerakan yang
1.1 Meneroka pelbagai corak melibatkan kesedaran tubuh badan
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian
pergerakan berdasarkan konsep dari segi bentuk, imbangan,
Psikomotor )
pergerakan. pemindahan berat badan dan
layangan.
2.1 Menggunakan pengetahuan
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada
konsep pergerakan semasa meneroka
Pergerakan ( Domain Kognitif ) pelbagai aras.
pelbagai corak pergerakan.
5.1.2 Menggunakan alatan bersama-
5.1 Mematuhi dan mengamalkan
5. Kesukanan ( Domain Afektif ) sama dan menunggu giliran semasa
elemen pengurusan dan keselamatan.
menjalankan aktiviti.
BAHAN BANTU
STRATEGI P&P KAEDAH P&P
MENGAJAR AKTIVITI PA21
Berpusatkan murid Permainan Gambar Role play
Pembelajaran Kontekstual Main peranan Lembaran kerja Role play
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Pemerh Am Soal Kui
/ /
bertulis Lembaran Kerja atian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran


orang murid berjaya dan
/ 0 tubuh badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat
dapat: badan dan layangan.

orang murid berjaya dan


/ 0 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada pelbagai aras.
dapat:

NOTA/CATATAN
PROGRAM
PdP di tangguh kerana
TRANSISI
EVIDEN
PENDIDIKAN SENI MINGGU
:
1 DATE: 02 JANUARI 2019

TAHUN : 3 UNIT : tiada


KELAS : 3G UNIT : Unit 1
MASA : 8.10 TO 9.10 TAJUK : Lukisan (Menggambar)
TEMA : Lukisan MODUL : 1.0 MODUL BAHASA SENI
STANDARD
KANDUNGAN 1.1 Bahasa Seni Visual

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:


STANDARD
PEMBELAJAR 1.1.1 Mengenal pasti dan menghubungkait penggunaan garisan, ruang, kepelbagaian
AN
serta ritma dan pergerakan melalui karya lukisan dalam Bidang Menggambar.

AKTIVITI P&P
BAHAN BANTU
STRATEGI P&P KAEDAH P&P
MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Lukisan Papan putih Rally Table
Pembelajaran Kontekstual Perbincangan Papan putih Rally Table
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Membanding dan
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Bahasa
membeza
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerh Am Soal Kui
/ /
bertulis Kerja atian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Mengenal pasti dan menghubungkait


orang murid berjaya dan penggunaan garisan, ruang, kepelbagaian serta ritma
/ 0
dapat: dan pergerakan melalui karya lukisan dalam Bidang
Menggambar.

orang murid berjaya dan


/ 0
dapat:

Penyeliaan guru dilakukan. Penyeliaan hasil kerja dilakukan

NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana ........


EVIDEN
PENDIDIKAN MINGGU 1 DATE: 02 JANUARI 2019
KESIHATAN :
TAHUN : 1 KOMPONEN : Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif
KELAS 1G BIDANG
: Dan Sosial
MASA : 9.10 TO 9.40 ASPEK : 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif

STANDARD 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif ·
KANDUNGAN Kebersihan fizikal

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:

STANDARD 1.1.1 Mengetahui anggota tubuh lelaki dan perempuan. · Kepala (i) Rambut (ii) Mata (iii)
PEMBELAJAR Telinga (iv) Hidung (v) Mulut (vi) Bibir (vii) Gigi · Badan (i) Payu dara (ii) Dada (iii) Bahu
AN (iv) Punggung · Tangan · Paha · Kaki · Kuku · Organ genital (i) Zakar (ii) Faraj · Dubur

1.1.2 Memahami kepentingan menjaga kebersihan fizikal.


BAHAN BANTU
STRATEGI P&P KAEDAH P&P
MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Perbincangan Gambar Same different

Main peranan Buku teks


KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah hormat
Amanah Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerh Am Soal Kui
/ / /
bertulis Kerja atian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Mengetahui anggota tubuh lelaki dan perempuan. ·


Kepala (i) Rambut (ii) Mata (iii) Telinga (iv) Hidung (v) Mulut
orang murid berjaya dan
/ 0 (vi) Bibir (vii) Gigi · Badan (i) Payu dara (ii) Dada (iii) Bahu (iv)
dapat: Punggung · Tangan · Paha · Kaki · Kuku · Organ genital (i)
Zakar (ii) Faraj · Dubur

orang murid berjaya dan


/ 0 1.1.2 Memahami kepentingan menjaga kebersihan fizikal.
dapat:

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan


murid-murid. kepada murid-murid.
NOTA/CATATAN
PROGRAM
PdP di tangguh kerana
TRANSISI
EVIDEN
PENDIDIKAN SENI MINGGU
:
1 DATE: 02 JANUARI 2019
TINGKATA
N
: 1 UNIT : 1. Seni bermula di sini
KELAS : 1C AKTIVITI : Mengambar
MASA : 11.00 TO 12.00 TAJUK : Cap...Cap..Capan
TEMA : Aku dan seni MODUL : 1.0 MODUL BAHASA SENI
STANDARD
KANDUNGAN 1.1 Bahasa Seni Visual
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD 1.1.1 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual yang ada pada karya
PEMBELAJAR dalam Bidang Menggambar: (i) capan
AN
1.1.2 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa seni visual yang ada pada karya
dalam Bidang Membuat Corak Dan Rekaan: (i) ikatan dan celupan
AKTIVITI P&P
BAHAN BANTU
STRATEGI P&P KAEDAH P&P
MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Perbincangan Gambar Think share
Latih Tubi
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Membanding dan
Bubble Map (Peta Buih) Berusaha Bahasa
membeza
Rajin Mengkelaskan Ruang
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerh Am Soal Kui
/ /
bertulis Kerja atian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa


orang murid berjaya dan
/ 0 seni visual yang ada pada karya dalam Bidang
dapat:
Menggambar: (i) capan

1.1.2 Mengenal, memahami, dan menamakan bahasa


orang murid berjaya dan
/ 0 seni visual yang ada pada karya dalam Bidang
dapat:
Membuat Corak Dan Rekaan: (i) ikatan dan celupan

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan


murid-murid. kepada murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana ............................


EVIDEN