Anda di halaman 1dari 5

PENDIDIKAN JASMANI MINGGU

:
1 DATE:
04 JANUARI 2019
(JUMAAT)
TAHUN : 3 BIDANG : TIADA
KELAS 3G BIDANG Kemahiran : Gimnastik Asas
:
3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan
MASA 7.10 TO 7.40 BIDANG :
: ( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, murid akan dapat:
1.1.3 Melakukan imbangan songsang
1.1 Kemahiran Imbangan Melakukan
1. Kemahiran Pergerakan ( Domian dengan kaki lejang (teeter-tooter) dengan
pergerakan yang memerlukan kawalan
Psikomotor ) sokongan dan dirian tangan dengan
badan dan sokongan.
sokongan.
2.2 Menggunakan pengetahuan konsep 2.2.2 Menyatakan pemindahan berat
2. Aplikasi Pengetahuan Dalam
pergerakan dan prinsip mekanik bagi badan semasa melakukan hambur
Pergerakan ( Domain Kognitif )
hambur dan pendaratan. menggunakan tangan.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
pengurusan dan keselamatan. dalam aktiviti fizikal.

STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21


Pendekatan Berpusatkan
Main Peranan Timed Pair Share
Murid

Pendekatan Induktif dan


Permainan
Deduktif
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Berhati-hati Circle Map (Peta Bulatan) Membuat kaitan Amanah
Membanding dan
Taat / Patuh Bekerjasama
membeza
PENILAIAN/PENTAKSIRAN

Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerha Am Soal Kui
/ /
bertulis Kerja tian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

orang murid berjaya dan 1.1.2 Melakukan imbangan statik dua tapak sokongan secara
/ berpasangan, tugu secara berpasangan dan imbangan dekam.
dapat:

orang murid berjaya dan 2.2.1 Menyatakan perbezaan lakuan semasa melakukan hambur
/
dapat: kaki dari pelbagai aras

Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh


guru.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana -


PENDIDIKAN JASMANI MINGGU
:
1 DATE:
04 JANUARI 2019
(JUMAAT)
TAHUN : 1 BIDANG : -
KELAS
:
1G BIDANG Kemahiran : Konsep Pergerakan
3. Kecergasan meningkatkan
MASA 8:10 TO 8:40 BIDANG :
: Kesihatan ( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, murid akan dapat:

1.1.1 Melakukan pergerakan yang


1. Kemahiran Pergerakan ( Domian 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan melibatkan kesedaran tubuh badan dari
Psikomotor ) berdasarkan konsep pergerakan. segi bentuk, imbangan, pemindahan
berat badan dan layangan.

2.1 Menggunakan pengetahuan konsep


2. Aplikasi Pengetahuan Dalam 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada
pergerakan semasa meneroka pelbagai
Pergerakan ( Domain Kognitif ) pelbagai aras.
corak pergerakan.

5.1.2 Menggunakan alatan bersama-


5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
5. Kesukanan ( Domain Afektif ) sama dan menunggu giliran semasa
pengurusan dan keselamatan.
menjalankan aktiviti.
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21
Berpusatkan murid Permainan Gambar Role play
Pembelajaran Kontekstual Main peranan Lembaran kerja
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Pemerha Am Soal Kui
/ /
bertulis Lembaran Kerja tian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh


orang murid berjaya dan
/ badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan
dapat: layangan.

orang murid berjaya dan


/ 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada pelbagai aras.
dapat:

NOTA/CATATAN
PROGRAM
PdP di tangguh kerana
TRANSISI
EVIDEN
PENDIDIKAN JASMANI MINGGU
:
1 DATE:
04 JANUARI 2019
(JUMAAT)
TAHUN : 1 BIDANG : -
KELAS
:
1C BIDANG Kemahiran : Konsep Pergerakan
3. Kecergasan meningkatkan
MASA 9:10 TO 9:40 BIDANG :
: Kesihatan ( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, murid akan dapat:

1.1.1 Melakukan pergerakan yang


1. Kemahiran Pergerakan ( Domian 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan melibatkan kesedaran tubuh badan dari
Psikomotor ) berdasarkan konsep pergerakan. segi bentuk, imbangan, pemindahan
berat badan dan layangan.

2.1 Menggunakan pengetahuan konsep


2. Aplikasi Pengetahuan Dalam 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada
pergerakan semasa meneroka pelbagai
Pergerakan ( Domain Kognitif ) pelbagai aras.
corak pergerakan.

5.1.2 Menggunakan alatan bersama-


5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
5. Kesukanan ( Domain Afektif ) sama dan menunggu giliran semasa
pengurusan dan keselamatan.
menjalankan aktiviti.
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21
Berpusatkan murid Permainan Gambar Role play
Pembelajaran Kontekstual Main peranan Lembaran kerja
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Pemerha Am Soal Kui
/ /
bertulis Lembaran Kerja tian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh


orang murid berjaya dan
/ badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan
dapat: layangan.

orang murid berjaya dan


/ 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada pelbagai aras.
dapat:

NOTA/CATATAN
PROGRAM
PdP di tangguh kerana
TRANSISI
EVIDEN

MINGGU : 1 DATE: 04 JANUARI 2019


MATEMATIK (SK) (JUMAAT)
TAHUN : 4 TEMA : TIADA
KELAS : 4C BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
MASA : 9:40 TO 10:10 TAJUK : 1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100 000
STANDARD
KANDUNGAN 1.1 Nilai nombor
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:

STANDARD
PEMBELAJAR 1.1.3 Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit
AN

AKTIVITI P&P
BAHAN BANTU
STRATEGI P&P KAEDAH P&P
MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pendekatan Berpusatkan
Kuiz Papan putih Role Play
Murid
Pendekatan Induktif dan
Latih Tubi Buku Teks
Deduktif
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Membanding dan
Flow Map (Peta Alir) Sabar Bahasa
membeza
Bekerjasama Mengkelaskan Logik Matematik
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerh Am Soal Kui
/ / /
bertulis Kerja atian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

orang murid berjaya dan 1.1.3 Mencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai
/
dapat: tempat dan nilai digit

orang murid berjaya dan


/
dapat:

Aktiviti pemulihan telah diberikan Aktiviti pengayaan telah diberikan


kepada murid-murid. kepada murid-murid.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana -


PENDIDIKAN MINGGU 1 DATE:
04 JANUARI 2019
(JUMAAT)
KESIHATAN :
TAHUN : 1 KOMPONEN : Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif
KELAS 1G BIDANG
: Dan Sosial
MASA : 11:00 TO 11:30 ASPEK : 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif

STANDARD 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif ·
KANDUNGAN Kebersihan fizikal

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:

STANDARD 1.1.1 Mengetahui anggota tubuh lelaki dan perempuan. · Kepala (i) Rambut (ii) Mata (iii)
PEMBELAJAR Telinga (iv) Hidung (v) Mulut (vi) Bibir (vii) Gigi · Badan (i) Payu dara (ii) Dada (iii) Bahu
AN (iv) Punggung · Tangan · Paha · Kaki · Kuku · Organ genital (i) Zakar (ii) Faraj · Dubur

1.1.2 Memahami kepentingan menjaga kebersihan fizikal.


BAHAN BANTU
STRATEGI P&P KAEDAH P&P
MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Perbincangan Gambar Same different

Main peranan Buku teks


KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah hormat
Amanah Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerh Am Soal Kui
/ / /
bertulis Kerja atian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Mengetahui anggota tubuh lelaki dan perempuan. ·


Kepala (i) Rambut (ii) Mata (iii) Telinga (iv) Hidung (v) Mulut
orang murid berjaya dan
/ 0 (vi) Bibir (vii) Gigi · Badan (i) Payu dara (ii) Dada (iii) Bahu (iv)
dapat: Punggung · Tangan · Paha · Kaki · Kuku · Organ genital (i)
Zakar (ii) Faraj · Dubur

orang murid berjaya dan


/ 0 1.1.2 Memahami kepentingan menjaga kebersihan fizikal.
dapat:

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan


murid-murid. kepada murid-murid.
NOTA/CATATAN
PROGRAM
PdP di tangguh kerana
TRANSISI
EVIDEN