Anda di halaman 1dari 5

11 JANUARI 2019

PENDIDIKAN JASMANI MINGGU


:
2 DATE:
(JUMAAT)
TAHUN : 3 BIDANG : TIADA
KELAS 3G BIDANG Kemahiran : Gimnastik Asas
:
3. Kecergasan meningkatkan Kesihatan
MASA 7.10 TO 7.40 BIDANG :
: ( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, murid akan dapat:

1.2 Kemahiran Hambur dan Pendaratan


1. Kemahiran Pergerakan ( Domian 1.2.2 Melakukan hambur kaki dari aras
Melakukan kemahiran hambur dan
Psikomotor ) rendah ke aras tinggi.
pendaratan dengan lakuan yang betul.

2.1 Menggunakan pengetahuan konsep 2.1.2 Menerangkan perbezaan luas


2. Aplikasi Pengetahuan Dalam
pergerakan dan prinsip mekanik bagi tapak sokongan semasa melakukan
Pergerakan ( Domain Kognitif )
kawalan badan dan sokongan. pelbagai aktiviti imbangan.

5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen 5.1.2 Menentukan ruang yang selamat
5. Kesukanan ( Domain Afektif )
pengurusan dan keselamatan. dalam aktiviti fizikal.

STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21

Teori Kecerdasan Pelbagai Main Peranan Objek sebenar Team Stand-N-Share

Pembelajaran Kontekstual Permainan

KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)


NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Yakin dan berdikari; Mengawal pembolehubah Berdisiplin

Bekerjasama Menyusun atur Bekerjasama


PENILAIAN/PENTAKSIRAN

Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerha Am Soal Kui
/ /
bertulis Kerja tian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

orang murid berjaya dan 1.2.1 Melakukan hambur kaki dari aras tinggi ke aras rendah.
/ 30
dapat:

2.1.1 Menyatakan lakuan mengekalkan kawalan badan semasa


orang murid berjaya dan
/ 30 melakukan aktiviti imbangan.
dapat:

Selain itu,tunjuk ajar turut dilakukan oleh


guru.
NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana


11 JANUARI 2019
PENDIDIKAN JASMANI MINGGU
:
2 DATE:
(JUMAAT)
TAHUN : 1 BIDANG : -
KELAS
:
1G BIDANG Kemahiran : Konsep Pergerakan
3. Kecergasan meningkatkan
MASA 8:10 TO 8:40 BIDANG :
: Kesihatan ( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, murid akan dapat:

1.1.1 Melakukan pergerakan yang


1. Kemahiran Pergerakan ( Domian 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan melibatkan kesedaran tubuh badan dari
Psikomotor ) berdasarkan konsep pergerakan. segi bentuk, imbangan, pemindahan
berat badan dan layangan.

2.1 Menggunakan pengetahuan konsep


2. Aplikasi Pengetahuan Dalam 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada
pergerakan semasa meneroka pelbagai
Pergerakan ( Domain Kognitif ) pelbagai aras.
corak pergerakan.

5.1.2 Menggunakan alatan bersama-


5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
5. Kesukanan ( Domain Afektif ) sama dan menunggu giliran semasa
pengurusan dan keselamatan.
menjalankan aktiviti.

STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21


Berpusatkan murid Permainan Gambar Role play
Pembelajaran Kontekstual Main peranan Lembaran kerja
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Pemerha Am Soal Kui
/ /
bertulis Lembaran Kerja tian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh


orang murid berjaya dan
/ badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan
dapat: layangan.

orang murid berjaya dan


/ 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada pelbagai aras.
dapat:

NOTA/CATATAN
PROGRAM
PdP di tangguh kerana
TRANSISI
11 JANUARI 2019
PENDIDIKAN JASMANI MINGGU
:
2 DATE:
(JUMAAT)
TAHUN : 1 BIDANG : -
KELAS
:
1C BIDANG Kemahiran : Konsep Pergerakan
3. Kecergasan meningkatkan
MASA 9:10 TO 9:40 BIDANG :
: Kesihatan ( Domain Psikomotor )
STANDARD PEMBELAJARAN
ASPEK STANDARD KANDUNGAN Pada akhir sesi pengajaran dan
pembelajaran, murid akan dapat:

1.1.1 Melakukan pergerakan yang


1. Kemahiran Pergerakan ( Domian 1.1 Meneroka pelbagai corak pergerakan melibatkan kesedaran tubuh badan dari
Psikomotor ) berdasarkan konsep pergerakan. segi bentuk, imbangan, pemindahan
berat badan dan layangan.

2.1 Menggunakan pengetahuan konsep


2. Aplikasi Pengetahuan Dalam 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada
pergerakan semasa meneroka pelbagai
Pergerakan ( Domain Kognitif ) pelbagai aras.
corak pergerakan.

5.1.2 Menggunakan alatan bersama-


5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen
5. Kesukanan ( Domain Afektif ) sama dan menunggu giliran semasa
pengurusan dan keselamatan.
menjalankan aktiviti.

STRATEGI P&P KAEDAH P&P BBM AKTIVITI PA21


Berpusatkan murid Permainan Gambar Role play
Pembelajaran Kontekstual Main peranan Lembaran kerja
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah Amanah
Amanah Brace Map (Peta Dakap) Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Pemerha Am Soal Kui
/ /
bertulis Lembaran Kerja tian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Melakukan pergerakan yang melibatkan kesedaran tubuh


orang murid berjaya dan
/ badan dari segi bentuk, imbangan, pemindahan berat badan dan
dapat: layangan.

orang murid berjaya dan


/ 2.1.2 Mengenal pasti ruang diri pada pelbagai aras.
dapat:

NOTA/CATATAN
PROGRAM
PdP di tangguh kerana
TRANSISI
11 JANUARI 2019
MATEMATIK (SK) MINGGU : 2 DATE:
(JUMAAT)
TAHUN : 4 TEMA : TIADA
KELAS : 4 GEMILANG BIDANG : NOMBOR DAN OPERASI
MASA : 9:40 TO 10:10 TAJUK : 1.0 NOMBOR BULAT HINGGA 100 000
STANDARD
1.3 Nombor dalam bentuk pola
KANDUNGAN
Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
STANDARD
PEMBELAJAR
AN 1.3.1 Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi

AKTIVITI P&P
STRATEGI P&P KAEDAH P&P BAHAN BANTU MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Perbincangan Papan putih Rally Table
Pendekatan Berpusatkan
Latih Tubi Lembaran kerja
Murid
KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
KECERDASAN
PETA I-THINK NILAI-NILAI MURNI KEMAHIRAN BERFIKIR
PELBAGAI
Membanding dan
Bubble Map (Peta Buih) Amanah Logik Matematik
membeza
Bekerjasama Mengkelaskan Ruang

PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar dengan
memberikan:
Pemerhati Ama Soal Kui
/ /
Latihan bertulis Lembaran Kerja an li Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.2.1 Menganggar bilangan objek dengan menyatakan


orang murid berjaya dan
/ 25
dapat:
kuantiti yang munasabah berdasarkan set rujukan yaang
diberi

orang murid berjaya dan


/ 25
dapat:

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada murid- Aktiviti pengayaan telah diberikan kepada
murid. murid-murid.

NOTA/CATATAN

PdP di tangguh kerana -


11 JANUARI 2019
PENDIDIKAN KESIHATAN MINGGU
: 2 DATE:
(JUMAAT)
TAHUN : 1 KOMPONEN : Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Kesihatan Reproduktif
KELAS 1G BIDANG
: Dan Sosial
MASA : 11:00 TO 11:30 ASPEK : 1.0 Kesihatan Diri Dan Reproduktif

STANDARD 1.1 Kemahiran membuat keputusan dalam konteks kesihatan diri dan reproduktif ·
KANDUNGAN Kebersihan fizikal

Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:

STANDARD 1.1.1 Mengetahui anggota tubuh lelaki dan perempuan. · Kepala (i) Rambut (ii) Mata (iii)
PEMBELAJAR Telinga (iv) Hidung (v) Mulut (vi) Bibir (vii) Gigi · Badan (i) Payu dara (ii) Dada (iii) Bahu
AN (iv) Punggung · Tangan · Paha · Kaki · Kuku · Organ genital (i) Zakar (ii) Faraj · Dubur

1.1.2 Memahami kepentingan menjaga kebersihan fizikal.


BAHAN BANTU
STRATEGI P&P KAEDAH P&P
MENGAJAR AKTIVITI PA21
Pembelajaran Kontekstual Perbincangan Gambar Same different

Main peranan Buku teks


KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS DAN KREATIF (KBKK)
NILAI-NILAI
NILAI-NILAI MURNI PETA I-THINK KEMAHIRAN BERFIKIR
MURNI
Yakin dan berdikari; Tree Map (Peta Pokok) Mengawal pembolehubah hormat
Amanah Menyusun atur Bekerjasama
PENILAIAN/PENTAKSIRAN
Penilaian dan pentaksiran untuk standard pembelajaran di atas telah dilakukan kepada semua pelajar
dengan memberikan:
Latihan Lembaran Pemerh Am Soal Kui
/ / /
bertulis Kerja atian ali Jawab z

REFLEKSI & IMPAK

1.1.1 Mengetahui anggota tubuh lelaki dan perempuan. ·


Kepala (i) Rambut (ii) Mata (iii) Telinga (iv) Hidung (v) Mulut
orang murid berjaya dan
/ 0 (vi) Bibir (vii) Gigi · Badan (i) Payu dara (ii) Dada (iii) Bahu (iv)
dapat: Punggung · Tangan · Paha · Kaki · Kuku · Organ genital (i)
Zakar (ii) Faraj · Dubur

orang murid berjaya dan


/ 0 1.1.2 Memahami kepentingan menjaga kebersihan fizikal.
dapat:

Aktiviti pemulihan telah diberikan kepada Aktiviti pengayaan telah diberikan


murid-murid. kepada murid-murid.
NOTA/CATATAN
PROGRAM
PdP di tangguh kerana
TRANSISI