Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran: Tema: APLIKASI Kelas: 2 RBT 1 Tarikh:


REKA BENTUK & TEKNOLOGI Masa: 11.30 PAGI-12.30 24/10/2018
TEKNOLOGI TENGAHARI Hari: RABU
Topik:
(PENGENALPASTIAN
MASALAH)
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Moral: Hubungan Rentasan Kurikulum:
1.2 PENDIDIKAN SENI,SAINS & MATEMATIK

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Analisis fungsi Pada akhir pembelajaran, saya dapat:
1.2.1 Membuat hubungkait antara produk dengan objek dari  Mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 hubungkait
segi fungsinya. antara produk dengan objek dari segi fungsinya.
1.2.2 Melukis sistem fungsi
1.2.3 Membina model fungsi dengan menggunakan garisan
 Melukis sekurang-kurangnya tiga komponen dalam
interaksi sisitem fungsi.
.  Membina satu model fungsi dengan tepat.

Konsep Utama / Perbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Mengajar:


MEREKA BENTUK BUKU TEKS,KOMPUTER
RIBA,PROJEKTOR,DAN BUKU RUJUKAN

Rangka Pengajaran Impak / Refleksi


Aktiviti Permulaan Kerangka Rigor
Guru masuk ke dalam makmal dan berpura-pura -Kuadrant A
ingin duduk di atas sebuah bangku yang usang (cari
bangku yang mempunyai kaki senget). - PEMIKIRAN KRITIS
Guru menunjukkan reaksi menyedari bangku rosak - KOMUNIKASI
dan mengambil bangku yang lain.
Minta murid menyatakan sebab kenapa guru tidak
duduk di bangku pertama.
Aktiviti Utama 1. Murid berada dalam kumpulan Kerangka Rigor
2. Guru meminta setiap ahli kumpulan menulis suatu -Kuadrant B
produk kegunaan hari anda dalam kertas stiker dan di
letakkan di tengah-tengah meja.
3. Murid berbincang mencari fungsi setiap produk yang
ditulis dengan meneroka ilmu baru menggunakan ilmu -KOLABORATIF
tanpa sempadan iaitu penggunaan youtube. -KOMUNIKASI
4. Kumpulan memilih satu produk dan wakil murid
melakar kaitan antara komponen, fungsi dan objek
-KREATIVITI
tersebut. -PEMIKIRAN KRITIS
5. Guru memilih kumpulan secara rawak dan
membentangkan hasil kerja.
Kerangka Rigor
-Kuadrant C
6. Murid kembali dalam aktiviti kumpulan.
7. Guru melekatkan simbol garisan fungsi di sudut
makmal. -SAHSIAH
8. Setiap kumpulan meletakkan lakaran sistem fungsi di -PEMIKIRAN KRITIS
tengah meja. -KEWARGANEGARAAN
9. Guru secara spontan memberikan situasi berkaitan
produk yang dipilih (pastikan situasi tersebut sesuai
-
dengan tahap murid).
10. Murid berbincang bagaimana membentuk dan melukis
sistem fungsi
11. Wakil kumpulan melakar model fungsi dan membuat
pembentangan di dalam aplikasi instagram dengan
menggunakan hashtag agar mudah dicari dan dikomen
oleh rakan lain.
Aktiviti Penutup Refleksi
Guru mengedarkan soalan penilaian menggunakan -Penggunaan digital resos
mentimeter dihadapan dan murid memberikan respon
dengan menggunakan komputer riba .

Kerja Susulan Murid Pemulihan : Pengukuhan : Pengayaan :


-Kuiz -membuat semakan - Latih-tubi - Mencari lebih banyak info atau
bersama dengan rakan beberapa contoh helaian kerja lain