Anda di halaman 1dari 4

Ujian Topikal PJPK Tahun 3 D langkah Heel-toe

Arahan: Kertas soalan ini 6. Langkah Polka adalah gabungan

mengandungi bahagian A dan ____________ sebelah kaki (hop) diikuti

bahagian B. Jawab semua soalan. dengan dua langkah mencongklang.


A melompat
B berjalan
Pendidikan Jasmani C merangkak
Bahagian A D menari
1. Hambur dan mendarat dari aras 7. Semasa melakukan aktiviti fizikal,
___________ adalah lebih mudah murid hendaklah mengamalkan sikap
berbanding pada aras rendah. _____________.
A lebih tinggi A bergaduh
B lebih rendah B mementingkan diri
C lebih lebar C bekerjasama
D lebih pendek D tidak menghormati

8. Apakah angggota badan yang terlibat


2. Apakah kemahiran semasa melakukan kemahiran
yang ingin menghantar dan menerima bola?
A mulut
dilakukan oleh murid dalam gambar di B hidung
atas? C bahu
A melompat D tangan
B menghambur
C menari
D merangkak

3. Tangan dibuka seluas ________________


9. Aktiviti menghantar dan menerima bola
semasa melakukan aktiviti bergayut.
A tangan hendaklah dilakukan pada kawasan
B bahu yang _________________ bagi
C kaki
D tapak tangan mengelakkan sebarang kecederaan.
A lapang
4. Antara alatan berikut, yang manakah B sempit
C berpasir
alatan yang digunakan yang memberi D berair
kemudahan dan keselesaan semasa
10.Kemahiran menggelecek boleh
melakukan guling belakang?
A papan dilakukan dengan menggunakan
B peti lombol anggota badan atau alatan yang
C tilam gimnastik
D bangku berikut kecuali
A tangan
B kaki
C kayu hoki
D bahu
11. Berikut merupakan nilai murni yang
perlu diamalkan oleh murid semasa
5.
melakukan aktiviti atau kemahiran
kecuali
Namakan langkah yang ditunjukkan dalam A bekerjasama
B mengkritik rakan
gambar di atas.
C menerima kekurangan rakan
A langkah menari
D berhati-hati
B langkah mengiring
C langkah melompat
12.Semasa melakukan pukulan pepat,
murid hendaklah berdiri dengan
memandang ke
A hadapan
B belakang
C tepi
D bawah

13. Apakah yang dirasa oleh murid semasa 19.Apakah kemahiran yang ingin dilakukan
melakukan aktiviti pendidikan jasmani? oleh murid dalam gambar di atas?
A sedih A mengguling
B seronok B menolak
C marah C memukul
D muram D membaling
14.Antara berikut, yang manakah boleh
dijadikan alat untuk mempelajari 20. Apakah nilai yang ditekankan semasa
kemahiran memukul? melakukan aktiviti imbangan
A skital kumpulan?
B gelung rotan A berhati-hati
C bola tenis B berebut-rebut
D roti C tidak bekerjasama
D dengki
15. Ketika melakukan aktiviti rejaman,
murid hendaklah memastikan tangan
___________ atas kepala dan pandang ke Bahagian B
_____________.
A bengkok….hadapan A) Tandakan (√) pada penyataan
B lurus……belakang teknik berlari yang betul.
C bengkok……belakang
D lurus……hadapan a. Berlari pantas dengan menggunakan
tumit. ( )
16.Antara yang berikut, alat yang
b. Mata pandang ke hadapan semasa
manakah sesuai digunakan oleh murid
berlari. ( )
untuk melakukan kemahiran merejam?
A batang kayu berekor c. Tangan kiri di hadapan, kaki kanan di
B skital belakang semasa berlari. ( )
C bola sepak
D gelung rotan d. Tangan kanan di hadapan, kaki kiri di
belakang semasa berlari. ( )
17.Apakah anggota badan utama yang
terlibat semasa melakukan aktiviti e. Tangan kanan di hadapan, kaki kanan di
belakang semasa berlari. ( )
merejam?
A kaki
f. Gunakan bebola kaki semasa berlari
B kepala
C tangan dengan laju. ( )
D mulut
(5 markah)
18. Siapakah yang perlu mengawasi murid
ketika melakukan sebarang aktiviti
semasa Pendidikan Jasmani? B. Padankan kelajuan pergerakan haiwan-
A ibu haiwan ini.
bapa
B guru
C
penjaga
D kakak
B. Mengejek – ejek pihak lawan
apabila menang.
C. Mengucapkan tahniah kepada
PANTAS pemenang.
D. Bermain dengan penuh semangat
kesukanan.

PERLAHAN
5. Di antara pernyataan berikut, yang
manakah bukan cara pengendalian
makanan yang betul dan selamat ?
A. Buah-buahan tidak perlu dibasuh
terlebih dahulu sebelum dimakan.
B. Basuh tangan sebelum menyediakan
(5 markah) makanan.
C. Gunakan sudu atau garfu semasa
mengambil makanan.
Pendidikan Kesihatan
D. Tudung makanan yang telah dimasak.
BAHAGIAN A.
Pilih dan bulatkan jawapan yang betul.
BAHAGIAN B
Padankan nama pakaian dan kaum yang
1.Yang manakah bukan alatan menjaga memakainya.
kesihatan diri:
A. Berus gigi.
B. Pengetip kuku.
C. Jam tangan. Baju Melayu

2. Berikut adalah antara kesan


penyalahgunaan dadah kecuali jippa
A. Kemurungan
B. Khayal tondu
C. Penyakit kulit

3. Kita perlu memakai ................... setiap sari


kali menggunakan pengangkutan air.
A. Jejantas
cheongsam
B. Jaket keselamatan
C. Laluan zebra
[ 5 Markah ]

4. Yang manakah bukan etika ketika


bertanding :
A. Menghormati lagu ” Negaraku ”. BAHAGIAN C

Soalan 6 hingga 10
Isi tempat kosong dengan perkataan yang
diberi.

kesihatan memperlahankan
6. Kita haruslah menggosok gigi dua shampoo
sekurang-kurangnya __________________ menghidap
kali sehari.

7. Kakak sedang mengulang kaji pelajaran,


saya ______________________ suara radio.

8. _______________________ digunakan
untuk mencuci rambut.

9. Penghisap rokok boleh


______________________ pelbagai jenis
penyakit.

10. Makanan seimbang penting untuk


menjamin ________________________.

Soalan 14 hingga 20
Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang
betul dan ( X ) pada yang salah.

14. Landasan kereta api ialah kawasan


yang tidak selamat untuk beaktiviti.

Taman permainan kanak-kanak ialah


kawasan yang selamat untuk bermain.

16. Kawasan lombong ialah kawasan yang


selamat untuk berenang.

17. Aktiviti mengelecek memerlukan


ketangkasan.

18. Bermain ping-pong memerlukan


ketangkasan .

19. Sesiapa yang memiliki dadah adalah


menjadi satu kesalahan.

20. Sekiranya gaya larian seseorang itu


tidak betul, ia boleh menjejaskan
kelajuannya.

Anda mungkin juga menyukai