Anda di halaman 1dari 1

JADWAL PELAJARAN

MADRASAH ALIYAH "ENTREPRENEUR" NURUL QOLBI


POLOREJO, BABADAN PONOROGO
TAHUN PELAJARAN 2019/2020
HARI/ KELAS/ KODE
JAM WAKTU SENIN SELASA RABU KAMIS SABTU AHAD
X KD XI IPS XII IPS KD X KD XI IPS KD XII IPS KD X KD XI IPS KD XII IPS KD X KD XI IPS KD XII IPS KD X KD XI IPS KD XII IPS KD X KD XI IPS KD XII IPS KD
06:30-07:00 UPACARA Breafing pagi Breafing pagi Breafing Pagi Breafing Pagi Breafing Pagi
1 07.00 – 07.40 Mahaid 13 PKn 12 SKI 11 sosiologi 12 Mahaid 13 Sejarah Ind 11 B.Arab 9 nahwu 6 Aqidah 5 MTK 15 Qurdist 8 Sejarah 10 PJOK 1 PJOK 1 PJOK 1 TAKEC 7 TAKEC 7 TAKEC 7
2 07.40 – 08.20 Mahaid 13 PKn 12 SKI 11 sosiologi 12 Mahaid 13 Sejarah Ind 11 B.Arab 9 nahwu 6 Aqidah 5 MTK 15 Qurdist 8 Sejarah 10 PJOK 1 PJOK 1 PJOK 1 TAKEC 7 TAKEC 7 TAKEC 7
3 08.20 – 09.00 PKn 12 SKI 11 Fiqih 2 sejarah 10 Sejarah Ind 11 Qurdist 8 Qurdist 8 Fiqih 2 B.Arab 9 Ekonmi 7 B.Arab 9 MTK 4 drumban 14 drumban 14 drumban 14
EKSTRAKURIKULER
4 09.00 – 09.40 PKn 12 SKI 11 Fiqih 2 sejarah 10 Sejarah Ind 11 Qurdist 8 Qurdist 8 Fiqih 2 B.Arab 9 Ekonmi 7 B.Arab 9 MTK 4 drumban 14 drumban 14 drumban 14
09.40 – 09.55
5 09.55 – 10.35 SKI 11 Entreprener 1 BK 2 Sejarah Ind 11 sosiologi 12 Geografi 1 BK 1 insa' 9 B.Inggrs 5 B.Inggrs 10 Ekonmi 7 MTK 4 B. Indo 10 MTK 15 shorof 6
6 10.35 – 11.15 SKI 11 Entreprener 1 PKn 12 Sejarah Ind 11 sosiologi 12 Geografi 1 Entreprener 1 mutolaah 9 B.Inggrs 5 B.Inggrs 10 Ekonmi 7 MTK 4 B. Indo 10 MTK 15 shorof 6 EKSTRAKURIKULER
7 11.15 – 11.55 mahfudhot 2 Entreprener 1 PKn 12 Fiqih 2 MTK 15 B. Indo 3 Entreprener 1 mahfudhot 2 nahwu 6 insa' 9 SBK 1 Mahaid 13 geogrfi 1 shorof 6 B.Inggrs 5
11.55-12.40
ISTIRAHAT
8 12.40 – 13.20 mahfudhot 2 BK 7 Entreprener 1 Fiqih 2 MTK 15 B. Indo 3 Entreprener 7 mahfudhot 2 nahwu 6 mutolaah 9 Prakarya 1 Mahaid 13 geogrfi 1 shorof 6 B.Inggrs 5
9 13.20 – 14.00 insa' 9 B. Indo 10 Geografi 1 Aqidah 7 georgrafi 1 B. Indo 3 nahwu 6 B.Inggrs 5 Sosiologi 1 SBK 1 Sejarah 10 Ekonmi 7 shorof 6 Aqidah 7 SBK 1 Pramuka 2 Pramuka 2 Pramuka 2
10 14.00 – 14.40 muthola'ah 9 B. Indo 10 Geografi 1 Aqidah 7 georgrafi 1 B. Indo 3 nahwu 6 B.Inggrs 5 Sosiologi 1 prakrya 1 Sejarah 10 Ekonmi 7 shorof 6 Aqidah 6 Prakrya 1 Pramuka 2 Pramuka 2 Pramuka 2
14.40 - 15.30 Pramuka 2 Pramuka 2 Pramuka 2

Guru Piket
Cintya Apriliani Syalida Titi Sari S.Pd Asniyatul Mukhoyyaroh Nur Sahid S.Pd Cintya Apriliani Syalida titi sari S.Pd

KD NAMA GURU MATA PELAJARAN KD NAMA GURU MATA PELAJARAN


01 Agung Priyo Pramono, S.Sn Sos XII, Geo, PJOK ,SBK PKR,Entrepre X, XI, XII 12 kurnia Mahmudati Sosiologi X,XI, PKn X,XI,XII
02 Nur Syahid S.Pd , Mahfudzot X,XI, Fiqih, Pramuka X,XI,XII 13 Puji Rahayu Mahaid X,XI,XII
03 Ana Rohmawati, S.Pd B.Indonesia ,XII 14 Wahidatul Azizah Drumband X,XI,XII
04 Triyah, S.Pd Matematika (,XII) 15 Indah Supriani Matematika X,XI
05 Epriyana Tsamrotul H. S.Pd B.Inggris , ,XI,XII Aqidah XI,XII
06 Katiman S.Pd Nahwu, Shorof X,XI,XII
07 Syalida Titi Sari S.Pd Aqidah X, Ekonomi X,XI,XII 1 WALI KELAS X Chintya Apriliani
08 Wiji Lestari S.Pd qurdist X,XI,XII 2 WALI KELAS XI Syalida Titi Sari S.Pd
09 Asniyatul Mukhoyyaroh Insa' Muthola'ah,X,XII B. Arab. X,XI,XII 3 WALI KELAS XII Nur Sahid S.Pd
10 Chintya Apriliani B.Indonesia X,XI, B. Inggrs X, Sejarah X,XI,XII
11 Nina Ruzikna SKI, Sejarah indo,X,XI,XII

Mengetahui, Ponorogo, 06 Juli 2019


Kepala MA ENTREPRENEUR NURUL QOLBI Waka Kurikulum

Agung Priyo Pramono S.Sn Nur Sahid, S.Pd