Anda di halaman 1dari 6
Solat Sunnah Istikharah Dikslliahkan Oleh: UST. ABU FAROUQ RASUL BIN DAHRI 07-3345240 (Pojabat) ee ot al py ye DN ghhy sol 8 Stal Say dps SB 3 aE SEY) Se BS By A EG cosh EH Hh gl ie oS rasan w hs teal Br ty yyy tt abel 25 ad Cota sath oly 5 Pee LS ey ges ry ited sy ak 8 ge oy. ie SOLAT ISTIKHARAH Istikharah bermaskud: Memohon kepada Allah agar diberi petvajuk untuk memperolehi pilihan yang terbaik dalam masalah atau hal-hal yang dihalalkan atau disyariatkan Solat istikharah hendaktah mengikut cara yang telah ditetapkan jaitu dua rakaat dan berdoa dengan doa istikharah yang dibaca: 1. Dibaca doa istikharah setelah memberi salam sebagaimana mengikut kebanvakan ulama seperti ulama empat mazhab. 2. Menurut Ibn Taimiyah rakimahullah bahawa doa istikharah dibaca sebelum memberi salam, iaitu diwaktu sujud atau tabiyat. 3. Sebahagian ulama Syafieyah berpendapat dos itu dibaca pada saat sujud atau setelah member salam... Para ulama Salaf as-Soieh sepakat bahawa solat istikharah hukumnya sunnah bukan wajib, laitu dikerjakan dalam hal yang dibolehkan atau sunnah ketika terjadi sesuatu yang sukar untuk memilih terutama dalam hal-hal atau masalah yang diwajibkan atau disunnahkan, seperti dalam menentukan wektu untuk menunaikan ibadah haji atau umrah tahun ini atau scbaliknya. laity umrah terlebih dahulu atau haji? Solat istisharah adalah pengganti amalan syirik dan wadisi bangsa Arab pada masa jabiliyah yang meminta bantuan dukun, pawang, peramal nasib dengan menggunakan bintang, bettataiyur (meramal sial dengan burung). mengundi nasib dengan undian az/an dan sebagainya. Kata azlan disebut juga scbagai: Qidaah atau disebut sien yang bermaksud belahan-belahan kayu yang koras yang telah dihaluskan, Kayu-kayu gideul atau sifam itu ada tiga jenis: 2