Anda di halaman 1dari 5

AYAT TENTANG KEUTAMAAN BERJUANG DENGAN HARTA & JIWA

Artinya : (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan
Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka
mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal
mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang
secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan
Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.(Surah Al Baqarah Ayat
273)

Artinya : Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang)
yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah
dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad
dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada
masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah
melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala
yang besar (Surah An Nisaa Ayat 95)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan


harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat
kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu
sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi
belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi
mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta
pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib
memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian
antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
(Surah Al Anfal Ayat 72)

Artinya : Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah
dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah;
dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan ( Surah At Taubah Ayat
20)
Artinya : Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat,
dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu
adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Surah At Taubah Ayat 41)

Artinya : Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan
meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka.
Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.(Surah At Taubah Ayat 44)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang


yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak
ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada
jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.(Surah Al Hujurat Ayat 15)
Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu


perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih ?

(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah
dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu
mengetahui.

Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan ke dalam surga yang


mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di
surga di dalam surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung.

Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah
dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira
kepada orang-orang mukmin.
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong-penolong (agama)
Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-
pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku
(untuk menegakkan agama) Allah?" Pengikut-pengikutnya yang setia itu
berkata, "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah," lalu segolongan dari
Bani Israil beriman dan segolongan (yang lain) kafir, lalu Kami berikan kekuatan
kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga
mereka menjadi orang-orang yang menang. (Surah As Shaf Ayat 10-14)

Artinya :

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, Kelaparan,
Kekurangan harta, Jiwa dan Buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira
kepada orang-orang yang sabar

(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Innaa lillahi
wa innaa ilaihi rooji'uun"

Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan
mereka itulah orang-orang yang mendapat Petunjuk. (Surah Al Baqarah Ayat
155-157)