Anda di halaman 1dari 3

Bunda Maria, Ratu Rosario Engkau sudi datang ke Fatima, memberitakan kepada ketiga anak gembala

harta rahmat yang terkandung dalam doa Rosario. Sudilah membangkitkan dalam hatiku devosi ini,
agar dengan merenungkan misteri-misteri penebusan puteraMu aku diperkaya dengan hasil buahnya,
membawa perdamaian bagi dunia dan pertobatan bagi para pendosa, serta memperoleh anugerah
khusus yang kumohon dalam doa Rosario ini yaitu … (Sebutlah disini permohonan) Aku mohon
semuanya itu demi kemuliaan Allah, untuk menghormati Engkau dan untuk mendapatkan
keselamatan jiwa bagiku dan bagi sekalian orang. Amin.

TANDA SALIB
Demi Nama Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus, Amin

SYAHADAT IMAN
Aku Percaya akan Allah, Bapa yang maha kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan
akan Yesus Kristus, PutraNya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh
Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Yang menderita sengsara, dalam
pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Yang turun
ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke
surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang
mengadili oran hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang
kudus, Pengampunan dosa, Kebangkitan Badan, kehidupan kekal. Amin.
BAPA KAMI
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu di
atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti
kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.Dan janganlah masukkan kami ke dalam
pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.

SALAM MARIA
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang
berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin.

KEMULIAAN
Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan,
sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

TERPUJILAH
Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin.

YA YESUS
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api
neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat
membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Datanglah Roh Kudus. Datanglah dengan kekuatan perantaraan Buda Maria yang
tak bernoda, mempelaiMu yang terkasih. Bunda Maria aku mencintaiMu, lindungilah
kami. Selamatkanlah kami, selamatkanlah dunia.

SALAM YA RATU
Salam, Ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan dan harapan kami.
Kami semua memanjatkan permohonan, kami amat susah, mengeluh, mengesah
dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayangMu
yang besar kepada kami. Dan Yesus, PutraMu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan
kepada kami. O Ratu, o Ibu, o Maria Bunda Kristus.
V.Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah
R.Supaya kami dapat menikmati janji Kristus

Marilah Berdoa :
Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal
melalui hidup, wafat dan kebangkitan-Nya. Kami mohon, agar dengan merenungkan
misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan
memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.

BEBERAPA CATATAN
Kita bebas memilih peristiwa gembira, sedih, mulia atau terang sesuai dengan
keadaan dan suasana hati kita masing-masing.
Kala kita berdoa bersama, kita dapat memakai pedoman berikut ini :
Pada hari Senin dan Sabtu : Peristiwa Gembira
Pada hari Selasa dan Jumat : Peristiwa Sedih
Pada hari Rabu dan Minggu : Peristiwa Mulia
Pada hari Kamis : Peristiwa Terang