Anda di halaman 1dari 4

Mengapakah setiap individu digalakkan untuk mengembangkan potensi

dirinya?
A Menimba ilmu pengetahuan
B Membina identiti diri yang positif
C Menonjolkan bakat dan kemahiran
D Mengenal pasti kekurangan pada diri
2. Seseorang yang mempunyai identiti diri yang positif akan sentiasa
A yakin terhadap kebolehan dirinya.
B memupuk semangat kekitaan.
C hidup aman dan sejahtera.
D bersaing dengan orang lain.
3. Antara berikut, yang manakah merujuk kepada potensi diri seseorang
individu?
I Bakat
II Kebolehan
III Kekuatan diri
IV Keyakinan diri
A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
4. Antara berikut, yang manakah merupakan cirri-ciri yang terkandung di
dalam perkembangan potensi jasmani?
I Melakukan aktiviti riadah
II Meningkatkan kualiti kehidupan
III Mengembangkan kemahiran bakat
IV Meningkatkan daya pengeluaran
A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
5. Bagaimanakah cita-cita atau matlamat hidup dapat dikecapi?
A Mengenal pasti potensi diri
B Mengembangkan potensi diri
C Menilai potensi diri
D Mengubah potensi diri
6. Apakah kepentingan untuk mengembangkan potensi diri?
A Menonjolkan kemahiran dan bakat
B Mencapai kejayaan dalam kehidupan
C Menyumbang kepada masyarakat dan negara
D Melibatkan diri dalam pelbagai bidang
7. Pilih situasi yang menunjukkan usaha untuk meningkatkan kecemerlangan
diri.
A Radiah bercita-cita untuk menjadi jurutera kerana ia merupakan pekerjaan
bergaji tinggi
B Woon Yong gigih berlatih badminton setelah ditegur oleh ayahnya.
C Anita menyertai kem kepimpinan untuk meningkatkan keperibadian diri.
D Martin bergaul dengan murid-murid yang pandai supaya menjadi lebih
popular.
8. Apakah potensi diri yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang bercita-cita
menjadi peguam?
A Daya kreativiti yang tinggi
B Lemah-lembut dan mesra
C Pandai berpidato dan bersyarah
D menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
9. Keperibadian seseorang individu merujuk kepada
I perlakuan
II pergaulan
III perwatakan
IV penampilan
A I, dan II B I , dan III C II, dan IV D III, dan IV
10. Bagaimanakah potensi diri dapat dikembangkan di alam persekolahan?
I Bakat
II Pendidikan
III Latihan yang berterusan
IV aktiviti kokurikulum
A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV
JAWAPAN
1. B
2. A
3. A
4. C
5. B
6. B
7. C
8. C
9. B
10. D

1. Aktiviti yang berikut dapat mencapai perpaduan dalam keluarga kecuali


A.memasak bersama
B.berjoging dengan anggota keluarga
C.membeli belah secara bersendirian
D.menonton wayang dengan ibu bapa
2. Keutuhan sesebuah institusi keluarga bergantung pada
A.ibu bapa
B.adik beradik
C.seisi keluarga
D.nenek dan datuk
3. Berkongsi suka duka dalam keluarga dapat menyumbang kepada usaha
untuk
A.meleraikan kesedihan anggota keluarga
B.menggembirakan anggota keluarga
C.merasai kesedihan dan kegembiraan
D.memupuk perpaduan dalam keluarga
4. Antara berikut, yang manakah merupakan aktiviti untuk menambah dan
meluaskan ilmu pengetahuan
anggota keluarga.
A.membaca buku bersendirian
B.membaca buku beramai-ramai
C.membaca akhbar bergilir-gilir
D.membaca cerpen dan novel
5. Sikap yang berikut perlu diamalkan dalam keluarga bagi mewujudkan
perpaduan,kecuali
A.prihatin
B.mengambil berat
C.kasih saying
D.sikap sambil lewa
6. Apakah keburukan tiadanya perpaduan dalam keluarga?
A.keluarga akan pincang
B.anggota keluarga hidup bersendirian
C.anggota keluarga meninggalkan rumah
D.keluarga akan berasa malu
7. Sambutan hari khas keluarga
 Berkongsi suka duka
 Sokongan anggota keluarga
Pernyataan di atas berkaitan dengan
A.perpaduan keluarga
B.perayaan keluarga
C.kegiatan masa lapang keluarga
D.aktiviti keluarga
Soalan Subjektif
1. Nyatakan tiga aktiviti-aktiviti keluarga yang boleh mendorong tercapainya
perpaduan dalam keluarga.
2.Berikan empat contoh-contoh sambutan khas dalam keluarga anda.
3.Senaraikan tiga kepentingan perpaduan keluarga kepada masyarakat dan
Negara.
Jawapan Soalan Objektif
1. C 5. D
2. C 6. A
3. D 7. A
4. B
Jawapan Soalan Subjektif
1. i. Ziarah-memziarahi anggota keluarga yang lain
ii. Menyambut peristiwa penting dalam keluarga
iii. Beriadah bersama
iv.Meraikan kejayaan anggota keluarga seperti mencapai keputusan
cemerlangan dalam PMR
2. i. Ulang tahun perkhawinan ibu bapa
ii. Sambutan hari lahir anggota keluarga
iii. Kenduri kesyukuran
iv.Menyambut Hari Keluarga
3. i.Mewujudkan institusi keluarga yang utuh
ii. Melahirkan masyarakat yang sejahtera dan harmoni
iii.Membantu Negara untuk mencapai ‘Rumahku Syurgaku’