Anda di halaman 1dari 1

Slide 1 :

Kenalkan diri

Slide 2 : paparan Slide Data yang dikumpul MELALUI TEMUBUAL, DAN SOAL SELIDIK menunjukkan
kekuatan dan kelemahan yang terdapat disekolah ini.

Slide 3: Paparan slide biodata Guru Besar

Slide 4:

Berdasarkan data-data yang dianalisis, saya memilih SKKKKM sebagai sekolah perantisan 1 kerana
menunjukkan pelbagai kecemerlangan, peningkatan dan kebangkitan daripada situasi sebelumnya YANG
SEWAJARNYA SAYA CONTOHI. Guru Besar dengan gaya kepimpinan yang berkonsepkan aliran
kepimpinan Instruksional yang dipelopori oleh Halliger& Murphy.

Halatuju yang jelas dipaparkan oleh pemimpin dalam bidang pentadbiran, kurikulum, kokurikulum,
kewangan dan lainnya, serta dorongan untuk kebersamaan dalam kalangan MLT dan SLT bagi mencapai
kejayaan yang disasarkan.

Peningkatan semula % pencapaian MTM UPSR pada tahun 2018 selepas kejatuhan yang mendadak pada
tahun sebelumnya menunjukkan berlakunya reformasi dalam gaya kepimpinan melaui pendekatan
mesra kakitangan, pencerapan, mesyuarat serta team work yang kukuh dipaparkan.

Saya mengambil peluang menghampiri 100% kalangan pk, guru dan staf; kesemuanya menunjukkan
komitmen kearah halatuju sekolah tanpa mengira bidang.

Sebab itulah, mengapa saya memilih SK Kota Kuala Muda sebagai wadah menimba ilmu bagi perantisan
yang pertama ini.

Slide 5: Refleksi

Sekolah asal:

Guru Besar bakal pencen pada 7 Okt 2019 dan sedang bercuti sehingga pencen.

Namun menunjukkan kepimpinan yang professional juga barkonsepkan kepimpinan Instruksional


contohnya empowerment, menggunakan keputusan mesyuarat, memberi sokongan dan motivasi,
pembentukan jawatankuasa bagi semua bidang contohnya pencerapan.

Manakala di sekolah Perantisan 1…guru besarnya masih muda dan baru dilantik menjadi Guru Besar
dalam masa 3 tahun namun.. telah menunjukkan gaya kepimpinan yang hebat. Sentaiasa menekankan
pembangunan sahsiah guru dan kemanjadian murid. Penurunan kuasa yang jelas dan tindak kawalan
kewangan melalui SOP yang telah ditetapkan oleh pihak audit negara. Penyeliaan dan pencerapan yang
berterusan dijalankan terhadap kewangan, PdPc dan hasil kerja murid serta kokurikulum.

Sentiasa menghargai kakitangan dibawahnya dan tak lokek mengucapkan penghargaan bagi setiap
kejayaan yang dilakukan oleh samada kakitangan atau murid.

Sekiranya saya diberi peluang mentadbir: