Anda di halaman 1dari 4

MANUAL PENANAMAN ROCKMELON SECARA FERTIGASI

Berikut adalah manual penanaman rockmelon varieti glamour secara


fertigasi bagi projek kami. Ini adalah contoh manual yang kami gunakan
pada tahun 2009. Dah lama dah... Namun demikian, ianya boleh
diubahsuai. Tanyalah kepada pakar dan pengusaha yang lebih
berpengalaman. Ada pengusaha yang hanya menggunakan baja fertigasi
rockmelon (tanpa menggunakan foliar) sepanjang mereka mengusahakan
tanaman ini. Kami tidak bertanggungjawab jika ada di antara pengusaha
yang menghadapi masalah tanaman dengan menggunakan manual ini.

Contoh Manual Penanaman Rockmelon (varieti glamour) Secara


Fertigasi:

Mula tanam pada hari Isnin 14 September 2009


Dijangka menuai pada hari Ahad 22 November 2009 (hari ke 70)

Minggu 1 (1/14, 2/15, 3/16, 4/17, 5/18, 6/19, 7/20 September 2009)
EC - 1.6 (4 kali selama 3 minit)
Hari ke 7 buat semburan:
Lay O - 30 ml
PKTE - 20 ml
Ezigrow - 30 ml
Racun kulat Dithane GR - 20 ml
Racun serangga Avamec - 7 ml
Minggu 2 (8/21, 9/22, 10/23, 11/24, 12/25, 13/26, 14/27 September 2009)
EC - 1.9 (5 kali selama 3 minit)
Hari ke 14 buat semburan:
Lay O - 30 ml
PKTE - 20 ml
Ezigrow - 30 ml
Pelekat - 5 ml
Racun kulat Meizin - 20 ml
Racun serangga Avamec - 7 ml

Minggu 3 (15/28, 16/29, 17/30 September 2009, 18/1, 19/2, 20/3, 21/4
Oktober 2009)
EC - 2.1 (6 kali selama 4 minit)
Hari ke 21 buat semburan:
Lay O - 30 ml
PKTE - 20 ml
Ezigrow - 30 ml
Plus GA - 30 ml
CaB - 30 ml
Racun kulat Dithane GR - 20 ml

Minggu 4 (22/5, 23/6, 24/7, 25/8, 26/9, 27/10 28/11, Oktober 2009)
EC - 2.4 (6 kali selama 4 minit)
Hari ke 28 buat semburan:
Lay O - 30 ml
PKTE - 20 ml
Ezigrow - 30 ml
Plus GA - 30 ml
CaB - 30 ml
Racun kulat Meizin - 20 ml
Racun serangga Avamec - 7 ml

Minggu 5 (29/12, 30/13, 31/14, 32/15, 33/16, 34/17, 35/18 Oktober 2009)
EC - 2.7 (7 kali selama 4 minit)
Hari ke 35 buat semburan:
Lay O - 30 ml
PKTE - 20 ml
Ezigrow - 30 ml
CaB - 30 ml
Magnesium - 20 ml
Sweet - 30 ml
Avamec - 7 ml
Racun kulat Dithane Gr - 20 ml
Racun serangga Avamec - 7 ml

Minggu 6 (36/19, 37/20, 38/21, 39/22, 40/23, 41/24, 42/25 Oktober 2009)
EC - 3.0 (7 kali selama 4 minit)
Hari ke 42 buat semburan:
Lay O - 30 ml
PKTE - 20 ml
Ezigrow - 30 ml
CaB - 30 ml
Sweet - 30 ml
Magnesium - 20 ml
Harvest - 30 ml
Racun kulat Meizin - 20 ml
Racun serangga Avamec - 7 ml

Minggu 7 (43/26, 44/27, 45/28, 46/29, 47/30, 48/31 Oktober, 49/1


November 2009)
EC - 3.3 (7 kali selama 5 minit)
Hari ke 49 buat semburan:
Lay O - 30 ml
PKTE - 20 ml
Ezigrow - 30 ml
CaB - 30 ml
Sweet - 30 ml
Magnesium - 20 ml
Racun kulat Dithane GR - 20 ml
Racun serangga Avamec - 7 ml

Minggu 8 (50/2, 51/3, 52/4, 53/5, 54/6, 55/7, 56/8 November 2009)
EC - 3.5 (7 kali selama 5 minit)
Hari ke 56 buat semburan:
Lay O - 30 ml
PKTE - 20 ml
Ezigrow - 30 ml
CaB - 30 ml
Sweet - 30 ml
Harvest - 30 ml
Magnesium - 20 ml
Racun kulat Meizin - 20 ml
Racun serngga Avamec - 7 ml

Minggu 9 (57/9, 58/10, 59/11, 60/12, 61/13, 62/14, 63/15 November 2009)
EC - 3.8 (7 kali selama 4 minit)
Hari ke 63 buat semburan:
Lay O - 30 ml
PKTE - 20 ml
Ezigrow - 30 ml
CaB - 30 ml
Sweet - 30 ml
Harvest - 30 ml
Magnesium - 20 ml
Racun kulat Meizin - 20 ml

Minggu 10 (64/16, 65/17, 66/18, 67/19, 68/20, 69/21, 70/22 November


2009)
EC - 3.8 (kurangkan aliran baja)
Lay O - 30 ml
PKTE - 20 ml
Ezigrow - 30 ml
CaB - 30 ml
Sweet - 30 ml
Harvest - 30 ml
Magnesium - 20 ml

Selepas hari ke 70 bolehlah buat tuaian.

Anda mungkin juga menyukai