Anda di halaman 1dari 16

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

Kementerian Pendidikan Malaysia


KAMPUS IPOH, 31150 HULU KINTA
PERAK DARUL RIDZUAN

KERTAS KERJA

PERKHEMAHAN PEMIMPIN BARU


KADET REMAJA SEKOLAH
(LEFTENAN MUDA)
PDPLI KDC-DINI SEMESTER 2
AMBILAN NOVEMBER 2017

PADA:
28 HINGGA 30 MAC 2019

TEMPAT:
PUSAT KEPIMPINAN PELAJAR MARA,
CHANGKAT BERANGAN, 33400 LENGGONG
PERAK
SEKAPUR SIREH

Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam Sehati Sejiwa. Jutaan terima


kasih kepada IPG Kampus Ipoh yang sudi bekerjsama untuk mengadakan Program
Perkhemahan Pemimpin Baru Kadet Remaja Sekolah di Pusat Kepimpinan Pelajar
Mara, Changkat Berangan, Lenggong Perak . Tidak lupa juga ucapan terima kasih
kepada Ketua Unit Kokurikulum, Dr. Mohd Hafidz bin Osman, Penyelaras Unit
Beruniform, Tn. Hj. Noor Azmi bin Osman dan pemimpin Kadet Remaja Sekolah iaitu
En. Yusri bin Mat Johor dan Pn. Shahaliza binti Halim yang tidak berputus asa
memberikan bantuan dan khidmat nasihat agar program yang dirancang ini dapat
dilaksanakan dengan jayanya.

Setinggi-tinggi penghargaan turut ditujukan kepada Pengarah dan Timbalan


Pengarah IPG Kampus Ipoh serta seluruh kakitangan institut yang telah banyak
membantu kami sama secara langsung atau secara tidak langsung supaya program
yang direncanakan berlangsung dalam kedaan yang baik. Tidak dilupakan juga kepada
peserta program Perkhemahan Pemimpin Baru Kadet Remaja Sekolah PDPLI KDC-
DINI Ambilan November 2017 yang sudi membantu sedaya-upaya agar program ini
berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah.

Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat dalam
menjayakan program Perkhemahan Pemimpin Muda Kadet Remaja Sekolah pada kali
ini. Sekian.
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan


lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung
aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin
pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,
demokratik, progresif dan berdisiplin.
1. PENGENALAN

Dalam konteks Pendidikan Kebangsaan kegiatan kokurikulum merupakan


satu program penting demi membangunkan potensi murid-murid secara
menyeluruh. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya
membina disiplin pelajar bagi meningkatkan minat mereka terhadap
pembelajaran. Namun demikian masih banyak ruang yang perlu dipenuhi untuk
mengatasi masalah generasi yang semakin mencabar. Bagi mengisi tuntutan ke
arah negara maju, kita perlu menyediakan golongan yang dinamik dan berkualiti
serta mempunyai perkembangan sahsiah yang seimbang dari segi jasmani,
emosi, rohani, intelek dan sosial ( JERIS).

Sehubungan itu, Institut Pendidikan Guru memainkan peranan penting


dalam menyediakan guru-guru yang berpengetahuan dan berkemahiran serta
profesional untuk mendidik murid-murid menjadikan kecerdasan, kecergasan
dan penampilan diri yang positif sebagai budaya dalam kehidupan.

Mata pelajaran Kokurikulum Unit Beruniform Kadet Remaja Sekolah


bertujuan mengembangkan perkembangan intelek, sosial, jasmani dan rohani
dalam kalangan bakal guru untuk melahirkan guru permulaan yang mempunyai
pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan bersedia melalui aktiviti yang
menyeronokkan dan mencabar.

2. RASIONAL

Kursus ini merupakan sebahagian daripada komponen wajib kepada


pelatih untuk lulus dalam Kokurikulum Unit Beruniform Kadet Remaja Sekolah.
Selain daripada itu, ini adalah salah satu usaha membina sahsiah insan guru,
aspek kemahiran asas, pengurusan, kepegawaian dan kejurulatihan perlu diberi
penekanan dengan pendedahan komponen Kokurikulum Unit Beruniform Kadet
Remaja Sekolah yang terancang, sistematik dan berkesan. Pelaksanaan
Kokurikulum Unit Beruniform Kadet Remaja Sekolah secara mantap dan bestari
bukan sahaja dapat menghasilkan guru permulaan yang cemerlang dalam
akademik, tetapi juga dapat membina kecergasan, kecerdasan dan
penampilan diri yang tinggi dalam profesion keguruan.

Perkhemahan Pemimpin Baru Kadet Remaja Sekolah adalah satu


perkhemahan yang melengkapkan latihan formal yang wajib dihadiri oleh semua
ahli pemimpin Kadet Remaja Sekolah khasnya bakal pemimpin Kadet Remaja
Sekolah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Perak. Perkhemahan ini perlu
dijalankan di pusat latihan atau tempat yang sesuai dan lengkap dengan segala
kemudahan untuk menjalankannya. Perkhemahan Leftenan Muda Kadet Remaja
Sekolah mengambil masa selama 4 hari 3 malam. Keperluan latihan yang
diberikan dalam kursus ini adalah asas merancang, pelaksanaan dan kemahiran
dalam kurikulum pemimpin Kadet Remaja Sekolah. Setelah tamat kursus adalah
diharap guru pelatih Kadet Remaja Sekolah dapat ditauliahkan sebagai
pemimpin berjawatan Leftenan Muda Kadet Remaja Sekolah dan mempunyai
asas yang kukuh untuk memimpin murid-murid dalam Unit Beruniform Kadet
Remaja Sekolah dengan berkesan.
3. MATLAMAT

Tujuan Program Perkhemahan Leftenan Muda Kadet Remaja Sekolah ini


adalah untuk membentuk generasi pemimpin yang mempunyai pengetahuan dan
berkemahiran dalam mengendalikan kegiatan kokurikulum di samping
menerapkan nilai-nilai cintakan negara, berharmoni, mampu berdikari dan
mengharungi kehidupan masa depan yang penuh cabaran dari segi sosial dan
budaya di samping menanamkan disiplin yang tinggi di dalam diri murid-murid
melalui aktiviti beruniform khususnya Kadet Remaja Sekolah.

4. OBJEKTIF

Melalui program ini, siswa guru Kadet Remaja Sekolah dapat :

4.1. Melengkapkan sukatan subjek Unit Beruniform MPU 2031 - Unit Kadet
Remaja Sekolah (KRS)
4.2. Melayakkan ahli KRS Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh ini
dianugerah Leftenan Muda Kadet Remaja Sekolah setelah mereka
berkursus selama dua semester dan mengikuti perkhemahan Leftenan
Muda Kadet Remaja Sekolah.
4.3. Memberi peluang kepada siswa guru Kadet Remaja Sekolah Institut
Pendidikan Guru Kampus Ipoh, untuk mengalami pengalaman sebenar
merancang program, menjalani aktiviti-aktiviti luar secara “hands on”.
4.4. Mendedahkan ciri-ciri asas kepimpinan dalam Kadet Remaja Sekolah
serta mendalami ilmu kepimpinan Kadet Remaja Sekolah melalui tunjuk
cara, amali dan aktiviti-aktiviti tertentu.

5. TEMPAT

Tapak Perkhemahan Pusat Kokurikulum MRSM Lenggong,


Lenggong, Perak
.

6. TARIKH

28 hingga 31 Mac 2019 ( 4 hari 3 malam)

7. KUMPULAN SASARAN

Pelajar-pelajar DPLI KDC DINI Ambilan Jun 2018 terdiri daripada Unit DINI 1 dan
DINI 2 seramai 50 orang ( Rujuk lampiran 1)
8. JAWATANKUASA PELAKSANA

Rujuk lampiran 2

9. JURULATIH/URUSETIA

Rujuk lampiran 3

10. KEMUDAHAN DAN PERALATAN

Tapak perkhemahan Pusat Kokurikulum MRSM Lenggong, Lenggong


Perak menyediakan kemudahan peralatan yang lengkap untuk menjalankan
aktiviti seperti mengembara di dalam hutan, tandas bertutup, kawasan kawad
kaki yang luas , tempat memasak, tapak perkhemahan, dewan kuliah dan
ceramah dan padang senaman/kawad.

Kesemua peralatan yang diperlukan bagi perkhemahan ini dapat


diperolehi di sini kerana keadaannya memudahkan urusan perkhemahan
terutamanya perkhemahan yang melibatkan semua guru pelatih KDC serta
aspek keselamatan dan kualiti perkhemahan yang terjamin.

11. PENGANGKUTAN

Semua siswa guru akan menaiki bas Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh,
Perak ke tempat perkhemahan .

12. PENGINAPAN DAN MAKANAN

Semua pelatih akan tinggal di dalam khemah/dorm. Tapak perkhemahan


yang ada begitu selesa dan memudahkan mereka untuk menggunakan
kemudahan lain seperti tapak memasak, tapak aktiviti dan tapak ceramah.
Pergerakan pelatih guru juga terkawal dan keselamatan mereka terjamin.

13. JADUAL AKTIVITI

Rujuk lampiran 4
14. SUMBER KEWANGAN

Wang aktiviti pelajar OS42


49 orang x RM 15.00 x 3 hari RM 2205.00

Wang kutipan pelajar Unit Beruniform Kadet Remaja Sekolah


49 orang x RM 80.00 RM 3920.00

15. ANGGARAN PERBELANJAAN

BIL PERKARA KADAR KOS


1 Makanan / minuman 49 orang x RM 15.00 x 3hari RM 2205.00
(pembayaran dari
OS42)
2 Tambahan bayaran 49 orang x RM 5.00 x 3 hari RM 735.00
makanan / minuman
3 Ubat-ubatan RM 200.00
4 Banner RM 100.00
5 Peralatan RM 584.00
perkhemahan
6 Penginapan peserta 49 orang x RM 8.00 x 3 hari RM 1176.00
7 Kemudahan 49 orang x RM 5.00 RM 245.00
penginapan (cadar)
8 Rencam 1 program RM 300.00
(Elektrik & Air)
9 Sewaan dewan 1 program RM 350.00
10 Cenderahati 8 orang x RM 10.00 RM 80.00
11 Sijil peserta 60 keping x RM 2.50 RM 150.00
JUMLAH RM 6125.00

Anggaran jumlah perbelanjaan keseluruhan : RM 6125.00

16. PENUTUP

Program Perkhemahan Unit Beruniform ini perlu dilaksanakan dengan


sempurna kerana program ini merupakan program wajib yang terdapat dalam
kurikulum Unit Beruniform PISMP, PDPLI dan PDPLI KDC. Program ini juga
dilaksanakan mengikut program pemimpin Kadet Remaja Sekolah bagi
mendapatkan latihan kepimpinan sebagai pentauliahan Leftenan Muda Kadet
Remaja Sekolah. Adalah diharap juga setiap aktiviti yang dipelajari akan
memberi manfaat kepada anggota siswa guru Kadet Remaja Sekolah pada masa
akan datang demi kemajuan dan kecemerlangan Pasukan Kadet Remaja
Sekolah IPG Kampus Ipoh khasnya dan aktiviti Gerak Kerja Kokurikulum amnya.
Disediakan oleh;

......................................................
( MUHAMMAD ANWAR BIN YAHYA )
Setiausaha KRS KDC-DINI,
IPG Kampus Ipoh,
31150 Hulu Kinta, Perak.

Disemak oleh;

........................................................
( PN. SHAHALIZA BINTI HALIM )
Pemimpin Kadet Remaja Sekolah,
IPG Kampus Ipoh,
31150 Hulu Kinta, Perak

Disokong oleh;

.........................................................
( Dr. MOHD HAFIDZ BIN OSMAN )
Ketua Unit Kokurikulum,
IPG Kampus Ipoh,
31150 Hulu Kinta, Perak

Diluluskan oleh;

............................................................
Pengarah,
IPG Kampus Ipoh,
31150 Hulu Kinta, Perak
Lampiran 1

PERKHEMAHAN LEFTENAN MUDA KADET REMAJA SEKOLAH


DPLI KDC-DINI SEMESTER 2 AMBILAN NOVEMBER 2017

SENARAI NAMA AHLI - AHLI KRS KDC-DINI 1

BIL NAMA PELAJAR NO KAD ANGKA GILIRAN CATATAN


PENGENALAN
1 AHMAD SYAHIR BIN HASBULLAH 921224-03-5613 2017242150070
2 AHMAD SYAMSUL ARIF BIN MAT
871004-08-5157 2017242150071
DAUD
3 AIDA HUZZLIENDA BINTI MOHD
921001-03-5798 2017242150072
ZULKIFLI
4 BADRIS ABIDIN BIN ARSHAD 851118-10-6325 2017242150073
5 DZULYALYNA BINTI AHMAD
870817-13-5532 2017242150074
ZAHIDI
6 FARAH IRANI BINTI ADNAN 900728-03-5382 2017242150075
7 HAMADI BIN RAMLI 720330-02-5397 2017242150076
8 HUSNA BINTI RAZALI 840820-08-6420 2017242150077
9 MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL
901020-08-6613 2017242150078
RAHMAN
10 MOHD ALIF JUNAIDI BIN
861223-02-5083 2017242150079
ABDULLAH
11 MOHD DZIAUDDIN BIN HUSSIN 820514-02-5365 2017242150080
12 MOHD FAHIM BIN AHMAD 890614-11-5329 2017242150081
13 MOHD FAIZ BIN ARSHAD 871218-43-5677 2017242150082
14 NAZIRAH BINTI MOHAMAD NOR 820428-02-5166 2017242150083
15 NOORHANANI NABILAH BINTI
931031-06-5436 2017242150084
MOHD NOOR
16 NOR HALIMAH BINTI ISMAIL 880504-05-5290 2017242150085
17 NORAZIMAH BINTI ABD. AZIZ 900619-08-5890 2017242150086
18 NORUL AMAL BINTI AB. RAHMAN 901212-03-6194 2017242150087
19 NUR MARZITAH BINTI MAT ISA 900307-08-5904 2017242150088
20 NUR 'AFIFAH BINTI HUSMAN 880614-08-5810 2017242150089
21 NURA ADILA BINTI MOHD YUSOF 910423-03-5532 2017242150090
22 NURUL RODHIAH BINTI ZOLKAFLI 890604-08-5904 2017242150091
23 SAKINAH BINTI KHIRI 910914-14-6392 2017242150092
24 SITI MUNIRAH BINTI ARIFFIN 880201-29-5246 2017242150093
25 YUSRA BINTI OMAR 860814-35-5274 2017242150094
SENARAI NAMA AHLI - AHLI KRS KDC-DINI 2

BIL NAMA PELAJAR NO KAD ANGKA GILIRAN CATATAN


PENGENALAN
1 AHMAD MURSHIDI BIN RAMLI 921124-03-6117 2017242150095
2 AHMAD SYUKRI BIN MALIKI 941107-08-5089 2017242150096
3 INTAN SYAHIRAH BINTI SUDIN 910406-01-5492 2017242150097
4 MARDHIAHTUL ADAWIAH BT MD
900720-04-5156 2017242150099
YUNUS
5 MOHAMAD KHAIRI BIN ABDULLAH 800406-08-6533 2017242150100
6 MOHD AL HAFIDZ BIN RAMLI 850724-08-5689 2017242150101
7 MOHD SUHAIMI BIN MOHAMAD 861017-02-5525 2017242150102
8 MUHAMAD ANISLAN BIN ZAKARIA 880428-03-6185 2017242150103
9 MUHAMAD UZAIR BIN GAMAL
871217-08-6305 2017242150104
ABDUL NASIR
10 MUHAMMAD ANWAR BIN YAHYA 900310-08-6203 2017242150105
11 NAEMAH BINTI ANAS 870212-38-5168 2017242150106
12 NAJAT BINTI HANAPI 920525-02-5764 2017242150107
13 NAJWA BINTI ANAS 880613-08-6256 2017242150108
14 NIK SAIFULLAH BIN NIK MAHMUD 871003-03-5107 2017242150109
15 NOR ADILAH BINTI MD SALEH 880417-08-6654 2017242150110
16 NORFATIN ADILA BINTI ZAINOL 921124-02-5346 2017242150111
17 NORUL IZZATI BINTI MAMAT 871217-03-5524 2017242150112
18 NORUL SYUHADAH BINTI
830529-11-5688 2017242150113
MOHAMAD SAFIR
19 NUR AINAH BINTI RAMLI 910826-11-5334 2017242150114
20 NUR NIKMAH BINTI ABDUL HAMID 940426-10-6188 2017242150115
21 NURUL SAADAH BINTI ABDUL
860224-38-5502 2017242150116
RAZAK
22 SAKINAH BINTI OTHMAN 901201-08-5820 2017242150117
23 SITI AMIRA BINTI MOHD DIN 900504-02-5070 2017242150118
24 SUHAINA BINTI SHARIPUDDIN 881013-08-6310 2017242150119
Lampiran 2

PROGRAM PERKHEMAHAN
LEFTENAN MUDA KADET REMAJA SEKOLAH

JAWATANKUASA INDUK

Penaung : Tn. Hj. Kamarulizham bin Hazizi


(Pengarah IPG Kampus Ipoh)

Pengerusi : Dr. Yahya bin Osman


(Timbalan Pengarah IPG Kampus Ipoh)

Naib Pengerusi : Dr. Mohd Hafidz bin Osman


(Ketua Unit Kokurikulum IPG Kampus Ipoh)

Penyelaras : Tn. Hj. Noor Azmi bin Osman


Pemimpin : Tn. Hj. Yusri bin Mat Johor
: Pn. Shahaliza binti Halim

JAWATANKUASA PELAJAR

Pengerusi : Ahmad Syukri bin Maliki


Naib Pengerusi : Muhamad Anislan bin Zakaria
Setiausaha : Muhammad Anwar bin Yahya
Pen. Setiausaha : Husna binti Razali
Bendahari : Hamadi bin Ramli
Pen. Bendahari : Nur Marzitah binti Mat Isa

Ahli Jawatankuasa
1. AJK Buku Log : Ahmad Syamsul Arif bin Mat Daud
Dzulyana binti Ahmad Zahidi

2. AJK Kawad : Nik Saifullah bin Nik Mahmud


Aida Huzzlienda binti Mohd Zulkifli
3. AJK Peralatan : Mohd Suhaimi bin Mohamad
Mohd Alif Junaidi bin Abdullah
Badris Abidin bin Arshad
Sakinah binti Khiri

4. AJK Pengangkutan : Mohd Fahim bin Ahmad


Farah Irani binti Adanan

5. AJK Buku Program : Norul Izzati binti Mamat


Siti Amira binti Mohd Din

6. AJK Makanan : Norul Saadah binti Abdul Razak


Nurul Rodhiah binti Zolkafli
Najwa binti Anas
Naemah binti Anas

7. AJK Dokumentasi/ : Nor Adilah binti Md Saleh


Laporan Mohamad Faiz bin Abdul Rahman
Yusra binti Omar

8. AJK Sijil : Suhaina binti Sharipuddin


Nur Nikmah binti Abdul Hamid

9. AJK Baju Uniform : Ahmad Syahir bin Hasbullah


Najat binti Hanapi

10. AJK Hadiah / : Nor Halimah binti Ismail


Cenderahati Mardhiatul Adawiah binti Md Yunus
Intan Syahirah binti Sudin

11. AJK Kerohanian : Mohamad Khairi bin Abdullah


Norul Syuhadah binti Mohamad Safir
Nur ‘Afifah binti Husman
12. AJK Kebajikan : Norfatin Adila binti Zainol
Nur Ainah binti Ramli

13 AJK Keselamatan : Mohd Dziauddin bin Hussin


Sakinah binti Othman

14. AJK Publisiti : Ahmad Murshidi bin Ramli


Noorhanani Nabilah binti Mohd Noor

15. AJK Aktiviti : Mohd Alhafidz bin Ramli


Norul Amal binti Ab. Rahman

16. MC/Persiapan : Muhamad Uzair bin Gamal Abdul Nasir


Majlis Kebudayaan Nazirah binti Mohamad Nor
Nor Adilah binti Md Saleh

17. MC/Persiapan : Mohd Faiz bin Arshad


Majlis Penutupan Siti Munirah binti Ariffin
Norazimah binti Abd. Aziz
Lampiran 3

PERKHEMAHAN LEFTENAN MUDA KADET REMAJA SEKOLAH


DPLI KDC-DINI SEMESTER 2 AMBILAN NOVEMBER 2017

TARIKH : 28 HINGGA 31 MAC 2019 ( 4 HARI 3 MALAM)

SENARAI JURULATIH DAN URUSETIA

BIL NAMA JURULATIH DAN URUSETIA TUGAS

Ketua Kem / Program Leftenan Muda KRS /


MAJER (KRS) TN. HJ. YUSRI BIN MAT Program & Pengurusan KRS / Istiadat KRS /
1
JOHOR Majlis Penutupan dan Pentauliahan Leftenan
Muda KRS / Kawad Kaki

Penolong Ketua Kem / Pengujian Leftenan


2 KAPTEN (KRS) SHAHALIZA BINTI HALIM Muda KRS / Aktiviti Air / Aktiviti Simpulan dan
Ikatan / Kraf Perkhemahan

KAPTEN (KRS) MOHD IZHAR BIN HJ. Kebudayaan / Kem Kraf / Pertolongan
3
AHMAD ZAHARI Cemas / Kebajikan / Kerohanian dan Moral

Taklimat Perkhemahan / Pengurusan


KAPTEN (KRS) FAIZAL IZWAN BIN
4 Khemah / Keselamatan / Kem Kraf / Ikhtiar
MOHAMED TAJUDIN
Hidup / Orienteering

QM Makanan / Khidmat Komuniti /


5 EN. RAMLI BIN AHMAD ROZALI
Jurugambar

6 EN. MOHD AZMI BIN ABD. LATIF Urusetia / QM Alatan / Pengangkutan


Lampiran 4

JADUAL PROGRAM PERKHEMAHAN


LEFTENAN MUDA KADET REMAJA SEKOLAH

MASA / 17/3/2018 18/3/2018 19/3/2018 20/3/2018


HARI (SABTU) (AHAD) (ISNIN) (SELASA)

5.30-7.00 Pengurusan Diri / Solat / Tazkirah / Moral

Perjalanan
7.00-7.30 Ke Senaman / Perhimpunan Pagi
Tempat
Perkhemahan
7.30-8.00 Sarapan

Pendaftaran
8.00-10.00 Ikatan & Simpulan Kawad Kaki Membersihkan Kawasan /
Menurunkan Khemah

10.00-10.30 Kudapan

10.30-12.30 Kraf Perkhemahan Aktiviti Air Majlis Penutupan Rasmi

12.30-2.00 Merarau dan solat

Taklimat Perkhemahan Perjalanan pulang ke


2.00-4.00 Ikhtiar Hidup Istiadat KRS destinasi masing-masing
Mendirikan Khemah

4.00-4.30 Minum Petang

4.30-6.30 Khidmat Komuniti /


Asas Pertolongan Cemas Orienteering Persiapan Kebudayaan

6.30-8.00 Pengurusan Diri/ Makan Malam / Solat / Tazkirah/ Moral

8.00-10.00 Merancang Program & Pengujian Kemahiran Malam Kebudayaan


Pengurusan TKRS Leftenan Muda KRS
. merancang satu sesi
perjumpaaan
. simulasi pengajaran

10.00-12.00 Kem Kraf


LAGU KADET REMAJA SEKOLAH

Kadet Remaja Sekolah


Menuju satu ikatan bersaudara
Bersatu menjulang keamanan negara
Menjayakan Ilmu, Iman dan Amal

Marilah kita membina peribadi


Membentuk insan yang kreatif
Ke arah kecemerlangan diri
Sepanjang masa yang berterusan

Remaja, sambutlah cabaran


Menjadi bangsa Malaysia
Maju dan cemerlang
Remaja berwawasan
Jangan kita lupa kepada pencipta

Remaja, hayati budaya


Ilmu, Iman dan Amal
Kekalkan di hati dan jiwamu
Wawasan Kadet Remaja Sekolah

Anda mungkin juga menyukai