Anda di halaman 1dari 4

BORANG TRANSIT BAHASA MELAYU TAHUN 1 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

NAMA :
KELAS :
NO KAD PENGENALAN :

UNIT KEMAHIRAN DESKRIPTOR TAHAP TANDATANGAN TARIKH


PENGUASAAN
TEMA 1: KELUARGA PENYAYANG
UNIT 1 MEMBACA Membaca dengan sebutan yang betul; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KELUARGAKU SAYANG i) vokal
ii) konsonan
MENULIS Menulis secara mekanis; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
i) huruf
UNIT 2 MENDENGAR DAN Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : BERGEMBIRA KELUARGA BERTUTUR yang mengandungi pelbagai bunyi;
i) vokal
ii) konsonan
iii) diftong
iv) vokal berganding
MENULIS Menulis secara mekanis; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
ii) suku kata
iii) perkataan
UNIT 3 MEMBACA Membaca dengan sebutan yang betul; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : BERCUTI DI KAMPUNG iv) frasa
v) perkataan
vi) ayat
MENDENGAR DAN Mengajuk, dan menyebut perkataan, frasa dan ayat (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR yang mengandungi pelbagai bunyi;
v) digraf
vi) konsonan bergabung
TEMA 2 : MASYARAKAT MUHIBAH
UNIT 4 MEMBACA Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : RAKAN SEKELAS sesuai, dan memahami;
i) perkataan dua suku kata dan tiga suku kata
MENULIS Membina dan menulis (1)(2)(3)(4)(5)(6)
i) perkataan
UNIT 5 MENDENGAR DAN Mendengar, memahami dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : TOLONG MENOLONG BERTUTUR Memberikan respons terhadap ;
ii) Suruhan
MENULIS Membina dan menulis (1)(2)(3)(4)(5)(6)
ii) frasa
UNIT 6 MEMBACA Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : BUKU SEGALANYA sesuai, dan memahami
(iii) petikan.
MENDENGAR DAN Mendengar, memahami dan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR Memberikan respons terhadap ;
iii) Pesanan

1
BORANG TRANSIT BAHASA MELAYU TAHUN 1 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

TEMA 3: PENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN


UNIT 7 MEMBACA Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : TELITINYA RIZA mendapatkan;
i) kosa kata
MENULIS Membina dan menulis jawapan pemahaman (1)(2)(3)(4)(5)(6)
berdasarkan soalan;
i) bertumpu
MENDENGAR DAN Menyampaikan maklumat daripada bahan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
UNIT 8 BERTUTUR
TAJUK : MENU SIHAT MENULIS Membina dan menulis (1)(2)(3)(4)(5)(6)
iii) ayat
UNIT 9 MEMBACA Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KITA CERGAS mendapatkan;
iii) idea tersirat
MENDENGAR DAN Mendengar, memahami, dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR terhadap;
i) soalan
TEMA 4: KESELAMATAN
UNIT 10 MEMBACA Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : PASTIKAN SELAMAT sastera dan bukan sastera;
i) cerita
MENULIS Menulis secara imlak; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
i) perkataan
UNIT 11 MENDENGAR DAN Mendengar, memahami, dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : KITA SELAMAT DI SINI BERTUTUR terhadap;
iii) Pesanan
MENULIS Menulis secara imlak; (1)(2)(3)(4)(5)(6)
iii) ayat
UNIT 12 MEMBACA Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : SELAMAT DI JALAN RAYA sastera dan bukan sastera;
iii) lagu kanak-kanak
MENDENGAR DAN Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR secara bertatasusila.

TEMA : 5 NEGARAKU TERCINTA


UNIT 13 MEMBACA Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : BUDAYA KITA mendapatkan;
i) kosa kata
MENULIS Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada (1)(2)(3)(4)(5)(6)
aspek;
i) ejaan
UNIT 14 MENDENGAR DAN Mendengar, memahami, dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : MILIK KITA BERTUTUR terhadap;
i) soalan
MENULIS Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada (1)(2)(3)(4)(5)(6)
aspek;
ii) tanda baca
UNIT 15 MEMBACA Membaca, memahami, dan mempersembahkan karya (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : SIKAP YANG BAIK sastera
MENDENGAR DAN Mendengar, memahami, dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR terhadap;
iii) pesanan.

2
BORANG TRANSIT BAHASA MELAYU TAHUN 1 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

TEMA 6: SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI


MEMBACA Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk (1)(2)(3)(4)(5)(6)
UNIT 16 mendapatkan;
TAJUK : iii) idea tersirat
SAINS DAN KITA MENULIS Membina dan menulis (1)(2)(3)(4)(5)(6)
i) perkataan,
ii) frasa
MENDENGAR DAN Bertutur dengan sebutan yang betul dan intonasi (1)(2)(3)(4)(5)(6)
UNIT 17 BERTUTUR secara bertatasusila.
TAJUK : TEKNOLOGI DAN KITA MENULIS Membina dan menulis (1)(2)(3)(4)(5)(6)
iii) ayat
UNIT 18 MEMBACA Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK :HEBATNYA INOVASI sastera dan bukan sastera;
ii) pantun
MENDENGAR DAN Menyampaikan maklumat daripada bahan. (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR
TEMA 7: LINDUNGI ALAM
UNIT 19 MEMBACA Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : SAYANGI ALAM sastera dan bukan sastera;
iii) lagu kanak-kanak
MENULIS Membina dan menulis jawapan pemahaman (1)(2)(3)(4)(5)(6)
berdasarkan soalan;
i) bertumpu
UNIT 20 MENDENGAR DAN Mendengar, memahami, dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : FLORA DAN FAUNA BERTUTUR terhadap;
ii) suruhan
MENULIS Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara (1)(2)(3)(4)(5)(6)
UNIT 21 MEMBACA Membaca dan mengenal pasti kandungan teks bahan (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : BERSIHKAN ALAM sastera dan bukan sastera;
i) cerita
MENDENGAR DAN Mendengar, memahami, dan memberikan respons (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR terhadap;
iii) pesanan

TEMA 8: EKONOMI, KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN


UNIT 22 MEMBACA Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : WANG DALAM KEHIDUPAN mendapatkan;
ii) idea tersurat
iii) idea tersirat
MENULIS Menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif (1)(2)(3)(4)(5)(6)
dan bukan naratif secara:
(ii) separa berpandu.
UNIT 23 MENDENGAR DAN Menyampaikan maklumat daripada bahan.. (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : PENIAGA BERJAYA BERTUTUR
MENULIS Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada (1)(2)(3)(4)(5)(6)
aspek;
ii) tanda baca
UNIT 24 MEMBACA Membaca, memahami, dan mempersembahkan karya (1)(2)(3)(4)(5)(6)
TAJUK : MENGURUS BELANJA sastera.
MENDENGAR DAN Menyampaikan maklumat daripada bahan. (1)(2)(3)(4)(5)(6)
BERTUTUR

3
BORANG TRANSIT BAHASA MELAYU TAHUN 1 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

DISEDIAKAN OLEH :

MOHD ABREE BIN AMIN


GURU AKADEMIK BAHASA MELAYU
SEKOLAH KEBANGSAAN SEBAKO