Anda di halaman 1dari 1

LAM-PK-JAIS(O)-BPI-01-2

Nama : ……………………………………………………………………………………
( isikan nama ibu/bapa/penjaga )

Alamat : .…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

Tarikh : .……………………………..

Kepada :

Guru Besar
SRA Integrasi ……………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Tuan/Puan,

MAKLUMBALAS TAWARAN KEMASUKAN MURID KE TAHUN SATU DI SRA


INTEGRASI NEGERI SELANGOR TAHUN 2020

Adalah saya ibu/bapa/penjaga* kepada murid ……..………………………………………...


( isikan nama penuh murid )

dengan sukacita memaklumkan kepada pihak tuan bahawa saya menerima / menolak *
tawaran ke Tahun Satu di SRAI ………………………………………………………………..

2. Saya juga menyedari sekiranya saya menolak tawaran ini, saya tidak akan
dipertimbangkan untuk membuat permohonan atau rayuan ke sekolah lain.

Sekian, terima kasih.

Saya yang benar,

……………………………………..
Tandatangan ibu/bapa/penjaga

Nama : ………………………………………

Nota :

Jika anda menerima tawaran ini, sila hadir ke sekolah berkenaan untuk menghantar borang
maklumbalas ini dan mendapatkan dokumen serta keterangan lanjut pada waktu pejabat.

* potong yang tidak berkenaan

Keluaran : 01 (01 Dis 2016) / Pindaan :00