Anda di halaman 1dari 15

IAB & BPK AKTIVITI INISIATIF #49: PENGUKUHAN STEM

AGENDA

PERTAMA PENGENALAN
• Matlamat & Objektif Projek STEMEC
PERTAMA
• Kerangka Konsep STEMEC

KEDUA MODUL OPERANDI


KEDUA
• Cadangan Aktiviti STEMEC 2019
• Bidang Tugas

KETIGAKETIGAHAL-HAL LAIN
• Sekolah Yang Terlibat
• Keberhasilan
1.0 PENGENALAN

Kenapa perlu STEMEC?

Sekolah Pendekatan Kontekstual Minat Murid Keberhasilan


Model STEM STEM & Relevan Murid
Kurang jelas
Kurang contoh terhadap cara Murid jarang
dilibatkan dengan Murid kurang
sekolah yang boleh pelaksanaan minat STEM Tahap literasi STEM
dirujuk terhadap pendekatan STEM pengalaman masih rendah dalam
pembelajaran yang apabila PdP STEM
kebolehlaksanaan secara bersepadu tidak menarik kalangan murid
pendidikan STEM berbanding dengan kontekstual dan
di sekolah secara berasingan/ relevan dalam
konvensional kehidupan harian
1.1 MATLAMAT & OBJEKTIF
MATLAMAT
Sekolah melestarikan pendidikan STEM menjelang tahun 2020

Pada akhir tahun 2019, sekolah dapat melaksanakan pendidikan STEM di sekolah secara
berterusan dengan;

OBJEKTIF 1 OBJEKTIF 2 OBJEKTIF 3 OBJEKTIF 4 OBJEKTIF 5 OBJEKTIF 6

Meningkatkan
Memastikan Memastikan
Memimpin Memastikan Memastikan pelibatan ibu
penerapan pembudayaan
pelaksanaan pendekatan pelaksanaan bapa dan
elemen STEM amalan STEM
pendidikan STEM pentaksiran komuniti
dalam dalam
STEM di dilaksanakan autentik dalam
kegiatan kalangan
sekolah di sekolah dalam PdP pendidikan
kokurikulum murid
STEM
1.1 ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM STEMEC
MATLAMAT
Sekolah melestarikan pendidikan STEM menjelang tahun 2020
SEKOLAH
- Satu pasukan individu dinamik yang komited terhadap pembudayaan pendidikan STEM di
sekolah yang dipimpin oleh pemimpin sekolah.
- pemimpin sekolah: Pengetua/Guru Besar, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran,
Ketua Panitia.
MELESTARIKAN
- Mendokong Dasar 60:40 serta meningkatkan literasi STEM dalam kalangan murid.
PENDIDIKAN STEM
- Pendidikan sepanjang hayat yang merangkumi pembelajaran bersepadu sains, teknologi,
kejuruteraan dan matematik secara:
- Formal berdasarkan kurikulum
- Bukan formal melalui aktiviti koakademik dan kokurikulum
- Tidak formal melalui pembelajaran tidak langsung
pada setiap peringkat umur bermula dari peringkat awal kanak-kanak, pendidikan rendah,
pendidikan menengah rendah, menengah atas, tertiari dan pada peringkat industri/komuniti.
1.1 ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM STEMEC

PENDEKATAN STEM
- Pendekatan PdP secara bersepadu dan bukan berasingan (compartmentakize) seperti apa
yang biasa berlaku di sekolah.
- Pendekatan bersepadu akan membenarkan murid-murid mengaplikasi pelbagai disiplin ilmu
untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar yang bersifat kompleks dan interrelated.
- PBL/ PSI merupakan pendekatan pedagogi yang terpilih oleh guru dalam merealisasikan
pendekatan bersepadu.
AMALAN STEM
- Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang menjadi kelaziman dalam penyelesaian
masalah.
1.2 KERANGKA KEPIMPINAN STEMEC

1. STEM: Konsep, Dasar & Kepentingan 2. Pengintegrasian STEM

Perubahan bermula dengan kesedaran. Pengalaman merupakan asas inkuiri, percubaan &
Pemahaman konsep, dasar dan kepentingan STEM pembelajaran konstruktif. Pengalaman dan pembelajaran
akan membantu sekolah menetapkan matlamat bermakna tidak mungkin berlaku tanpa penglibatan yang
dan strategi yang tepat untuk mengharungi autentik dan aktif. Pembelajaran STEM secara
cabaran dalam usaha memperkukuhkan bersepadu merupakan indikatorutama
pendidikan STEM di sekolah. pelaksanaanpendidikan STEM yang berkesan
di sekolah.

4. Kepimpinan & Pengurusan STEM


3. Sumber & Sokongan
Kepimpinan yang berkesan dapat mencapai
Pendidikan STEM dapat dilaksanakan
visi dengan memberi sokongan dan inspirasi kepada
sekiranya sumber dan sokongan utama dikenal
warga sekolah ke arah kecemerlangan pendidikan
pasti dan disediakan mengikutkeutamaan.
STEM.
2.1 CADANGAN AKTIVITI STEMEC 2019

• Persediaan
• IAB – Konsultasi2 - 5 x
• Pelarasan
• BPK – Kjg Bantu 2 - 4 x
Bahagian KPM
• IAB – Pemantauan1 x
• Penataran JPN
Feb - Mac Nov
PERSEDIAAN LATIHAN KONSULTASI PENILAIAN

Jan - Feb • 4 Zone Apr - Okt • Indeks STEM


• IAB –3 Pemimpin, Murid
SIP+ • PInTaS
• BPK - 3 KP + 1 • SKPMg2
GC, SISC+
2.2 BIDANG TUGAS

KERJASAMA AKAUNTABILITI DIMENSI

IAB BPK JPN PPD : SIP+ & SISC+


• Membantu & menyokong
• Merancang strategi & • Menyokong &
• Merancang strategi & pemimpin sekolah &
membangunkan instrumen memperaku pelaksanaan
membangunkan ketua panitia dalam
pemantauan pelaksanaan STEMEC di sekolah.
instrumen pemantauan pelaksanaan projek
STEMEC • Memantau pelaksanaan
pelaksanaan STEMEC STEMEC di daerah secara
• Menyediakan modul & program kurikulum &
• Menyediakan modul & berterusan
kokurikulum STEMEC
melatih PGB, GPK, GK & SIP+ melatih KP, GC, SISC+ • Memantau semua
• Memberi konsultasi kepada • Menjadi penghubung
• Kunjung bantu KP/GC kegiatan kurikulum &
barisan pemimpin sekolah antara KPM dengan
untuk pelaksanaan PdP kokurikulum STEMEC
sekolah dan masyarakat
untuk pelaksanaan projek STEM yang menekankan • Perbincangan berterusan
STEMEC untuk pelaksanaan projek
PBL dengan Jawatankuasa
STEMEC
STEMEC KPM
3.1 SEKOLAH SAMPEL STEMEC

KOD
NEGERI PPD JENIS/LABEL NAMASEKOLAH
SEKOLAH
Kedah Ppd Kuala Muda/Yan Kebangsaan Kba9021 Sekolah Kebangsaan Singkir
SM Sekolah Menengah
Kedah Ppd Kuala Muda/Yan Kea3110
Kebangsaan Kebangsaan Seri Badong
Sekolah Kebangsaan Padang
Perlis Jpn Perlis Kebangsaan Rba0024
Melangit
SM Sekolah Menengah
Perlis Jpn Perlis Rea0080
Kebangsaan Kebangsaan Abi
Sekolah Kebangsaan Mohd
Pulau Pinang Ppd Seberang Perai Utara Kebangsaan Pba2006
Shah
SM Sekolah Menengah
Pulau Pinang Ppd Seberang Perai Utara Pea2058
Kebangsaan Kebangsaan Dato' Kailan
Jenis
Sekolah Jenis Kebangsaan
Perak Ppd Batang Padang Kebangsaan Abd0075
(Tamil) Tun Sambanthan
(T)
Sekolah Menengah
SM
Perak Ppd Batang Padang Aee0039 Kebangsaan Syeikh Abdul
Kebangsaan
Ghani
3.1 SEKOLAH SAMPEL STEMEC
KOD
NEGERI PPD JENIS/LABEL NAMASEKOLAH
SEKOLAH
Kelantan Ppd Bachok Kebangsaan Dba0029 Sekolah Kebangsaan Tawang
SM Sekolah Menengah Kebangsaan
Kelantan Ppd Bachok Dea0036
Kebangsaan Jelawat
Terengganu Ppd Kuala Terengganu Kebangsaan Tba3017 Sekolah Kebangsaan Losong
SM Sekolah Menengah Kebangsaan
Terengganu Ppd Kuala Terengganu Tea3112
Kebangsaan Sultan Ahmad
Pahang Ppd Bentong Kebangsaan Cbb0015 Sekolah Kebangsaan Sulaiman
SM Sekolah Menengah Kebangsaan
Pahang Ppd Bentong Cea0014
Kebangsaan Bentong
Selangor Ppd Petaling Perdana Kebangsaan Bba8222 Sekolah Kebangsaan Seksyen 19
SM Sekolah Menengah Kebangsaan
Selangor Ppd Petaling Perdana Bea8617
Kebangsaan Seksyen 18
Jenis
Wilayah Persekutuan Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina)
Ppw Bangsar Pudu Kebangsaan Wbc0158
Kuala Lumpur Salak South
(C)
Wilayah Persekutuan SM Sekolah Menengah Kebangsaan
Ppw Bangsar Pudu Web0214
Kuala Lumpur Kebangsaan Convent Jalan Peel
3.1 SEKOLAH SAMPEL STEMEC

KOD
NEGERI PPD JENIS/LABEL NAMASEKOLAH
SEKOLAH
Wilayah
Sekolah Kebangsaan Putrajaya
Persekutuan Jpwp Putrajaya Kebangsaan Wba2003
Presint 16(1)
Putrajaya
Wilayah
Sekolah Menengah Kebangsaan
Persekutuan Jpwp Putrajaya SM Kebangsaan Wea2003
Putrajaya Presint 16(1)
Putrajaya
Sekolah Kebangsaan Telok
Negeri Sembilan Ppd Port Dickson Kebangsaan Nba2005
Kemang
Sekolah Menengah Kebangsaan
Negeri Sembilan Ppd Port Dickson SM Kebangsaan Nea2053
Datuk Haji Abdul Samad
Melaka Ppd Jasin Kebangsaan Mba1021 Sekolah Kebangsaan Sempang
Sekolah Menengah Kebangsaan
Melaka Ppd Jasin SM Kebangsaan Mea1076
Simpang Bekoh
Johor Ppd Kluang Kebangsaan Jbb2052 Sekolah Kebangsaan Batu 3
Sekolah Menengah
Johor Ppd Kluang SM Kebangsaan Jeb2038 Kebangsaan Tengku Aris
Bendahara
3.1 SEKOLAH SAMPEL STEMEC

KOD
NEGERI PPD JENIS/LABEL NAMASEKOLAH
SEKOLAH
Wilayah
Sekolah Kebangsaan
Persekutuan Jpwp Labuan Kebangsaan Wba1002
Sungai Bedaun
Labuan
Wilayah Sekolah Menengah
Persekutuan Jpwp Labuan SM Kebangsaan Wea1003 Kebangsaan Taman
Labuan Perumahan Bedaun
Sarawak Ppd Miri Kebangsaan Yba4103 Sekolah Kebangsaan Anchi
Sekolah Menengah
Sarawak Ppd Miri SM Kebangsaan Yea4101 Kebangsaan Dato
Permaisuri
Jenis Kebangsaan Sekolah Jenis Kebangsaan
Sabah Ppd Tawau Xcc3026
(C) (Cina) Kung Ming
Sekolah Menengah
Sabah Ppd Tawau SM Kebangsaan Xee3052
Kebangsaan Tawau
3.2 KEBERHASILAN

PGB Guru Murid

DUTA STEM WARGA


dalam menerajui
ICON STEM
dalam amalan
LITERASI STEM Sekolah
dan yang berupaya
mempromosikan
PBL dan mengaplikasi Lestari
mempromosikan disiplin STEM
pendidikan
STEM di sekolah
PBL sebagai untuk STEM
pedagogi terpilih menyelesaikan
dan komuniti
untuk PdP STEM masalah dunia
sebenar
Terima kasih
• Dr. Liew Yon Foi 012-768 6638
• Pn Lanita Md Yusof 017-377 4008
• Pn Norfadhillah Yusoff 019-396 3140

Institut Aminuddin Baki Bahagian Perkembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia Kementerian Pendidikan Malaysia
Komplek Pendididkan Nilai Aras 4 -8 Blok E9
71760 Bandar Enstek Komplek Kerajaan Parcel E
Negeri Sembilan 62604 Putrajaya