Anda di halaman 1dari 442

BENTUK PANGKAT DAN AKAR

A. PANGKAT BULAT POSITIF #(1)

a.a.a.a.

b.b.b.b.

DefinisiDefinisiDefinisiDefinisi

Jika a bilangan real dan n bilangan bulat positif, maka :

n a = a a a a 144424443 sebanyak n
n
a
=
a
a
a
a
144424443
sebanyak n

a

= bilangan pokok

 

n

= pangkat (eksponen)

Contoh :

 

1. 7 3 = 7 x 7 x 7

2.

2  

3

4

=

2 2

3

2 2

3

3

3

SifatSifat-SifatSifat--Sifat-SifatSifatSifat EksponenEksponenEksponenEksponen

1.

2.

3.

4.

5.

a

a

m

.

m

n

a

(a

m

a

b

a

n

= a

=

m

a

n

m

+

)

n

m

= a

a

mn

m

=

b

n

n

,

(a b)

m

m

= a

b

π 0

b

n

Contoh :

1.

2.

3.

4.

12

3

3 7

3 5

3 5

( 7

5

=

)

2

3

2

 

 

4

12

3

7

5

5

=

= 7

3

10

4

=

2

2

12

3

2

5. (

2

3

)

5

= 2

5

=

3

12

5

(3

+

5

+

1)

B. PANGKAT BULAT NEGATIF DAN NOL #(02)

Jika a bilangan real dan a 0, m bilangan bulat positif maka :

a

m 1

=

a

m

atau

1

a

m

= a

m

maka berlaku juga

Jika a bilangan real dan a 0 maka

a

0

=

1

Contoh :

1.

2

3 =

1 1

=

2

3

8

a

b

m

b

a

=

m

1

2.

3.

=

3

4

=

81

 

4

=

 

1

=

1

=

1

=

625

2

 

5

4

2

4

16

16

 

5

4

625

0

=

1

0

=

1

 

3

4

2

 

5

4. ( 23)

5.

2  

3

C. PANGKAT RASIONAL #(03)

Jika a bilangan real, m dan n bilangan asli dengan n 2 maka :

1

n n 1. a = a m n m 2. a n = a m
n
n
1.
a
=
a
m
n
m
2.
a
n
=
a
m
1
3.
a n
=
n
m
a
Contoh :
1
3
1.
8
3 =
3 8
=
3 2
=
2
2
5
2
2.
5
5
=
5
1
3.
81
2 =
2 81
=
81
=
9
1
1
1 1
4.
16 2
=
=
=
1 16
4
16
2

D. BILANGAN RASIONAL, IRASIONAL DAN BENTUK AKAR #(04)

a.a.a.a.

BilanganBilanganBilanganBilangan RasionalRasionalRasionalRasional

Bilangan rasional adalah bilangan yanga dapat dinyatakan sebagai pecahan b a dengan a,b bilangan bulat dan b 0.

Contoh :

b.b.b.b.

1. 4 =

4

1

2.

0,13 =

13

100

3.

0,232323

=

23

99

4.

5.

Bilangan rasional1. 4 = 4 1 2. 0,13 = 13 100 3. 0,232323 = 23 99 4

BilanganBilanganBilanganBilangan IrrasionalIrrasionalIrrasionalIrrasional

Bilangan irrasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai

pecahan b a dengan a,b bilangan bulat dan b 0.

Contoh :

1. 1,7320508 2. 2, 17, 5 3 5 3. 7, 8 c.c.c.c. BentukBentukBentukBentuk AkarAkarAkarAkar
1. 1,7320508
2. 2,
17,
5
3
5
3. 7,
8
c.c.c.c.
BentukBentukBentukBentuk AkarAkarAkarAkar

Bilangan irrasional

Bentuk akar adalah akar suatu bilangan real positif yang hasilnya bukan bilangan rasional.

Contoh :

3, 5, 8
3,
5,
8

Berikut operasional dalam bentuk akar :

1. a b = a b 2. a c b d = ab cd a
1.
a
b =
a b
2.
a
c
b
d
= ab
cd
a
3.
a ,b π 0
b
=
b
4.
a
c + b
c = (a
+ b)
c
5.
a
c
b
c = (a
b)
c
Contoh :
1.
5
3 =
5
3 =
15
2.
2
3
4
5 = 8
15
3 3. 3 = 5 5 4. 2 7 + 6 7 = (2 +
3
3. 3
=
5
5
4. 2
7 + 6
7 =
(2 + 6)
5. 2
7
8
7 = (2
8)
7 = 8 7 7 = 6 7
7 = 8
7
7 = 6
7

Berikut operasional akar bentuk khusus :

1. ab = (a + b) + 2 a + b 2. ab = (a
1. ab =
(a + b) + 2
a +
b
2. ab =
(a + b)
2
a
b , dengan a > b
Contoh :
1.
12 + 2
35
=
(7 + 5) + 2
7
5 =
7 +
5
2.
7
2
12 =
(4 + 3)
2
4
3 =
4
3 = 2
3
3.
5
24 =
5
4 ◊6
=
5
2
6
=
(3 + 2)
2
3
2
3
2
4.
8 + 4
3 =
8 + 2 ◊2
3 =
8 + 2
4 ◊3 =
8 + 2
12
=
(6 + 2) + 2
6 ◊2
=
6 +
2

d.d.d.d.

MerasionalkanMerasionalkanMerasionalkanMerasionalkan PecahanPecahanPecahanPecahan #(05)#(05)#(05)#(05)

Merasionalkan bentuk akar adalah menjadikan penyebut pecahan bentuk akar menjadi bilangan rasional . Caranya kalikan penyebut dengan bentuk sekawannya :

a a b a b 1. = = b b b b c c a
a
a
b
a
b
1.
=
=
b
b
b
b
c
c
a
b
c
(
a
b
)
2.
=
=
2
a
+
b
a
+
b
a b
a
b
c
c
a c
+ b
(
a
+
b
)
3.
=
=
2
a
b
a
b
a
+ b
a
b
c
c
a
b
c
(
a
b
)
4.
=
=
a
+
b
a
+
b
a b
b
a
c
c
a a
+
b
c
(
+
b
)
5.
=
=
a
b
a
b
a
+
b
a
b
Contoh :
2
2
3
2
3
1.
=
=
3
3
3
3
5 5 2 3 5(2 3) 2. = = = 5(2 3) = 10 5
5
5 2
3
5(2
3)
2.
=
=
=
5(2
3) = 10
5
3
2
+
3
2
+ 3
2
3
4
3
3
3
4
+ 3(4
5
+
5)
3(4
+
5)
12
+
4
5
3.
=
=
=
=
4
5
4
5
4
+
5
16
5
11
11
5
5 6
3
5(
6
3)
5(
6
3)
4.
=
=
=
6
+
3
6
+ 3
6
3
6
3
3
4
4
5
+ 4(
2
5
2)
4(
5
2)
5.
=
=
=
5
2
5
2
5
+ 2
2
5
3
E. PERSAMAAN EKSOPONEN #(06)
f
(
x
)
p
1. maka f ( x) = p
syarat : (a > 0, a π 1)
a
= a
2. (x)
f
g(x)
a
= a
maka
f ( x) = g ( x)

3.

4.

syarat : (a > 0, a π 1)

a

f (x)

= b

f (x)

maka f ( x) = 0

syarat : (a > 0, a π 1, b > 0, b π

1, a π b)

{

h x

(

)}

f

( )

x

=

{

h x

(

)}

g

(

x

)

, maka berlaku :

a. f ( x) = g ( x)

b. h( x) = 1

c. , syarat f (x) & g ( x) > 0

h(x) = 0

d. h( x) = 1 , syarat f ( x) & g ( x) keduanya genap atau f ( x) & g ( x)

5.

keduanya ganjil

{

f x

(

)}

h

( )

x

=

{

g

(

x

)}

h

(

x

)

, maka berlaku :

a. f ( x) = g ( x)

b. h(x) = 0 , syarat f (x) & g ( x) π 0

Contoh :

2 x+ 1. Diketahui 4 1 = 8 , maka Pembahasan : 2 x+ 4
2 x+
1. Diketahui 4
1 =
8 , maka
Pembahasan :
2 x+
4
1 =
8
( 2
2 )
2
x+
1
3
= 2
x+
2
3
2 4
= 2

nilai x nya adalah

2x + 2 = 3

4x = 3 – 2 4x = 1 x = ¼

2. Nilai x yang memenuhi persamaan

Pembahasan :

5

5

x

3

=

125

x

+

3

adalah

5 x 3 x + 3 5 = 125 5 x 3 3 x +
5
x
3
x
+
3
5
= 125
5
x
3
3
x
+
3
5
= (5
)
5x 3 = 3x +9
5x 3x = 9+3
2x =12
5
x
3
3
x
+
9
5
= 5
x = 6
2
2
x
5
x
+
6
x
5
x
+
6
3.
3
= 5
Carilah nilai x yang memenuhi !
Pembahasan :
2
x
2 5
x
+
6
x
5
x
+
6
3
= 5
x
2 5
x +
6
=
0
( x
2)( x
3) = 0
x = 2 dan x
= 3
2
x
4
x
x
4. Nilai-nilai x yang mungkin dari persamaan
(
x
2)
=
(
x
2)
adalah
Pembahasan :
2
2
x
4
x
x
(
x
2)
=
(
x
2)
(x
2)
kita anggap sebagai h(x)
2x
kita anggap sebagai f(x)

4x – x 2

Maka berlaku :

a.

kita anggap sebagai g(x)

f ( x) = g ( x)

2x

2

x

x

2

= 4x

4

2

2

2

x x + x

0

x =

=

0

b.

c.

x(x

2) = 0

x = 0 atau x = 2

h( x) = 1

x 2 =1 x = 3

h(x) = 0 , syarat f (x) & g ( x) > 0

x 2 = 0 x = 2

Masukan x = 2 ke f ( x) & g ( x)

f (x) = 2x

f (2) = 2(2) = 6 , f ( x) > 0 (memenuhi)

g(x) = 4x

x

2

2

g(3) = 4(2)

2

2

= 8 4 = 4 , g ( x) > 0 (memenuhi)

Karena untuk x = 2 memenuhi syarat f (x) & g ( x) > 0 maka x = 2

termasuk dalam penyelesaian.

d. h( x) = 1 , syarat f ( x) & g ( x) keduanya genap atau f ( x) & g ( x)

keduanya ganjil.

h(x) = 1

x

2 = 1 x =1

Masukan x =1 ke f ( x) & g ( x) f (x) = 2x

f (2) = 2(1) = 2

g(x) = 4x

g

(2)

=

4(1)

x

2

1

2

( genap )

=

4

1

=

3

( ganjil )

Karena untuk x =1 ternyata f ( x) & g ( x) keduanya menghasilkan

nilai genap dan ganjil maka x =1 tidak termasuk dalam

penyelesaian. Jadi semua nilai x yang memenuhi( himpunan penyelesaianya adalah

{0,2,3}

5. Diberikan persamaan

(2

x

+

4)

x

2

3

x

+

2

=

(

x

memenuhi syarat adalah

Pembahasan : (2x + 4) (x 1) 2 x 3 x + 2 Maka berlaku
Pembahasan :
(2x + 4)
(x 1)
2
x
3
x +
2
Maka berlaku :
a. f ( x) = g ( x)
2x + 4 =
2x
x
x = 1
x =
5

kita anggap sebagai f(x)

kita agnngap sebagai g(x)

kita anggap sebagai h(x)

1

4

b. h(x) = 0 ,

2

x

( x

3

x +

2)( x

syarat f (x) & g ( x) π 0

2

=

0

1) = 0

x = 2 atau x = 1

1)

x

2

3

x

+

2

maka nilai-nilai x

Masukan x = 2 dan x = 1 kedalam f(x) dan g(x) harus memenuhi

Kita masukan x = 2 ke f(x) dan g(x):

f

(x) = 2x + 4

f

(2) = 2(2) + 4 = 8 ,

f(x) 0 maka memenuhi syarat.

g(x) = x

1

g

(2) = 2

1 = 1 ,

g(x) 0 maka memenuhi syarat.

Karena untu x = 2 memenuhi syarat

adalah penyelesaian.

Kita masukan x = 1 ke f(x) dan g(x):

f

(x) & g ( x) π 0 maka

x = 2

f

(x) = 2x + 4

f

(1) = 2(1) +

4 = 6 ,

f(x) 0 maka memenuhi syarat.

g(x) = x

1

g (1) = 1 1 = 1 , g(x) = 0 maka tidak memenuhi memenuhi syarat.

Kareana untuk x = 1 tidak memenuhi syarat untuk g(x) maka x = 1 tidak termasuk dalam penyelesesaian. Maka nilai-nilai x yang merupakan penyeleseaian adalah { - 5, 2 }

F. GRAFIK FUNGSI EKSOPONEN #(07)

Fungsi eksponen adalah fungsi yang memetakan nilai x ke a x dengan bentuk umum :

f (x) = a

x dengan syarat a > 0, x π 1

Ada dua jenis bentuk grafik yaitu untuk a > 1 dan untuk 0 < a < 1

a. GrafiksGrafiksGrafiksGrafiks eksponeneksponeneksponeneksponen untukuntukuntukuntuk a >1

Kita punya persamaan

menempatkan titik koordinat dengan bantuan tabel sebagai berikut :

x

f (x) = 2 , mari kita gambar dengan

x

- 4

- 3

- 2

- 1

0

 

1 2

3

4

 

1

1

1

1

         

y = f (x)

16

8

4

2

1

2 4

8

16

 

Y

x y = 2 16 8 Nilai x semakin kecil (semakin negatif) maka nilai y
x
y = 2
16
8
Nilai x semakin kecil (semakin
negatif) maka nilai y setengah
kali lipat semakin kecil
4
2
1
-4
-3
-2
-1
1
2
3
4

X

Nilai x semakin besar (semakin positif) maka nilai y dua kali lipat semakin besar.

b. GrafiksGrafiksGrafiksGrafiks eksponeneksponeneksponeneksponen untukuntukuntukuntuk 0 < a <1

Kita punya persamaan

f

(

x

) =   1

 

2

x

, mari kita gambar dengan

menempatkan titik koordinat dengan bantuan tabel sebagai berikut :

x - 4 - 3 - 2 - 1 0 1 3 2 4 1
x
- 4
- 3
- 2
- 1
0
1 3
2
4
1 1
1
1
y = f (x)
16
8
4
2
1
2 8
4
16
Y
16
Nilai x semakin kecil ( semakin
negatif) maka nilai y dua kali
lipat semakin besar.
8
Nilai x semakin besar (semakin
positif) maka nilai y setengah
kali lipat semakin kecil
4
2
1
X
1
2
3
4
-4
-3
-2
-1

dengan penggambaran dua grafik diatas maka dapat disimpulkan bahwa

grafik y = a

x dapat digambarkan dengan :

x Y x y = a y = a untuk 0 < a < 1
x Y
x
y = a
y = a
untuk 0 < a < 1
untuk a > 1
X

SOALSOAL-SOALSOAL--SOAL-SOALSOALSOAL LATIHANLATIHANLATIHANLATIHAN

1. Bentuk sederhana dari

3

1

3

4

a b

2 a

2

b

1

adalah…

A.

B.

C.

D.

E.

2 a

5

3 b

3 a

5

5

2 b

a

5

5

6b

6 a

5

5

5

b

6 b

5

a

5

UN MAT IPS 2012 (A35-04)

2. Bentuk sederhana dari

adalah…6 b 5 a 5 UN MAT IPS 2012 (A35-04) 2. Bentuk sederhana dari A. 2

A. 2 4 15 B. 4 15 C. 4 + 15 D. 4 + 2
A. 2
4
15
B. 4
15
C. 4 +
15
D. 4 + 2
15
E. 8 +
2
15

UN MAT IPS 2012 (A35-05)

3. Bentuk sederhana dari

A.

B.

C.

D.

(

(

2ab

2ab

) 4

) 2

2ab

(

2

ab

)

1

.

2 a

5

b

5

9

32 a b

1

1

adalah …

E. (

2

ab

) 4

UN MAT IPS 2011 (54 – 01)

4. Bentuk sederhana dari (5

A. 22 24 3 B. 146+ 22 6 C. 22 + 34 6 D. 34
A.
22
24
3
B. 146+ 22 6
C. 22 + 34
6
D. 34 +
22
6
E. 146+ 22 6
3 B. 146+ 22 6 C. 22 + 34 6 D. 34 + 22 6 E.

3 + 7

.

22 6 C. 22 + 34 6 D. 34 + 22 6 E. 146+ 22 6

2)(6

3
3

UN MAT IPS 2011 (54 – 02)

5. Bentuk sederhana dari (

2

m

)

2

n

5

m

5

n

4

A.

B.

C.

D.

mn

m

n

n

m

2

m

n

2

E. m n

=

UN MAT IPS 2010 (XX-04)

4

m 2 m n 2 E. m n = UN MAT IPS 2010 (XX-04) 4 2)

2) adalah …

6. Hasil dari (2 2 6)( 2 + 6) adalah A. 2(1 2) B. 2(2
6. Hasil dari (2
2
6)(
2 +
6) adalah
A. 2(1
2)
B. 2(2
2)
C. 2(
3
1)
D. 3(
3
1)
E. 4(2
3 + 1)

UN MAT IPS 2010 (XX-05)

7. Nilai dari

a

2

3

b c

1

a

2

bc

2

, untuk a = 2,b = 3 dan c = 5 adalah…

A.

B.

C.

D.

E.

81

125

144

125

1296

125

432

125

2596

125

UN MAT IPA 2012 (A35-03)

8. Bentuk sederhana dari

A.

B.

C.

D.

E.

1

13

11

13

1

13

(11

(

(

1

13

1

13

(

(11

11

11

1

+

+

4

4 10) 10)
4
10)
10)

10)

13 ( 11 ( ( 1 13 1 13 ( ( 11 11 11 1 +

10)

10) )

5 2 5 + 3 2
5
2
5
+ 3
2

UN MAT IPA 2012 (A35-04)

adalah…

9. Fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah…

A. f (x) = 2

2

(

B.

C.

D.

f x

) = 2

) = 3

E. f (x) = 3

)

=

x

x

x

f

f

(

(

x

x

x

x + 1

+1

+1

UN MAT IPA 2012 (A35-19)

Y 3 (1,3) 2 (0,2) 1 X -1 1
Y
3
(1,3)
2
(0,2)
1
X
-1
1

10. Bentuk sederhana dari

A.

B.

C.

D.

E.

x

10

z

10

12y

3

z

2

4

12x y

x

10

y

5

3

12z

z

3

y

2

2

12x

4

x

10

3

12y z

2

7 x

3

y

4

z

6

84 x

7

y

1

z

4

=

UN MAT IPA 2011 (D10-12)

11. Bentuk sederhana dari

5 + 2 3 5 3
5
+ 2
3
5
3

3 =…

20 + 5 15 A. 22 23 5 15 B. 22 20 5 15 C.
20 + 5
15
A.
22
23
5
15
B.
22
20
5
15
C.
22
20
+ 5
15
D.
22
23
+ 5
15
E.
22
UN MAT IPA 2011 (D10-16)
.
12. Bentuk sederhana dari
.
A.
B.
C.
D.

adalah

E.

UN MAT IPA 2010 (D10-02)

13. Bentuk sederhana dari adalah

A. 12 +√2

B. -12 + 8√2

C. -12 + 2

D. -12 - 2

E. -12 - 8√2

UN MAT IPA 2010 (D10-03)

14. Bentuk 3

A. 6 B. 2 6 C. 4 6 D. 6 6 E. 9 6
A.
6
B.
2
6
C.
4
6
D.
6
6
E.
9
6

24 + 2

2 2

UN MAT IPA 2008 (D10-03)

D. 6 6 E. 9 6 2 4 + 2 2 UN MAT IPA 2008 (D10-03)

18) dapat disederhanakan menjadi…

15. Bentuk sederhana dari (1 + 3

menjadi… 15. Bentuk sederhana dari ( 1 + 3 2 ) A. 2 2 3 B.

2 )

A. 2 2 3 B. 2 2 + 5 C. 8 2 3 D. 8
A.
2
2
3
B.
2
2
+ 5
C. 8
2
3
D. 8
2 + 3
E. 8
2 + 5
UN MAT IPA 2007 (D9-01)

(4

50 )
50 )

16. Jika a dan b adalah bilangan bulat positif yang memenuhi a b = 2 20 - 2 19 . Maka

nilai a + b adalah

A. 3

B. 7

C. 19

D. 21

E. 23

SNMPTN MATDAS 2012 (821-01)

x nilai dari (n 3)(n + 2) =

A. 36

B. 32

C. 28

D. 26

E. 24

25

0,25

25

0,25

x

25

0,25

x

x

25

0,25

=

125

, perkalian tersebut sebanyak n kali. Maka

SNMPTN MAT DAS 2010 (XX-02)

18. Jika

1 1

= a + b 5 1 1 + 2 5
= a + b
5
1
1
+
2
5

, maka a + b =

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

SNMPTN MAT DAS 2008(XX-05)

19. Dalam bentuk pangkat positif

x

2

y

2

(

xy

)

2

=

A.

B.

C.

D.

E.

(x + y)(x

(x + y)(x

(x

x(x

y)

2

y)

y)

x(x

y)

y)

SNMPTNMAT DAS 2008 (XX-06)

20. Nilai x yang memenuhi persamaan

A. - 4

B. - 1

C. – 1/2

D. 1/4

E. 2

SNMPTN MAT DAS 2008 (XX-18)

3 4 5 x 1 = x + 1 8 2 2
3
4 5
x 1
=
x +
1
8
2 2

21.

Jika

p =

(

x

3

2

+ x

1

2

)(

x

1

3

x

1

3

)

dan

q =

(

x

1

2

+ x

1

2

)(

adalah…

x

x

1

3

)

, maka

p

q

=

A.

B.

C.

D.

E.

3 x 3 2 x x 3 x. x 3 2 x. x
3 x
3
2
x
x
3
x.
x
3
2
x.
x

SPMB MAT DAS 2006 (XX-01)

22. Jika a > 0,b > 0 dan a π b , maka

A.

B.

C.

D.

E.

1

(

a + b

)

(a + b)

ab

2

2

(a

+

ab

b)

2

a

+

ab

b

SPMB MAT DAS 2006(XX-02)

 

(

a

+

b

)

 

1

(

a

2

b

2

)

(

a

1

+

b

1

)(

ab

1

a

1

b

)

23.

Jika

8

x

= 32

dan

4

2

y

x

.2

y

= 32

A. 1

B. 5

C. 6

D. 7

E. 8

SPMB MAT IPA 2006 (XX-15)

( )  6 2 3 2  x  x ◊ x + 1
(
) 
6
2
3
2
x
x
x
+ 1
24.
=
6
x
x
+ 1

A.

x

x +1
x +1

B.

x

C.

1

 

1

D.

6 2 x
6
2
x

2 , maka x + y = ….

=

E.

x

x +1
x +1

UM UGM MAT DAS 2008 (XX-11)

( )( ) 3 5 25. 3 + 2 3 2 2 2 3
(
)(
)
3
5
25.
3
+
2
3
2
2
2
3

A.

3
3
2
2

B.

3

3
3

2

2
2

C.

2

2
2

3

3
3

D.

3

2
2

2

3
3

E.

4

2
2

3

3
3

=

UM UGM MAT DAS 2007 (XX-01)

26. Bentuk sederhana dari

A. 8 + 7 B. 7 + 6 C. 8 +1 D. 5 + 2
A. 8 +
7
B. 7 +
6
C. 8 +1
D. 5 +
2
E. 4 +
3
7 +
7 +

48 adalah ….

UM UGM MAT DAS 2006 (XX-01)

27. Bentuk sederhana dari

A. y

B. x

1 1

x

4

y

2

3

  

  

2

x

7

3

y

1

2

x

1

2

y

3

1

  

  

6

x

1

4

y

5

1

3

adalah ….

x

28.

D.

E.

y

y

x

UM UGM MAT DAS 2006 (XX-02)

Jika diketahui x dan y adalah bilangan riil dengan x > 1 dan y > 0. Jika xy = x y

dan

x = x

y

5y

, maka x 2 + 3y = ….

A. 29

B. 28

C. 27

D. 26

E. 25

SIMAK UMI MAT DAS 2012 (221-03)

29. 3 + 2 2 2 =
29.
3 + 2
2
2 =

A.

4

2
2

B.

3+

2
2

C.

2
2

D.

1

E.

0

SIMAK UI MAT DAS 2009 (911-01)

30.

Jika

a =

dan1 E. 0 SIMAK UI MAT DAS 2009 (911-01) 30. Jika a = b = 2

b =

2 3 2 + 3
2
3
2
+
3

maka a + b = ….

A. 0

B. 1

C. 8

D. 10

E. 14

SIMAK UI MAT DAS 2009 (921-01)

LOGARITMA

A. DEFINISI #(01)

Logaritma adalah kebalikan dari perpangkatan atau eksponen, berikut contohnya :

3

2 =

9

a

m

=

b

eksponen, berikut contohnya : 3 2 = 9 a m = b ditulis dalam logaritma 3

ditulis dalam logaritma

: 3 2 = 9 a m = b ditulis dalam logaritma 3 log9 = 2

3 log9

= 2

a log

b

=

m

ditulis dalam logaritma 3 log9 = 2 a log b = m syarat logaritma : istilah

syarat logaritma :

istilah logaritma

Catatan :

a > 0, b >0 dan a 1

a

disebut bilangan pokok

b

disebut numerus

m

disebut hasil logaritma

1.

a

log1 = 0

berapapun bilangan pokoknya bila numerus logaritmanya 1,

maka hasilnya 0.

2.

3. Dalam logaritma bila bilangan pokoknya 10 biasanya tidak perlu dituliskan,

a

loga = 1

bila besar bilangan pokok dan numerus sama, maka hasilnya 1.

misalnya

10

log5

cukup ditulis dengan log 5 .

B. SIFAT-SIFAT LOGARITMA #(02)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a

a

a

a

a

a

log

log

log

(b.c)

b a

=

c

b

m

=

=

a

log

m

a

.

log

b

log

b

a

b

n

log

b

=

1

a

.

n

log b

+

a

log

n

log

b

m

log

b

=

=

m

a

n

.

x

log b

x

log a

log b

log

c

c

7.

a

log

b

=

1

b log a

7. a log b = 1 b log a maka berlaku : a b a 8.

maka berlaku :

a b a 8. log b . log c = log c a log b
a
b
a
8. log
b
.
log
c
=
log
c
a
log b
9.
(
a
)
=
b
maka berlaku :
Contoh : #(#(03#(#(0303)03)))
2
5
2
5
1.
Nilai dari
log 48
+
log 75
log 3
log3
Pembahasan :
2
5
2
5
log 48
+
log 75
log3
log3
=
2
5
5
=
2 log 48
log 3
+
log 75
log 3
48
75
2
5
=
log
+
log
3
3
=
2 log16
+
5 log 25
=
4 + 2

= 6

a

log

(

a

m

)

=

b

a

n

x

log b

adalah

maka

=b

m

n

b

log

a

=

1

x

2. Jika dietahui

5

Pembahasan :

log 7 = t

maka nilai dari

125

125

log49

=

5

3

log7

2

ingat bro :

= t maka nilai dari 125 125 log49 = 5 3 log7 2 ingat bro :

log 49 adalah

a

n log

b m

=

=

=

2

3

2

3

5

.

t

log 7

3. Diketahui dan r adalah

5

log2 = p dan

Pembahasan :

2

log 7 = r

maka nlai

14

log 20

m a

n

.

log b

dalam bentuk p

14

log 20 =

=

=

2 log 20

2 log14

2

log 5.4

2 log 7.2 2 log 4 + 2 log 5
2
log 7.2
2
log 4
+ 2
log 5

2

log 2

+ 2

log 7

Ingat

ini bro (sifat 6) :

a

log

b

=

x

maka

b

log

a

=

1

 

x

 

5

log 2

=

2

log 5

=

1

   

p

p

maka b log a = 1   x   5 log 2 = 2 log 5
1 2 + p p = 1 + r p p + 1 = 2
1
2 +
p
p
=
1 + r
p
p +
1
= 2
p
+ rp

4. Jika

p > 1, q > 1 dan r > 1 maka

Pembahasan:

Pembilang dan penyebut dikalikan

1

dengan (p) agar tidak muncul p

q

log

p .
p
.

r

log

q

2 p

.

log

r
r

adalah

q