Anda di halaman 1dari 3

Hasil Pengukuran DDST

Nama : An. Any


Usia : 14 Bulan

Lulus Gagal Tidak ada


Menolak
Personal Sosial kesempatan
P % F % (R)
(NO)
Menyatakan keinginan √ >90
Daag-Daag dengan tangan √ 90
Main bola dengan pemeriksa √ 75-90
Menirukan kegiatan √ 75-90
Minum dengan cangkir √
Interpretasi: Normal

Lulus Gagal Tidak ada


Menolak
Adaptif-Motorik Halus kesempatan
P % F % (R)
(NO)
Membentuk 2 kubus √ >90
Menaruh kubus di cangkir √ 75-90
Mencorat-coret √ <75
Ambil manik-manik yang √ <75
ditunjukkan
Interpretasi: Caution

Lulus Gagal Tidak ada


Menolak
Bahasa kesempatan
P % F % (R)
(NO)
Papa mama spesifik √ >90
1 kata √ 75-90
2 kata √ <75
3 kata √ <75
Interpretasi: Normal

Lulus Gagal Tidak ada


Menolak
Motorik Kasar kesempatan
P % F % (R)
(NO)
Berdiri sendiri √ >90
Membungkuk kemudian berdiri √ 75-90
Berjalan dengan baik √ 75-90
Berjalan mundur √ 75-90
Interpretasi:Normal

Kesimpulan: Pertumbuhan anak sesuai dengan usia. Orang tua di anjurkan untuk
meningkatkan pola asuh yang sama pada anak. Meneruskan stimulasi sesuai tahap
perkembangan berikutnya. Rutin membawa anak ke Posyandu, BKB (Bina keluarga Balita).
Serta terus memberikan stimuli pada motorik halus anak

Hasil Pengukuran DDST


Nama : An. Quena
Usia : 5 bulan
Lulus Gagal Tidak ada
Menolak
Personal Sosial kesempatan
P % F % (R)
(NO)
Mengamati tangan √ >90
Berusaha mencapai mainan √ 75-90
Makan sendiri √ <75
Interpretasi: Normal

Lulus Gagal Tidak ada


Menolak
Adaptif-Motorik Halus kesempatan
P % F % (R)
(NO)
o
Mengikuti 180 √ >90
Mengamati manik-manik √ 75-90
Meraih √ <75
Mencari benang √ <75
Interpretasi: Normal

Lulus Gagal Tidak ada


Menolak
Bahasa kesempatan
P % F % (R)
(NO)
Berteriak √ >90
Menoleh ke bunyi icik-icik √ 75-90
Menoleh kearah suara √ <75
Satu silabel √ <75
Interpretasi: Normal

Lulus Gagal Tidak ada


Menolak
Motorik Kasar kesempatan
P % F % (R)
(NO)
Menunpu beban pada kaki √ >90
Dada terangkat menumpu 1 √ 75-90
lengan
Membalik √ 75-90
Bangkit kepala tegak √ 75-90
Interpretasi:Normal

Kesimpulan: pertumbuhan anak sesuai dengan usia. Orang tua di anjurkan untuk
melanjutkan pola asuh yang sama pada anak. teruskan stimulasi sesuai tahap
perkembangan berikutnya. BKB (Bina keluarga Balita).
Hasil Pengukuran DDST
Nama : An. Alfin
Usia : 2 Tahun

Lulus Gagal Tidak ada


Menolak
Personal Sosial kesempatan
P % F % (R)
(NO)
Menggunakan sendok/garpu √ >90
Membuka pakaian √ 75-90
Menyuapi boneka √ 75-90
Memakai baju √ <75
Interpretasi: Normal

Lulus Gagal Tidak ada


Menolak
Adaptif-Motorik Halus kesempatan
P % F % (R)
(NO)
Menara 2 kubus √ >90
Menara 4 kubus √ 75-90
Menara 6 kubus √ <75
Menirukan garis vertikal √ <75
Interpretasi: Normal

Lulus Gagal Tidak ada


Menolak
Bahasa kesempatan
P % F % (R)
(NO)
6 kata √ >90
Menunjuk 2 gambar √ 75-90
Kombinasi kata √ 75-90
Menyebut 1 gambar √ <75
Interpretasi: Normal

Lulus Gagal Tidak ada


Menolak
Motorik Kasar kesempatan
P % F % (R)
(NO)
Berjalan naik tangga √ >90
Menendang bola kedepan √ 75-90
Melompat √ <75
Melempar bola lengan keatas √ 75-90
Interpretasi: Caution

Kesimpulan: P1ertumbuhan anak sesuai dengan usia. Orang tua dianjurkan untuk
meneruskan pola asuh sesuai dengan tahap perkembangan