Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RABU

1 Minggu / Hari / Tarikh : 33 RABU 12/09/2018


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 4 PERDANA 7.30 - 8.00 PENDIDIKAN JASMANI
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: MODUL TAJUK
2 KECERGASAN Latihan Ujian SEGAK
4 Standard Kandungan Pentaksiran kecergasan fizikal
Aspek 3: Kecergasan Meningkatkan Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif)
Kesihatan (Domian Psikomotor) 5.4 Berkebolehan membentuk
3.6 Mengukur tahap kecergasan fizikal kumpulan dan bekerjasama dalam
[Standard kandungan ini diukur dan kumpulan
dilapor dalam PAJSK]
Aspek 4: Apliksai Pengetahuan
Meningkatkan Kecergasan (Domain
Kognitif)

4.6 Berkebolehan mengenal pasti tahap


kecergasan fizikal [Standard kandungan
ini diukur dan dilapor dalam PAJSK]

5 Standard Pembelajaran : 3.6.1 Melakukan ujian kecergasan fizikal dengan menggunakan


Bateri Ujian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid
Sekolah Malaysia (SEGAK).
4.6.1 Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma Ujian
SEGAK.
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan
aktiviti
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai:
Murid mengenal pasti strategi yang boleh digunakan untuk
mengekalkan imbangan dan daya tahan otot dalam permainan
Laga Ayam
7 Aktiviti PDP : 1. Pemanasan Badan
2. Penyampaian Standard pembelajaran dan soal jawab
3. Murid dalam melakukan ujian kecergasan fizikal dengan
menggunakan Bateri Ujian Standard Kecergasan Fizikal
Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK).
4. Murid Membandingkan skor pencapaian diri dengan norma
Ujian SEGAK.
5. Murid Menerima cabaran dan berasa seronok semasa
melakukan aktiviti
6. Pengenduran
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Psikologi Nilai : Keberanian
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Sains dan KB : Membanding BCB : Choose an item.
Teknologi dan membezakan
9 Bahan Bantu Mengajar : skitel, jam randik, monochrome, bangku , penimbang berat,
pengukur tinggi , pengukur jangkauan, wisel dan orang
kaeputusan segak.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid dalam melakukan ujian SEGAK
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
23 murid menguasai objektif yang dirancang
KERJA RUMAH
-tiada-

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 33 RABU 12/09/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 1 PERDANA 8.30 - 9.00 PENDIDIKAN JASMANI
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: UNIT: 8 Cergas dn Mantap Guling Depan Posisi Tuck
4 Standard Kandungan Pergerakan Asas Kemahiran
Manipulatif Aspek 5: Kesukanan (Domain
Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Afektif)
(Domain Psikomotor) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
1.8 Melakukan kemahiran putaran. tanggungjawab kendiri semasa
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan melakukan aktiviti.
Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif)

2.7 Mengaplikasi konsep pergerakan


dan prinsip mekanik bagi kemahiran
putaran.

5 Standard Pembelajaran : 1.8.4 Melakukan guling depan posisi tuck.


2.7.2 Mengenal pasti perubahan kedudukan badan semasa
melakukan guling balak, guling sisi dan guling depan
2.2.2 Mengenal pasti kedudukan anggota badan semasa
melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat :
Berkebolehan melakukan kemahiran guling depan tuck
7 Aktiviti PDP : 1. Murid melakukan pemanasan badan dengan bimbingan guru
2. Penyampaian Standard Pembelajaran dan bersoal - jawab
3. Kumpulan – Murid melakukan jongkang- jongket
menggunakan badan sendiri dengan bantuan rakan
4. Murid mengolengkan badan seperti telur dengan antuan
badan
5. Murid mengenal pasti perubahan kedudukan badan semasa
melakukan guling balak, guling sisi dan guling depan
6. Refleksi aktiviti yang dijalankan.
7. Pengenduran dengan turutan
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Kesusasteraan Nilai : Kerjasama
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : BCB : Mendengar aktif
Inovasi Menkonsepsikan
idea
9 Bahan Bantu Mengajar : Tilam gimnastik
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menanda arah putaran pada gambar yang diberi
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
24 daripada 28 murid menguasai objektif yang dirancang
4 murid tidak menguasai diberi bimbingan secara kumpulan
dengan bahan rangsangan
KERJA RUMAH
- tiada -
12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :
1 Minggu / Hari / Tarikh : 33 RABU 13/9/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA 11.30 - 12.30 BAHASA MELAYU
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: Lestarikan Bumi Kita Lambaian Malar Hijau
4 Standard Kandungan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan
tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan
betul
5 Standard Pembelajaran : 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
daripada idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai
bahan bagi membuat ramalan dengan tepat
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai:
dan memahami maklumat yang tersurat daripada idea utama
dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat
ramalan

7 Aktiviti PDP : 1. Murid membaca dan memahami maklumat yang tersurat


2. Murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
3. Murid melengkapkan cerita “Lambaian Malar Hijau”
4. Penilaian pembelajaran dan kemahiran
5. Refleksi pembelajaran dan penyataan nilai.
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Alam Sekitar Nilai : Kasih sayang
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Pendidikan KB : Meramal BCB : Bacaan Intensif
Alam Sekitar
9 Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid melengkapkan cerita
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
10 /21 murid dapat menguasai kemahiran dan objektif yang
dirancang dengan bimbingan daripada guru
11 murid tidak menguasai akan diberi bimbingan
KERJA RUMAH
Menulis karangan cerita

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 33 RABU 12/09/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 2 PERMATA 12.30 - 1.00 PENDIDIKAN KESENIAN
(MUZIK)
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: 4.0 MODUL APRESIASI SENI Jenis Muzik
4 Standard Kandungan 4.2 Penghayatan Karya Muzik
5 Standard Pembelajaran : 4.2.1 Membuat ulasan terhadap muzik masyarakatMalaysia yang
didengar daripada aspek: (i) Jenis Muzik (ii) Masyarakat yang
mengamalkan muzik tersebut
2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc
Murid dapat mencipta corak irama mudah mengunakan ikon
mewakili nilai
7 Aktiviti PDP : 1. Mendengar dan mengecam aras pic yang dimainkan.
2. Mengajuk pic yang didengar secara menurun dan menaik.
3. Membuat pergerakan melodi bertangga dan melodi
mendatar.
4. Menyanyikan lagu dengan pic yang betul.
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Dunia Seni Visual Nilai : Kerjasama
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : BCB : Dengar dan Tutur
Inovasi Menkonsepsikan _Perbincangan
idea
9 Bahan Bantu Mengajar : buku teks, buku aktiviti
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menyanyikan lagu dengan pic yang betul.

11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI


2 daripada 23 pelajar mencapai sasaran kemahiran yang
dirancang
2 murid tidak mencapainya diberi pengayaan
KERJA RUMAH
- tiada-

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :