Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ISNIN

1 Minggu / Hari / Tarikh : 33 ISNIN 10/09/2018


2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 1 PERDANA 8.30 - 9.00 PENDIDIKAN JASMANI
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: UNIT: 8 Cergas dn Mantap Guling Depan Posisi Tuck
4 Standard Kandungan Pergerakan Asas Kemahiran
Manipulatif Aspek 5: Kesukanan (Domain
Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Afektif)
(Domain Psikomotor) 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
1.8 Melakukan kemahiran putaran. tanggungjawab kendiri semasa
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan melakukan aktiviti.
Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif)

2.7 Mengaplikasi konsep pergerakan


dan prinsip mekanik bagi kemahiran
putaran.

5 Standard Pembelajaran : 1.8.4 Melakukan guling depan posisi tuck.


2.7.2 Mengenal pasti perubahan kedudukan badan semasa
melakukan guling balak, guling sisi dan guling depan
2.2.2 Mengenal pasti kedudukan anggota badan semasa
melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat :
Berkebolehan melakukan kemahiran guling depan tuck
7 Aktiviti PDP : 1. Murid melakukan pemanasan badan dengan bimbingan guru
2. Penyampaian Standard Pembelajaran dan bersoal - jawab
3. Kumpulan – Murid melakukan jongkang- jongket
menggunakan badan sendiri dengan bantuan rakan
4. Murid mengolengkan badan seperti telur dengan antuan
badan
5. Murid mengenal pasti perubahan kedudukan badan semasa
melakukan guling balak, guling sisi dan guling depan
6. Refleksi aktiviti yang dijalankan.
7. Pengenduran dengan turutan
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Kesusasteraan Nilai : Kerjasama
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : BCB : Mendengar aktif
Inovasi Menkonsepsikan
idea
9 Bahan Bantu Mengajar : Tilam gimnastik
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menanda arah putaran pada gambar yang diberi
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
24 daripada 28 murid menguasai objektif yang dirancang
4 murid tidak menguasai diberi bimbingan secara kumpulan
dengan bahan rangsangan
KERJA RUMAH
- tiada -
12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :
1 Minggu / Hari / Tarikh : 33 ISNIN 10/09/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 2 PERMATA 9.30 - 10.00 PENDIDIKAN JASMANI
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: UNIT: 6. Santai Ria Kenangan Lama
4 Standard Kandungan Konsep Pergerakan
Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan Aspek 5: Kesukanan (Domain
(Domain Psikomotor) Afektif)
1.11 Melakukan aktiviti rekreasi dan 5.4 Membentuk kumpulan dan
kesenggangan. bekerjasama dalam kumpulan
Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan
Dalam Pergerakan ( Domain Kognitif)

2.10 Mengaplikasikan strategi dan


idea kreatif dalam aktiviti rekreasi dan
kesenggangan
5 Standard Pembelajaran : 1.11.2 Menggunakan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor
semasa melakukan permainan tradisional Galah Panjang dan
Teng-Teng.
2.10.3 Menyenaraikan kemahiran lokomotor dan bukan
lokomotor dalam permainan tradisional
5.4.1 Memilih sendiri rakan untuk membentuk kumpulan.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc
Murid menyenaraikan kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor
dalam permainan tradisional
7 Aktiviti PDP :
1. Murid melakukan pemanasan badan dengan bimbingan guru
2. Penyampaian Standard Pembelajaran dan bersoal - jawab
3. Kumpulan – Murid diagihkan kepada 3 kumpulan kecil
4. Murid bermain permainan galah panjang
5. Murid mengenal pasti alatan yang selamat digunakan
6. Refleksi aktiviti yang dijalankan.
7. Pengenduran dengan turutan

8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Alam Sekitar Nilai : Kerjasama
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : BCB : Mengingat dan
Inovasi Menkonsepsikan menghafal
idea
9 Bahan Bantu Mengajar : Video dan Lembaran Kerja
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid mengenal pasti alatan yang selamat digunakan
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
19 daripada 23 murid menguasai objektif yang dirancang
4 murid tidak menguasai diberi bimbingan secara kumpulan
dengan bahan rangsangan
KERJA RUMAH
- tiada -
12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :
1 Minggu / Hari / Tarikh : 33 ISNIN 10/09/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 2 PERDANA 11.30 - 12.00 PENDIDIKAN KESENIAN
(MUZIK)
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: 4.0 MODUL APRESIASI SENI Jenis Muzik
4 Standard Kandungan 4.2 Penghayatan Karya Muzik
5 Standard Pembelajaran : 4.2.1 Membuat ulasan terhadap muzik masyarakatMalaysia yang
didengar daripada aspek: (i) Jenis Muzik (ii) Masyarakat yang
mengamalkan muzik tersebut
2.2.2 Bernyanyi dengan pic yang betul.
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc
Murid dapat mencipta corak irama mudah mengunakan ikon
mewakili nilai
7 Aktiviti PDP : 1. Mendengar dan mengecam aras pic yang dimainkan.
2. Mengajuk pic yang didengar secara menurun dan menaik.
3. Membuat pergerakan melodi bertangga dan melodi
mendatar.
4. Menyanyikan lagu dengan pic yang betul.
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Dunia Seni Visual Nilai : Kerjasama
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Kreatif dan KB : BCB : Dengar dan Tutur
Inovasi Menkonsepsikan _Perbincangan
idea
9 Bahan Bantu Mengajar : buku teks, buku aktiviti
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menyanyikan lagu dengan pic yang betul.

11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI


2 daripada 23 pelajar mencapai sasaran kemahiran yang
dirancang
2 murid tidak mencapainya diberi pengayaan
KERJA RUMAH
- tiada-

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :


1 Minggu / Hari / Tarikh : 33 ISNIN 10/9/2018
2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran : 5 PERMATA 12.00 - 1.00 BAHASA MELAYU
3 Tema /Tajuk standard Pembelajaran: Lestarikan Bumi Kita Gaya Hidup Mesra Alam
4 Standard Kandungan 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila
5 Standard Pembelajaran : 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat secara kritis
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila
6 Objektif Pembelajaran : Pada akhir PdPc murid dapat menguasai :
mengemukakan pendapat secara kritis tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber

7 Aktiviti PDP : 1. Murid meneliti gambar dan maklumat


2. Murid berbincang untuk mengemukakan pendapat
3. Murid membaca dan memahami maklumat yang tersurat
4. Penilaian pembelajaran dan kemahiran
5. Refleksi pembelajaran dan penyataan nilai.
8 Pengisian Kurikulum :
8.1 : Ilmu / Nilai Ilmu : Alam Sekitar Nilai : Berhemat
8.2 : EMK / KB / BCB EMK : Pendidikan KB : Menilai BCB : Perbincangan
Alam Sekitar
9 Bahan Bantu Mengajar : Lembaran kerja, alat tulis, buku teks.
10 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP : Murid menyatakan maklumat tersurat
11 Refleksi / Impak dan Kerja Rumah : REFLEKSI
16 daripada 22 pelajar dapat menguasai kemahiran yang
dirancang
6 pelajar tidak menguasai akan diberi bimbingan dalam sesi
seterusnya
KERJA RUMAH
Karangan Fakta

12 Ulasan Guru Besar / GPK / Pemantau :