Anda di halaman 1dari 27

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

DIPLOMA PENDIDIKAN LEPASAN IJAZAH (DPLI) – YAYASAN ISLAM


KELANTAN (YIK)

KPD 4033:
PENGAJARAN KEPELBAGAIAN PELAJAR

TUGASAN 2 : RACANGAN PENGAJARAN HARIAN

KUMPULAN A

PENSYARAH : ENCIK ABU BAKAR BIN YUSUF

NAMA NO.MATRIK
SITI HABIBAH BINTI MOHD NOR L20181010922
NIK NUR FARAHAN BINTI NIK MD NOORDIN KAHAR L20181010908
NOR ADIBAH BINTI CHE RAMLI L20181010879
SHAFIKAH BINTI PUZAI L20181010875
ZETI ERMIENA SURYA BINTI MAT HUSSIN L20181010892

SESI 2018/2019

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Nama pelajaran : Sains

Tingkatan : 2 Ibnu Sina

Tarikh/Hari : Khamis

Masa : 8.00 pagi hingga 9.10 pagi

Bilangan pelajar : 20 orang

Bab : 2.0: Nutrisi

Sub topik : 2.1: Kelas Makanan

Objektif pembelajaran: Mengenal kelas makanan


Hasil pembelajaran: Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat,
a) Menjelaskan dengan lisan empat fungsi karbohidrat, protein dan serat
dengan betul
b) Menyenaraikan tiga contoh karbohidrat, protein dan serat dengan tepat
c) Menganalisiskan tiga kesan kekurangan karbohidrat, protein dan serat
dengan baik

Pengetahuan sedia ada:

a) Mempelajari tentang fungsi karbohidrat, protein dan serat


b) Memahami contoh-contoh karbohidrat, protein dan serat
c) Mengetahui kesan kekurangan karbohidrat, protein dan serat

Kaedah penyampaian :

1. Penerangan
2. Soal jawab
3. Perbincangan

Bahan bantu mengajar : Video, Slide power point

KBKK : Kemahiran lisan

Ilmu : Sains, Pendidikan Islam

KMD : Mengamalkan cara hidup sihat

Nilai : Berdisiplin dan kerjasama

Konsep/Istilah :Kelas makanan

2
Unit/Tajuk Isi Pelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Catatan
UNIT 1 -Video nyanyian bertajuk - Pelajar diminta melihat video mengenai Strategi:
‘Makanan’ kepelbagaian makanan Berpusatkan pelajar
Langkah 1:
Set Induksi -Guru bersoal jawab Nilai : Kerjasama
(5 minit) Cnth soalan :
1) Apakah kaitan video ini Ilmu :Sains,
dengan tajuk pembelajaran -Pelajar menjawab soalan-soalan yang Pendidikan Islam
kita hari ini ? diajukan oleh guru -Pelajar berbincang tentang konsep gizi
makanan KBKK: Kemahiran
2) Adakah pemakanan berfikir, kemahiran
perlu dia ambil kira gizi lisan
yang seimbang?
KMD : Mengetahui
- Guru mengaitkan cara pengambilan
video dengan isu makanan seimbang
pembelajaran pada hari ini
-Pelajar memberi perhatian terhadap Patriotisme:
-Guru menerangkan penerangan guru
konsep gizi makanan BBM : Video, slide
dalam Islam power point
Langkah 2: -Guru memberi tajuk-tajuk - Pelajar meneliti tajuk pembelajaran - Semua pelajar memberi perhatian Strategi:
(10 minit) dalam kelas makanan mengenai kelas makanan terhadap penerangan guru Berpusatkan pelajar
Mendapatka
n maklumat -Makanan terdiri daripada - Pelajar mendengar penerangan Nilai : Bekerjasama
daripada 7 kelas: berkaitan tajuk kelas makanan
Karbohidrat, Protein, Serat, Ilmu : Sains
Vitamin, Mineral, Lemak,
Air KBKK: Kemahiran
lisan

3
KMD :
Mengamalkan
pengambilan
makanan mengikut
kelas-kelas dengan
betul

Patriotisme: -

BBM :Slide power


point
Langkah 3 - Guru memberi - Pelajar diminta untuk memberi tumpuan - Pelajar memberi tumpuan dan perhatian Strategi:
(20 minit) penerangan mengenai dan perhatian terhadap penerangan guru terhadap penerangan guru Berpusatkan pelajar
Contoh, contoh , fungsi dan kesan
fungsi dan kekurangan Karbohidrat, Nilai : Bekerjasama
kesan Protein dan Serat
Ilmu : Sains

KBKK: Kemahiran
lisan

KMD :
Mengamalkan
pengambilan
makanan yang sihat

Patriotisme:-

BBM : Slide power


point

4
Langkah 4: - Guru mengarahkan - Pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan Strategi:
(20 minit) pelajar untuk membuka Berpusatkan pelajar
Pembentang kad yang diterima - Pelajar diarahkan untuk mengambil kad
an Cnth soalan : 1)Apakah berwarna merah, biru dan hijau yang Nilai :Bekerjasama
kumpulan fungsi karbohidrat dalam mengandungi tugasan kumpulan
badan? (merah ) Ilmu :Sains

2) Apakah fungsi protein KBKK: Kemahiran


dalam badan? ( biru ) berfikir
- Pelajar membuat tugasan dengan
3) Aoakah fungsi serat menggunakan kertas mahjong dan marker KMD :
dalam badan?(hijau) yang diberikan oleh guru Mengamalkan
pengambilan
- Guru meminta pelajar makanan yang sihat
untuk membincang dan
bekerjasama dalam
kumpulan

- Pelajar dipantau dan


dibantu dalam menyiapkan
tugasan

Langkah 5: Aktiviti individu Strategi:


(15 minit) Kuiz 5 minit -Pelajar diminta meneliti soalan dan - Pelajar menyelesaikan soalan yang Berpusatkan pelajar
Penilaian Perbincangan 5 minit menandakan jawapan diberikan dengan tekun
Nilai : Bekerjasama
- Guru mengedar kertas
soalan kepada setiap Ilmu :Sains
pelajar
KBKK:Kemahiran
- Guru menyemak dan berfikir
berbincang jawapan
5
dengan pelajar KMD :
Mengamalkan
- Guru memberi pujian pengambilan
kepada pelajar yang makanan yang sihat
sukarela menjawap dan
memberi jawapan yang
betul sebagai untuk
peneguhan
Langkah 6: Rumusan Isi Pengajaran - Pelajar diminta membuat kesimpulan -Pelajar membuat kesimpulan - Mengamalkan
(10 minit) pengambilan
Penutup makanan secara
sihat

6
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama pelajaran : Sains

Tingkatan : 2 Ibnu Sina

Tarikh/Hari : Khamis

Masa : 8.00 pagi hingga 9.10 pagi

Bilangan pelajar : 20 orang

Bab : 2.0: Nutrisi

Sub topik : 2.2: Kepentingan gizi seimbang

Objektif pembelajaran: Kepentingan gizi seimbang

Hasil pembelajaran : Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:

a) Menyatakan maksud gizi seimbang


b) Menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang
satu gizi seimbang
c) Mengetahui kepentingan pengambilan gizi seimbang
d) Membentuk piramid makanan.

Pengetahuan sedia ada :

a) Pelajar mengetahui tentang kelas makanan.

Kaedah penyampaian :

4. Penerangan
5. Soal jawab
6. Perbincangan

Bahan bantu mengajar : perisian power point, buku teks, buku rujukan, sebak,

KBKK : Menganalisis, menjana idea, mencirikan, mengumpul dan mengelas

Ilmu : Sains, Agama

KMD : menjaga kesihatan, kepentingan gaya hidup sihat

Nilai : Bersyukur dan bertanggungjawab

Konsep/Istilah :Gizi seimbang.

7
Langkah/ Isi pelajaran Aktiviti guru Aktiviti pelajar Catatan
Masa
Set induksi Pengenalan tentang tajuk Pelajar ditayangkan video Pelajar menonton video yang ditayangkan BBM : video
(5 minit) hari ini. dan diminta untuk memberi pendapat Kaedah : tayangan
Minda pelajar dirangsang dengan terhadap video tersebut. video
video berkenaan “medium bertanyakan soalan kepada pelajar :
semaian” Pelajar memberi respon terhadap soalan Strategi :
1) Daripada video yang ditayangkan, yang diajukan oleh guru. pemusatann guru
aktiviti : meransang minda apakah ciri-ciri pokok yang segar? dan pelajar.
dan berkomunikasi 2) Apakah kaitan antara pokok segar Pelajar mendengar penjelasan guru
dengan orang yang sihat? tentang tajuk yang akan di pelajari KBKK: membuat
3) Berdasarkan apa yang gambaran
dibincangkan, apakah tajuk sains
kita hari ini? Nilai : tekun

Pelajar diberi penjelasan yang tepat apa Tahap kognitif :


yang ingin dipelajari hari ini. pengetahuan

Langkah 1 Pengenalan tentang gizi Pelajar menonton video yang ditayangkan BBM: slide show,
(10 minit) seimbang Pelajar ditayangkan video Video
Pelajar memberi respon terhadap soalan
Video berkenaan gizi Minda pelajar dirangsang dengan soalan: yang diajukan. KBKK: mencirikan
seimbang Apa yang ada fahami tentang video
tersebut? Pelajar mencatat apa yang di perjelaskan Nilai : bersyukur
Banding beza gizi Nyatakan makanan yang terdapat pada oleh guru
seimbang dan gizi tidak setiap aras?
seimbang. Pelajar memberi respon terhadap soalan
Pelajar dijelaskan dengan tajuk hari ini yang diajukan.
Kandungan dalam piramid oleh guru.
makanan
Suasana perbincangan diwujudkan
8
dikalangan pelajar apabila guru mula
menyoal semasa slide show ditunjukkan:
1) Apa yang dimaksudkan dengan
gizi seimbang?
2) Bagi contoh makanan gizi
seimbang dan tidak seimbang
selain yang dipaparkan?
3) apakah yang terkandung dalam
piramid makanan?
Langkah 2 Kebaikan pengambilan Pelajar ditanyakan soalan berikut oleh Pelajar diminta untuk merespon pertayaan BBM: slide show,
( 10 minit) makanan seimbang dan guru : guru.
keburukan pengambilan 1. Daripada slide yang ditayang tadi, KBKK: menjana
makanan tidak seimbang apakah kebaikan pengambilan Pelajar dikehendaki untuk mendengar idea
pemakanan seimbang dan penjelasan dan penerangan guru terhadap
Faktor penentuan gizi sebaliknya? topik. Nilai :
seimbang 2. Apakah faktor yang bertanggungjawab
mempengaruhi pengambilan gizi
seimbang?

Pelajar dijelaskan dengan padat tentang


kebaikan dan keburukan pengambilan
makanan dan piramid penentuan gizi
seimbanng.
Langkah 3 Membentuk piramid Pelajar dibahagikan kepada 4 kumpulan Pelajar bergerak mengikut arahan yang BBM: sampul
15 minit makanan kecil mengikut cabutan kad warna (empat diberikan oleh guru. mesteri, kertas
(Aktiviti) warna) . sebak, alat tulis,
Pembahagian kumpulan Setiap pelajar memberi kerjasama dalam
berdasarkan warna: Wakil kumpulan pelajar diminta untuk kumpulan KBKK: mengelas,
 Kertas warna merah memilih sampul mesteri bagi tugasan menganalisis
 Kertas warna hijau yang akan dibuat. Setiap kumpulan pelajar memberi
 Kertas warna pandangan terhadap tugasan yang Nilai :
kuning Tugasan yang diberikan adalah: diberikan bertanggungjawab
9
 Kertas warna biru
Menentukan kumpulan makanan dalam Strategi :
Sampul mesteri piramid makanan beserta fungsi dan pemusatan pelajar.
1. Kumpulan piramid kuantiti setiap aras
Aras satu Kaedah :
2. Kumpulan piramid Pelajar diedarkan bahan tugasan kepada perbincangan
Aras dua setiap kumpulan. kumpulan
3. Kumpulan piramid
aras tiga Pergerakan pelajar dipantau dan panduan
4. Kumpulan piramid diberi oleh guru agar perbincangan
aras empat mereka tidak tersasar.

Langkah 3 Pembentangan hasil kerja Setiap kumpulan pelajar diminta Setiap kumpulan pelajar membuat BBM: hasil kerja
(10 minit) kumpulan pelajar membuat pembentangan hasil tugasan pembentangan hasil kerja mereka. pelajar
yang diberikan
Setiap ahli dalam kumpulan mengambil KBKK : menjana
Setiap kumpulan pelajar diminta bahagian dalam pembentangan idea
mencatat apa yang dibentangkan oleh
pelajar lain. Pelajar yang tidak membentang, mencatat Nilai :
perkara penting daripada pembentangan. bertanggungjawab
Pelajar yang tidak terlibat dengan
pembentangan diminta untuk mengajukan Pelajar mewujudkan sesi soal jawab
soalan kepada kumpulan pembentang. kepada ahli pembentang.

Langkah 4 Pengukuhan Guru membuat rumusan PdP pada hari ini Pelajar membuat catatan dan memberi BBM: maker pen,
(10 minit) dengan mengaitkan isi pelajaran dengan perhatian terhadap penerangan guru. papan putih,
Penerangan nilai yang diperoleh oleh pelajar
berdasarkan topik perbincangan hari ini. Pelajar diminta untuk pertanyaan soalan KBKK: menjana
kepada guru idea
Pelajar diberikan penjelasan lanjut bagi Nilai :
mengukuhkan maklumat yang menghormati,
10
dibentangkan.
Kecerdasan :
Jawapan yang diberikan oleh pelajar verbal-linguistik,
diberi respon oleh guru dan seterusnya eksistensialisme
guru memberikan pengukuhan terhadap
jawapan tersebut. Kaedah :
penerangan
Langkah 5 Menjawab kuiz dan game Pelajar membuat apa yang diarah oleh BBM: kahoot
(10 minit) berkenaan dengan gizi Pelajar diminta untuk menggunakan guru. (kuiz), game (web)
seimbang dan piramid gadget bagi menjawab kuiz dan bermain
makanan. game Pelajar menjawab dan bermain game Nilai : bersyukur
berkaitan tajuk hari ini dan
Kuiz di kahoot. bertanggungjawab

Game puzzle pyramid KBKK:


makanan atau kad menganalisis
sandwish sihat.
strategi : pemusatan
pelajar
Penutup Kesimpulan akhir tentang Pelajar diminta untuk menyanyikan lagu Pelajar menyanyikan lagu Nilai :bersyukur
(5 minit) pengambilan makanan ‘upin da ipin – gaya hidup sihat’
seimbang KBKK: mencirikan
Aktivti: nyayian lagu upin dan menganalisis
dan ipin bertajuk gaya
hidup sihat Strategi: pemusatan
pelajar.

11
Bahan maujud (piramid makanan)

Bahan pembahagi kumpulan

Kertas warna

BIRU HIJAU KUNING MERAH

Bahan pembahagian tugas

Sampul mesteri ( 4 sampul)

1. Menentukan kumpulan makanan dalam piramid makanan beserta fungsi dan kuantiti
pada aras 1 piramid makanan
2. Menentukan kumpulan makanan dalam piramid makanan beserta fungsi dan kuantiti
pada aras 2 piramid makanan.
3. Menentukan kumpulan makanan dalam piramid makanan beserta fungsi dan kuantiti
pada aras 3 piramid makanan.
4. Menentukan kumpulan makanan dalam piramid makanan beserta fungsi dan kuantiti
pada aras 4 piramid makanan.

12
Perlasanaan aktiviti

1. Bentukkan kumpulan berdasarkan pemilihan kertas warna (4 kumpulan)


2. Setiap wakil kumpulan mencabut kad mesteri yang mengandungi tugasan yang harus
dilakukan.
3. Guru akan memberi bahan untuk tugasan.
4. Setiap wakil kumpulan, tampil ke depan untuk memilih gambar daripada tugasan
yang diberikan
5. Setiap kumpulas harus bekerjasama dalam menyiapkan tugasan.
6. Setelah selesai tugasan yang diberikan, setiap wakil kumpulan (3 wakil setiap
kumpulan) harus mendapatkan maklumat kepada kumpulan yang lain berkaitan
dengan tugasan mereka.

Pergerakan
Kumpulan 1  (kumpulan 2, 3,4)
Kumpulan 2  (kumpulan 1,3,4)
Kumpulan 3  (kumpulan 1,2,4)
Kumpulan 4  (kumpulan 1,2,3)

7. Setelah selesai langkah ke-6, pelajar harus bekerjasama dalam membina piramid
makanan.
8. Setelah selesai pembinaan piramid, setiap kumpulan harus bentangkan tugasan
mengikut aras piramid yang berlainan daripada tugasan mereka (cth: tugasan asal aras
satu, bentangkan aras dua pyramid makanan) seperti berikut :

Tugasan  bentang

Aras 1  aras 2
Aras 2  aras 3
Aras 3  aras 4
Aras 4  aras 1
Gambar makanan

13
14
Soalan kahoot

1) Apakah maksud gizi seimbang?

a) Makanan yang mengandungi karbohidrat.


b) Makanan yang banyak mengandungi protein.
c) Makanan yang banyak mengandungi vitamin.
d) Makanan yang mengandungi semua kelas makanan mengikut nisbah kuantiti yang
diperlukan badan.

2) Gizi seimbang diperlukan untuk?

a) Membekalkan jumlah tenaga yang diperlukan oleh seseorang


b) Membekalkan bahan-bahan untuk pertumbuhan badan
c) Membekalkan nutrien untuk mengekalkan kesihatan yang baik
d) Membekalkan tenaga luar biasa kepada seseorang

3) Apakah kumpulan makanan yang terletak di bahagian yang paling atas dalam piramid
makanan?

a) Lemak
b) Karbohidrat
c) Vitamin dan Garam Mineral
d) Protein

4) Makanan-makanan berikut mengandungi lemak yang tinggi KECUALI

a) Kentang goreng
b)Ayam goreng
c) Buah oren
d) Burger

5) Nyatakan kesan pengambilan gizi tidak seimbang?

a) Menyebabkan penyakit seperti darah tinggi,strok, diabetis


b) Badan akan menjadi lebih sihat dan cergas
c) Menaikkan berat badan

15
d) Menyebabkan kemurungan
6) Air diperlukan oleh tubuh untuk fungsi-fungsi berikut KECUALI

a) Mengawal suhu badan


b) Mencairkan darah
c) Mengeluarkan sisa dan toksin dari tubuh
d) Menggantikan air yang hilang melalui peluh

7) Berapa gelaskah air yang perlu diminum oleh seseorang dalam sehari?

a) 1 - 3 gelas
b) 4 - 5 gelas
c) 6 - 8 gelas
d) Lebih dari 10 gelas

8) Berat badan ideal boleh diukur dengan menggunakan...

a) Body Mass Index (BMI)


b) Mass Body Index (MBI)
c) Index Mass Body (IMB)
d) Body Index Mass (BIM)

9) Aktiviti fizikal hendaklah dilakukan setiap hari. Apakah faedah daripada aktiviti ini?

a) Membantu jantung, paru-paru dan sistem peredaran darah kekal sihat.


b) Menjadikan badan kita lebih kurus dan menarik.
c) Dapat mengempiskan perut yang berat.
d) Memudahkan sistem perkumuhan kita berfungsi dengan betul.

10) Ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat ialah

I. makanan bertudung dengan tudung saji


II. makanan dibungkus dengan surat khabar
III. makanan diambil dengan menggunakan penyepit
IV. makanan diisi dalam bekas yang bersih

A. I dan II
16
B. II dan III
C. I,III dan IV
D. Semua di atas

Jawapan soalan kahoot

1) D
2) A
3) A
4) C
5) A
6) B
7) C
8) A
9) A
10) C

Game

1. puzzle piramid makanan


2. kad sandwish sihat

17
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama pelajaran : Sains

Tingkatan : 2 Ibnu Sina

Tarikh/Hari : Khamis

Masa : 8.00 pagi hingga 9.10 pagi

Bilangan pelajar : 20 orang

Bab : 2.0: Nutrisi

Sub topik : 2.3:

Objektif pembelajaran:

Hasil pembelajaran :

Pengetahuan sedia ada :

Kaedah penyampaian :

1. Penerangan
2. Soal jawab
3. Perbincangan

Bahan bantu mengajar :

KBKK :

Ilmu :

KMD :

Nilai :

Konsep/Istilah :

18
19
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama pelajaran : Sains

Tingkatan : 2 Ibnu Sina

Tarikh/Hari : Khamis

Masa : 8.00 pagi hingga 9.10 pagi

Bilangan pelajar : 20 orang

Bab : 2.0: Nutrisi

Sub topik : 2.4: Proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta
penyahtinjaan

Objektif pembelajaran: Hasil pencernaan dan penyahtinjaan

Hasil pembelajaran : Di akhir pembelajaran ini, pelajar dapat :

a) Menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.


b) Menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.
c) Menerangkan penyahtinjaan.

Pengetahuan sedia ada : a) Pelajar telah mempunyai pengetahuan tentang hasil


pencernaan di subtopik sebelum ini.
Kaedah penyampaian :

1. Penerangan
2. Soal jawab
3. Perbincangan

Bahan bantu mengajar : Tuala, Kain satin, besen, replica organ, kepingan kertas eksperimen

KBKK : Mengenalpasti dan menjana idea

Ilmu : Sains kesihatan dan agama

Unsur Patriotisme : Menerapkan nila-nilai sayang dan bangga terhadap


diri sendiri.

KMD : Kepentingan gaya hidup sihat

Nilai : Berdikari, bertanggungjawab, bekerjasama


Konsep/Istilah : Konsep menjaga kesihatan

20
Langkah/ Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Catatan
Masa
Langkah 1: Proses perbandingan Pelajar diberikan setiap kumpulan dua Pelajar meletakkan kedua-dua kain dalam BBM : tuala, kain
Set Induksi penyerapan jenis kain (satu jenis tuala, satu lagi jenis bekas yang berbeza tetapi sama saiz dan satin, air dan besen.
(5 minit) satin) dengan sebekas air . isipadu air. Kaedah : gerak
Aktiviti: kerja dalam
Pelajar diarahkan supaya Kemudian pelajar memerhati kain mana kumpulan,
mencelupkan dua jnis kain yang lebih menyerap. pemerhatian
dan melihat apa yang
terjadi, kain mana lebih
mudah menyerap.

21
Langkah 2: Memperkenalkan organ- -Pelajar diminta bekerja berkumpulan (4-5 -setiap kumpulan pelajar mengambil BBM : replika
(10 minit) organ yang terlibat dalam orang). replika organ dan helaian fungsi /proses. organ dan helaian
Perkembang proses penyerapan dan fungsi /proses
an pengangkutan hasil penyerapan,
Pengajaran pencernaan serta pengangkutan hasil
penyahtinjaan. pencernaan serta
penyahtinjaan.
Aktiviti:-secara bergilir,
setiap kumpulan perlu KBKK :
pergi ke kumpulan lain dan Mengenalpasti
kumpulan yang dilawati
perlu menerangkan fungsi Kaedah :
setiap organ. (ahli dalam Pembelajaran
kumpulan bergilir-gilir koperatif – gallery
menerangkan fungsi/proses walk.
organ)
Nilai: kerjasama,
tolak ansur

22
Langkah 3: Menyenaraikan setiap - Setiap kumpulan pelajar diarahkan - Kumpulan pelajar yang mengumpul Sikap & nilai :
(15 minit) organ lengkap serta fungsi melengkapkan sistem penyerapan maklumat “gallery walk” akan bekerjasama &
Perkembang dan proses yang terlibat makanan dalam lembaran kerja yang menyiapkan lembaran kerja 1 ketekunan
an dalam sisem. diberi.
Pengajaran KBKK :
Aktiviti: Menyenaraikan Menganalisis
keseluruhan organ dan
proses penyerapan, BBM : lembaran
pengangkutan hasil kerja
pencernaan serta -Jadual 1,
penyahtinjaan. Lembaran Kerja 1

Kaedah :
perbincangan
kumpulan
Langkah 4 -mengenalpasti organ dan -pelajar diberikan lembaran kerja 2 untuk -pelajar membuat lembaran kerja 2 secara Kaedah :
(8 minit) proses yang terlibat pada diselesaikan oleh pelajar secara individu individu Pembelajaran
Penilaian organ tersebut. koperatif struktur
-pelajar menyemak secara ‘pair check’ berpasangan ‘pair
Aktiviti: menjawab soalan check’
dan meyemak jawapan BBM : Lembaran
secara ‘pair check’ kerja 2
KBKK:
Menganalisis
Langkah 5 Rumusan keseluruhan Guru menayangkan video animasi -pelajar menyaksikan video animasi Nilai :bersyukur
(4 minit) dengan menonton video berirama kepada pelajar berirama dan sama-sama menyanyikan
Penutup berirama proses lagu. KBKK:
penyerapan yang berlaku mengenalpasti dan
23
dalam tubuh badan menganalisis
manusia
Strategi: pemusatan
Aktiviti: menonton video , pelajar.
menyanyi

24
LEMBARAN KERJA 1 (GALLERY WALK)

Kumpulan A Kumpulan B

Kumpulan C Kumpulan D

25
LEMBARAN KERJA 2

1. Nyatakan fungsi usus besar?

2. Nyatakan fungsi usus kecil?

3. Perihalkan proses penyerapan kecil yang berlaku di usus kecil.

4. Nyatakan bagaimana penyerapan semula air berlaku di usus besar

26
Jawapan Lembaran Kerja 2

1. Usus besar berfungsi untuk melakukan penyerapan air. Dalam masa 24 jam setelah
memakan makanan, makanan yang tidak tercerna akan memasuki bahagian usus besar. Di
bahagian usus besar inilah akan terjadi proses penyerapan air dan juga penyiapan tinja untuk
dikeluarkan melalui anus. Usus besar dapat melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin.
Di dalam usus besar terdapat beberapa jenis bakteria baik yang berperanan membantu proses
pencernaan. Bakteria-bakteria tersebut membantu memecah makanan yang tidak tercerna di
dalam usus halus. Selain itu, bakteria-bakteria itu juga akan menghasilkan vitamin K untuk
kemudian diserap kembali ke dalam tubuh.
2. Makanan yang tercerna akan mula diserap pada usus kecil. Keadaan usus kecil yang
mempunyai struktur vilus (unjuran kecil) meningkatkan lagi proses penyerapan. Unjuran
kecil ini terdapat pada sepanjang usus kecil, banyak dan sangat kecil. Jadi, ini akan
meningkatkan lagi luas permukaan bagi proses penyerapan yang lebih berkesan. Makanan
yag tercerna tadi akan diangkut melalui kapilari darah (salur darah paling kecil) dan juga
melalui lakteal yang terdapat pada vilus.Seterusnya, akan pergi ke HATI (liver), pergi ke
JANTUNG (heart) dan akan dipam ke seluruh badan yang lain.
3. Penguraian bahan makanan berlaku pada proses sebelum makanan sampai di usus kecil.
Penyerapan bahan makanan seperti karbohidrat, protein dan lemak berlaku di usus kecil.
Usus kecil mempunyai struktur unjuran halus yang dikenali sebagai vilus. Permukaan vilus
yang istimewa meningkatkan penyerapan bahan tercerna.
4. Bukan semua makanan dapat dicernakan diusus kecil, bahan makanan yang tidak tercerna
seperti bahan berselulosa memasuki usus besar. Penyerapan air semula akan berlaku di usus
besar, selain itu, mineral terlarut juga akan diserap masuk ke aliran darah di usus besar.
Bahan yang tidak tercerna menjadi separa pepejal yang dikenali sebagai tinja akan disimpan
di rektum iaitu bahagian akhir usus besar.

27