Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Kelas : Tahun 5 Tamarai
Bilangan Murid : 28 orang
Tarikh : 4 Oktober 2018 (Khamis)
Masa : 7.45-8.45 Pagi
Tema/ Tajuk : Larian Memecut
Kemahiran/ Fokus : Berkebolehan melakukan kemahiran asas lari pecut dengan lakuan yang betul.
Standard Kandungan : 1.9 Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari dengan lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran : 1.9.1 Berlari pecut pada satu jarak yang ditetapkan.
2.9.1 Menyatakan perkaitan antara tempat kontak bebola kaki pada permukaan dengan kedudukan badan
semasa berlari pecut.
5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa melakukan aktiviti.

Pengetahuan Sedia Ada :Murid kerap melakukan kemahiran berlari semasa bergerak dan bermain.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
Psikomotor- Berlari pecut pada jarak yang ditetapkan dengan perlakuan yang betul.
Kognitif - mengenalpasti kedudukan kaki dan badan yang sesuai semasa melakukan kemahiran berlari.
Afektif - bekerjasama membantu rakan sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
EMK : Kreativiti – elemen persekitaran- menggalakkan idea kreatif dan inovatif
Sumber/ BBM : Wisel (1), skital (20), kon besar (5)
Penilaian PdP : Perbincangan refleksi
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan

1. Memanaskan Badan: 1. Murid berada dalam keadaan bentuk ‘U’. Fasa Permulaan
1. Permulaan
2. Murid berada dalam satu bulatan kecil.
“Bola Beracun”
(7 hingga 9 minit) 3. Sepuluh orang murid A berada di luar -Bola, wisel
bulatan kecil.
1. Meningkatkan suhu badan untuk
4. Murid-murid A berada di luar bulatan akan - Kawasan permainan
aktiviti regangan.
20mx20m
membaling bola ke arah murid-murid B yang
2. Meningkatkan kadar degupan
berada di dalam bulatan dari paras pinggang
jantung.
- Kaedah kinestatik,
hingga ke lutut sahaja.
3. Mewujudkan keseronokan. interpersonal
5. Jika murid-murid B terkena bola, maka dikira
mati.
2. Regangan Otot:
6. Kumpulan yang dapat bertahan daripada
 Kepala
 Tangan dikenakan bola, maka dikira pemenang.
 Kaki Petunjuk:

-Kawasan
- Regangan otot di bahagian permainan
kepala, tangan dan kaki untuk
elak daripada kecederaan. -Guru

-Murid A

-Murid B
2. Perkembangan Aktiviti 1 : Kejar Bebayang 1. Secara berpasangan murid A dan B berdiri Fasa Imaginasi-
di garisan permulaan. cetusan idea
(25 hingga 27 minit)
2. Murid B berada 1 meter di belakang murid A. berdasarkan
3. Apabila isyarat diberi, murid A dan B akan pengalaman
memecut serentak dengan murid B kontekstual
mengejar dan cuba menyentuh murid A
sebelum tiba di garisan penamat.
4. Tukar peranan. Fasa Perkembangan
5. Ulang beberapa kali.
-Kaedah kinestatik,
interpersonal

-kontekstual, ruang

Aktiviti 2 : Larian Bumi 1. Murid memegang tangan sambil membentuk


bulatan besar.
2. Murid diberi nombor 1 hingga 4 mengikut
turutan.
3. Apabila nombor disebut, murid berlari
mengelilingi bulatan ikut arah lawan
pusingan jam dan cuba kembali ke tempat
permulaan dengan selamat.
4. Semasa berlari, murid yang berada di
belakang cuba menyentuh rakan di
hadapannya.

Permainan Kecil – Raja Pecut 1. Murid dalam kumpulan kecil. Fasa Tindakan-
3. Kemuncak
2. Murid berdiri di garisan permulaan.
mengaplikasikan
(20 hingga 24 minit) 3. Apabila isyarat diberi, murid berlari dan kemahiran berlari
dapatkan baton. dengan betul dalam
4. Tiga orang murid yang tiba dahulu dan permainan kecil.
berjaya mengambil baton dikira pemenang.
1. Menyejukkan Badan - Untuk mengembalikan nadi kepada nadi Fasa Penutup
1. Penutup
normal dan meregangkan otot-otot yang
- Gerakkan badan ke kiri dan ke - Kad soalan
(8 hingga 10 minit) tegang semasa aktiviti dijalankan.
kanan berulang kali.
- Berpasangan, tepuk otot-otot
- Mengembalikan sistem fisiologi secara
rakan perlahan-lahan.
beransur–ansur selepas digunakan
- Tarik nafas tiga kali perlahan dan
secara aktif. Penilaian objektif
hembus panjang yang terakhir.
kognitif

2. Rumusan Pelajaran 1. Apakah otot-otot yang terlibat semasa


menjalankan aktiviti ini?
- Rumusan kognitif dan psikomotor
2. Apakah aktiviti-aktiviti yang lain boleh
- Rumusan afektif
dilakukan untuk membina kemahiran
berlari?
3. Kerja Susulan
- Guru bersoal jawab mengenai
aktiviti yang dilakukan pada hari
tersebut.
- Guru memberi pujian kepada
semua murid yang melakukan
aktiviti.
- Tepuk tangan beramai-ramai.
- Guru memberi kad soalan
kepada murid.