Anda di halaman 1dari 1

BORANG KONTRAK LATIHAN MURID 2019

SJK (T) LADANG SUNGAI BONGKOH, KEDAH DARUL AMAN

Salinan borang ini diletakkan di dalam Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan 1 salinan dalam fail
Kontrak Latihan Induk (PK1)

NAMA GURU : SOMESUNTHER A/L SUBRAMANIAM

MINGGU : 21 TARIKH : 09.06.2019 HINGGA : 13.09.2019

JUMLAH SOALAN
TAJUK JUM LAIN-LAIN
KEMAHIRAN
MATAPELAJARAN WAKTU OBJEKTIF STRUKTUR ESEI (NYATAKAN)

AHAD

Cuti Sempena Menyambut Hari Raya Aidilfitri

ISNIN

2.5.1 þÃñÎ þÃñ¼¡¸, ³óÐ


³ó¾¡¸, ÀòÐ
¸½¢¾õ Àò¾¡¸ ÁüÚõ ¿¡ýÌ ¿¡ý¸¡¸ò
2 waktu
¬ñÎ 1 ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø §º÷ò¾ø
10 5
¸½¢¾
š츢Âò¨¾ ±ØÐÅ÷.

SELASA

2.6.1 þÃñÎ þÃñ¼¡¸, ³óÐ


³ó¾¡¸, ÀòÐ
¸½¢¾õ Àò¾¡¸ ÁüÚõ ¿¡ýÌ ¿¡ý¸¡¸ò
2 waktu 10 5
¬ñÎ 1 ¦¾¡¼÷ó¾¡ü§À¡ø ¸Æ¢ò¾ø
¸½¢¾
š츢Âò¨¾ ±ØÐÅ÷.

RABU

KHAMIS

Pengesahan oleh: ..................................................


Tandatangan KP/PK/GB