Anda di halaman 1dari 1

BORANG KONTRAK LATIHAN MURID 2019

SJK (T) LADANG SUNGAI BONGKOH, KEDAH DARUL AMAN

Salinan borang ini diletakkan di dalam Rekod Pengajaran & Pembelajaran dan 1 salinan dalam fail
Kontrak Latihan Induk (PK1)

NAMA GURU : SOMESUNTHER A/L SUBRAMANIAM

MINGGU : 21 TARIKH : 09.06.2019 HINGGA : 13.06.2019

JUMLAH SOALAN
TAJUK JUM LAIN-LAIN
MATAPELAJAR KEMAHIRAN WAKT OBJEKT STRUKT (NYATAKA
ESEI N)
AN U IF UR

AHAD

Cuti Sempena Menyambut Hari Raya Aidilfitri

ISNIN

3.6 Menulis untuk


BAHASA Menyampaikan 10
MELAYU maklumat tentang
TAHUN 2 2 1
sesuatu perkara waktu
&
dengan menggunakan
TAHUN 3
bahasa yang santun

SELA
SA

BAHASA
5.1 Memahami fungsi dan
MELAYU menggunakan golongan
TAHUN 2 2
kata mengikut konteks 1 10
&
waktu
TAHUN 3

RABU

KHAMIS

4.3 Menghasilkan
BAHASA bahan sastera dengan
MELAYU menyerapkan
TAHUN 2 keindahan dan 2
& 1 10
kesantunan bahasa waktu
TAHUN 3 serta
mempersembahkannya
secara kreatif.

Pengesahan oleh: ..................................................


Tandatangan KP/PK/GB