Anda di halaman 1dari 1

CADANGAN MENINGKATKAN PRESTASI JANGKA PENDEK DAN JANGKA

PANJANG PERNIAGAAN

CADANGAN JANGKA PENDEK

1. MENGADAKAN PROMOSI JUALAN BESAR.


Melalui promosi, lebih banyak pelanggan dapat ditarik untuk mengunjungi perniagaan
kami dan membuat perbelanjaan serta meningkatkan tahap jualan.

2. MENGURANGKAN BELANJA OPERASI


Kami dapat mengurangkan belanja operasi dengan membuat kawalan terhadap belanja
seperti kadar bayaran.

3. MENINGKATKAN KECEKAPAN PENGURUSAN STOK.


Dengan cara ini, kami dapat sentiasa memantau dan mengetahui status kemasukan dan
pengeluaran stok dalam perniagaan kami.

CADANGAN JANGKA PANJANG

1. MEMBUKA CAWANGAN PERNIAGAAN


Kami boleh membuka pasaran yang lebih luas supaya lebih ramai pelanggan
mengunjungi perniagaan kami.

2. MEMBELI ASET BUKAN SEMASA


Kami bercadang untuk membeli premis sendiri untuk membesarkan perniagaan.

3. MEMBUAT PELABURAN
Kami akan melaburkan lebihan wang ke dalam skim pelaburan yang bersesuaian
untuk mendapat pendapatan sampingan memandangkan tunai di bank banyak.