Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KOKURIKULUM (PENGAKAP)

Kelas : Tahun 5

Bilangan Murid : 35 Orang

Tarikh : 24 Julai 2019

Masa : 1.00 – 2.00 petang

Tajuk : Ikatan ( Buku Sila, Manuk dan Lilit Balak)

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mengikat tali pada sebarang objek.

Objektif Pembelajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

a) Psikomotor : Membuat kesemua jenis ikatan yang telah dipelajari


b) Kognitif: Mengajar jenis ikatan yang murid tidak pernah belajar sebelum ini.
c) Afektif: Kerjasama , bersungguh-sungguh, yakin dan tolong menolong.

Bahan Bantu Mengajar : Audio lagu negaraku dan pengakap, LCD, Komputer riba, Tali Ikatan

Penilaian PdP : Murid membuat ikatan buku sila, simpul manuk dan lilit balak dengan betul.

: Murid dapat menyatakan fungsi ikatan buku sila, simpul manuk, dan lilit balak dengan betul.
LANGKAH/MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN
PEMBELAJARAN
SET INDUKSI  Lagu negaraku. 1. Nyanyian Negaraku
(5 minit)  Lagu Pengakap. 2. Nyanyian Lagu Pengakap Nilai: Hormat-
 Kepentingan ikatan dalam 3. Guru menerangkan aktiviti menghormati,
kehidupan seharian. pembelajaran pada hari ini. kerjasama,
4. Guru mengaitkan isi pelajaran Patriotisme
dengan kehidupan seharian.

LANGKAH 1 Mengenali Jenis-Jenis Ikatan


(10 minit) Jenis-jenis dan fungsi ikatan : 1. Murid melihat gambar-gambar Pendekatan:
Ikatan buku sila. yang ditayangkan di hadapan. Berpusatkan Bahan
 Menyambung dua tali yang sama 2. Murid diminta untuk meneka dan
saiz. menyebut jenis-jenis ikatan yang Kaedah Mengajar:
Ikatan Simpul Manuk. mereka tahu. Syarahan
 Mengikat objek yang licin, 3. Murid mendengar guru
 Sebagai permulaan sebarang menerangkan jenis-jenis ikatan Nilai: Kerjasama,
ikatan. yang akan dipelajari hari ini. Kesabaran
Ikatan lilit Balak. 4. Murid mendengar guru
 Ikatan sementara untuk menerangkan kepentingan ikatan BBM:
menurun/menaikkan objek. dalam kehidupan seharian. - Komputer riba
- LCD
EMK: TMK
LANGKAH 2 Amali asas-asas ikatan
(15 minit) Amali ikatan buku sila. 1. Secara berpasangan, murid Pendekatan:
menerima tali ikatan yang telah Berpusatkan
disediakan. bahan.
2. Murid akan menonton tayangan
video ikatan yang dipaparkan . Kaedah Mengajar:
3. Semasa tayangan video Demonstrasi
ditayangkan, murid akan
dibimbing untuk membuat ikatan KB: Menjana Idea,
langkah demi langkah. Menghubungkaitka

Amali ikatan simpul manuk. 4. Guru akan memainkan tayangan n.


video satu persatu.
5. Selepas murid dapat menguasai BBM:
cara membuat dan fungsi ikatan - Video asas
buku sila, guru akan ikatan dan
menayangkan video ikatan yang simpulan.
seterusnya. - Komputer riba
- LCD

Amali ikatan lilit balak.


EMK: Kemahiran.
Nilai : Tolong-
menolong,
kerjasama.

LANGKAH 3 Ujian amali asas ikatan. Teknik Pengajaran


(20 Minit) Penilaian asas ikatan buku sila, 1. Secara berkumpulan (5 orang), :
simpul manuk atau lilit balak. setiap murid akan dinilai tahap Demonstrasi
penguasaan mereka dalam
membuat ikatan buku sila, simpul Nilai :
manuk atau lilit balak. Bersungguh-
2. Tahap penguasaan murid dinilai sungguh
mengikut rubrik penilaian yang
telah disediakan. BBM : Tali Ikatan.
3. Murid akan menunjukkan jenis-
jenis ikatan dan fungsi-fungsi KB:
ikatan yang diuji. menghubungkait.
4. Guru akan mencatat tahap
penguasaan murid dalam
lembaran penilaian yang telah
disediakan.
PENUTUP Kepentingan ikatan dalam kehidupan Rumusan (Hot Seat) Pendekatan
(10 minit) seharian. Wakil murid dari setiap sekawan pengajaran:
 Membantu ahli pengakap untuk akan dipanggil kehadapan untuk Berpusatkan murid.
memulakan sebarang ikatan duduk di atas kerusi “Master” bagi
semasa membuat gadjet. menjawab beberapa soalan dari Nilai: Yakin,
 Membantu ahli pengakap untuk sekawan lain tentang sesi PdP asas- Hormat-
mengikat mangsa di usungan asas ikatan. menghormati.
tanpa mencederakan mangsa.
 Menjadikan skarf pengakap Kognitif
sebagai kain anduh. - Mengaplikasi asas ikatan
yang tidak pernah dipelajari
sebelum ini.
Sosial
- Murid diberikan pujian dan
galakkan atas setiap jawapan
dan kemahiran yang
ditunjukkan.

Anda mungkin juga menyukai