Anda di halaman 1dari 8

5/13/2018 RphRagbiBaruKami-slidepdf.

com

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Mata Pelajaran : Pendidikan jasmani

Tunjang : Kemahiran

Tajuk : Ragbi sentuh

Sub tajuk/ kemahiran : Menghantar dan menerima bola

Tahun : 5 Pintar

Bil. Murid : 30 Orang

Tarikh : 10 Ogos 2011

Masa : 7.45 am ± 8.15 am

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat:

Psikomotor : Melakukan hantaran dan menerima bola 3 ragbi daripada 5 kali

percubaan pada jarak 2 meter dengan teknik lakuan yang betul

http://slidepdf.com/reader/full/rph-ragbi-baru-kami 1/8
5/13/2018 RphRagbiBaruKami-slidepdf.com

Kognitif : Menerangkan 2 peraturan dan undang-undang menghantar dan

Menerima bola ragbi

Afektif : Bekerjasama dalam kumpulan.

Pengalaman sedia ada : Murid pernah melihat perlawanan bola ragbi sama ada secara langsung ataupun melalui

media massa

Penerapan nilai : Kerjasama dan toleransi

KBKK : Menganalisis dan menilai

Penggabungjalinan : Bahasa Inggeris

Strategi Pengajaran : Kaedah arahan dan kaedah kontekstual

Alatan : Kon =6 Bola = 10 biji Wisel =1

http://slidepdf.com/reader/full/rph-ragbi-baru-kami 2/8
5/13/2018 RphRagbiBaruKami-slidepdf.com

BAHAGIAN / AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI CATATAN


MASA

- Kon
Permulaan a)Pemanasan - Murid-murid diminta berkumpul
badan setempat.. - Wisel
(+ / - 5 minit)
- Guru memberitahu murid supaya
-³ Sharks are membayangkan mereka berada
dalam laut.
coming´ - Guru akan menjerit ³ sharks are
coming´ dan murid pula perlu
bertanya kepada guru ³how many?´
- Guru akan menyebut satu nombor
dan wakil murid perlu keluar
mengikut bilangan yang disebut.
-Murid yang keluar akan menjadi - Guru
shark dan mereka dikehendaki
membentuk bulatan mengelilingi
rakan-rakan membaling bola ragbi - Murid
yang diberikan
Kepada rakan - Kon

b) Regangan
- Tangan
- Pinggang
- Kaki

-Tujuan :

http://slidepdf.com/reader/full/rph-ragbi-baru-kami 3/8
5/13/2018 RphRagbiBaruKami-slidepdf.com

1) Meningkatkan suhu badan bagi

persediaan melakukan regangan

badan

BAHAGIAN / AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI CATATAN


MASA

Perkembangan Aktiviti 1 1) Menghantar : - Kon


(+ / - 10 minit)-Menghantar - Wisel
- Berdiri dengan kedua-dua belah
dan menerima tangan memegang bola. - Bola
- Condongkan badan ke sisi
bola ragbi
- Mata pandang pada sasaran
- Ayunkan tangan dan hantarkan bola

ke sisi pada aras dada penerima


- Teruskan hayunan tangan

2) Menerima :

- Hulurkan kedua-dua belah tapak


tangan

- Tumpu ke arah penghantar bola


- Tangkap bola dengan kedua-
dua belah tangan.
- Serap daya bola kearah badan
- Ketika proses menghantar bola,
murid perlu memanggil nama rakan
mereka

http://slidepdf.com/reader/full/rph-ragbi-baru-kami 4/8
5/13/2018 RphRagbiBaruKami-slidepdf.com

BAHAGIAN / AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI CATATAN


MASA

- Kon
Aktiviti 2 - Setiap pasangan diberi sebiji dan - Wisel
-Aktiviti bertiga murid akan membuat hantaran dan - Bola
terima bola

KUMPULAN BERTIGA

- Bola ragbi

Aktiviti 3 - Setiap kumpulan dibahagi kepada


- Aktiviti 5-7 orang murid untuk membuat
berkumpulan hantaran dan menerima bola

http://slidepdf.com/reader/full/rph-ragbi-baru-kami 5/8
5/13/2018 RphRagbiBaruKami-slidepdf.com

KUMPULAN 5 ± 7 ORANG

BAHAGIAN / AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI CATATAN


MASA

Kemuncak Permainan - Murid dibahagikan kepada 2 - Kon


kumpulan iaitu A dan B

( + / - 10 minit) Kecil - Setiap kumpulan dibahagikan Kanan Tamat - Wisel


³ Paling banyak kepada 2 kumpulan kecil dan - Bola
touch down´ kumpulan pertama menunggu
digarisan permulaan dan kumpulan
kedua di garisan penamat.
- Jika kumpulan A mengambil garisan
disebelah kanan sebagai garisan
permulaan maka kumpulan B akan
mengambil garisan sebelah kiri
sebagai permulaan.
- Murid dari setiap kumpulan
bersedia di garisan permulaan dan
apabila wisel ditiup, murid akan Tamat Kiri
membuat hantaran dan menerima
bola sambil bergerak menuju
garisan penamat. - Bola ragbi
-Setelah tiba mereka akan memberi
bola kepada kump mereka yang
menunggu - Guru
- Pemenang dikira melalui berapa
- Murid

- Kon

http://slidepdf.com/reader/full/rph-ragbi-baru-kami 6/8
5/13/2018 RphRagbiBaruKami-slidepdf.com

menghantar dan sampai


kali setiap kump menerima bola
ke garisan
ragbi
permulaan dan penamat.

BAHAGIAN / AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI CATATAN


MASA

- Murid hanya dibenarkan berlari


sejauh 1-2 meter dan perlu
membuat hantaran.
- Jika bola terjatuh, murid perlulah
membuat tap untuk meneruskan
pergerakan.
- Apabila bola sampai kepada murid
terakhir , murid akan menukar posisi
dimana murid yang memegang bola
akan duduk paling hadapan
- Murid perlu memastikan apabila
menghantar bola, rakan perlu
berada dibelakang sisi mereka.
- Murid perlu memanggil nama rakan
mereka ketika menghantar bola.

Penutup Gerak kendur - Murid berlari anak sambil


(+ / - 5 minit) dan rumusan melonggar bahagian badan dan
berhenti membuat regangan.
- Membuat perbincangan bersama
murid berkaitan perkara penting

http://slidepdf.com/reader/full/rph-ragbi-baru-kami 7/8
8/8