Anda di halaman 1dari 4

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2017

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6

1. Berdasarkan Aktiviti Lukisan hasilkan gambar haiwan, gabungan teknik Gosokan dan
Kolaj. Pastikan aktiviti yang dijalankan telah meliputi unsur seni dan prinsip rekaan yang
telah ditetapkan di dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tahun 6.

Unsur Seni :
Garisan, Jalinan, Warna dan Bentuk

Prinsip Rekaan:
Kepelbagaian dan Kesatuan

Teknik:
Lukisan, Gosokkan dan Kolaj

Cadangan Media:
Alat-Pemukaan berjalinan
Bahan-Pensel Warna, kertas warna dan gam .

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

……………………. ……………………. …………………….


(Nama Guru PSV) (Nama KP PSV) (Nama GPK 1)
2. Berdasarkan Aktiviti Pualaman, gabungan teknik tiupan serta lipatan dan guntingan,
hasilkan satu bingkai gambar mengikut kreativiti kamu. Pastikan aktiviti yang dijalankan
telah meliputi unsur seni dan prinsip rekaan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tahun 6.

Unsur Seni :
Rupa, Jalinan dan Warna

Prinsip Rekaan:
Kontra, Ritma dan pergerakkan

Teknik:
Pualaman, Tiupan, Lipatan dan guntingan.

Cadangan Media:
Alat-Gunting, besen
Bahan-Kertas lukisan, cat kilat dan gam

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

……………………. ……………………. …………………….


(Nama Guru PSV) (Nama KP PSV) (Nama GPK 1)
3. Berdasarkan Aktiviti Diorama, gabungan teknik model dan catan, hasilkan satu situasi
padang pasir mengikut kreativiti kamu. Pastikan aktiviti yang dijalankan telah meliputi
unsur seni dan prinsip rekaan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentaksiran Tahun 6.

Unsur Seni :
Bentuk, jalinan dan ruang

Prinsip Rekaan:
Penegasan, kepelbagaian dan kesatuan.

Teknik:
Binaan dan catan

Cadangan Media:
Alat-Gunting, berus lukisan dan palet
Bahan-Kertas lukisan, cat poster, gam dan kotak atau kertas keras.

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

……………………. ……………………. …………………….


(Nama Guru PSV) (Nama KP PSV) (Nama GPK 1)
4. Berdasarkan Aktiviti Alat Permainan Tradisional, gabungan teknik Ukiran dan Tekat,
hasilkan Wau hiasan mengikut kreativiti kamu. Pastikan aktiviti yang dijalankan telah
meliputi unsur seni dan prinsip rekaan yang telah ditetapkan di dalam Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tahun 6.

Unsur Seni :
Garisan, rupa dan warna

Prinsip Rekaan:
Kontra dan Harmoni

Teknik:
Ukran dan Tekat

Cadangan Media:
Alat-Gunting
Bahan-Mounting board, benang, gam uhu dan kertas warna.

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

……………………. ……………………. …………………….


(Nama Guru PSV) (Nama KP PSV) (Nama GPK 1)