Anda di halaman 1dari 3

SEKOLAH KEBANGSAAN PERWIRA, TELUK INTAN

PROGRAM TAHUNAN KELAS PEMULIHAN KHAS 2017

BULAN AKTIVITI TINDAKAN

JANUARI 1. MENGEMASKINI MAKLUMAT


 Mengemaskini maklumat murid
pemulihan. Guru kelas/guru
mata pelajaran
2. MESYUARAT PROGRAM
 Perancangan aktiviti tahunan bagi tahun
2017.

3. UJIAN DIAGNOSTIK
 Membantu guru kelas menjalankan Ujian
Diagnostik kepada murid Tahun 1.

FEBRUARI 1. SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


 Sesi pengajaran dan pembelajaran
dimulakan dengan menggunakan pelbagai Guru pemulihan
teknik dan kaedah mengikut aras
penguasaan murid.

2. PERJUMPAAN DENGAN IBU BAPA/ PENJAGA


 Sekiranya terdapat murid yang mempunyai
masalah pembelajaran yang kritikal, ibu
bapa diminta berjumpa dengaan guru
pemulihan untuk membincangkan masalah
ini dan mencari jalan penyelesaian
bersama.

MAC 1. SARINGAN LINUS


 Menjalankan Saringan LINUS kepada murid
pemulihan sahaja. Guru pemulihan

2. SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


 Sesi pengajaran dan pembelajaran
diteruskan.
APRIL 1. UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN 1
 Ujian diadakan untuk mengenal pasti
kelemahan murid supaya guru dapat Guru kelas/guru
merancang proses pengajaran dan mata pelajaran
pembelajaran.

2. PROGRAM KELAS BIMBINGAN


 Program kelas bimbingan di luar waktu
belajar iaitu pada jam 12.40 hingga 1.10
petang (mengikut waktu yang ditetapkan)
diadakan dengan kerjasama guru
kelas/guru mata pelajaran kepada murid
yang bermasalah pembelajaran.

MEI 1. PENILAIAN MURID


 Penilaian kali pertama diadakan untuk
mengetahui tahap penguasaan kemahiran Guru pemulihan
yang telah diajar.

2. MESYUARAT PROGRAM
 Mesyuarat AJK Program untuk kali kedua
diadakan bagi membincangkan prestasi
murid setelah tiga bulan mengikuti
program pemulihan khas dan mencari
kaedah yang lebih baik untuk Semua AJK
meningkatkan prestasi murid dalam
kemahiran membaca, menulis dan
mengira.

JUN 1. SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Guru pemulihan

JULAI 1. SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Guru pemulihan

OGOS 1. PERTANDINGAN MEMBACA


 Pertandingan diadakan untk menarik
minat murid membaca. Aspek yang Guru pemulihan
ditekankan adalah kelancaran dan intonasi
yang betul.

SEPTEMBER 1. PERTANDINGAN MENULIS


 Dilaksanakan dengan tujuan supaya murid
bersungguh-sungguh untuk menulis Guru pemulihan
dengan kemas, rapi dan betul.

OKTOBER 1. UJIAN PENILAIAN


 Menilai tahap penguasaan murid dari
semasa ke semasa dan mengenal pasti Guru pemulihan
kelemahan murid dalam kemahiran yang
diajar.

2. MESYUARAT PROGRAM
 Semua AJK Program bermesyuarat kali
ketiga untuk membincangkan program
yang telah dijalankan pada tahun ini dan
merancang program pada tahun hadapan.

NOVEMBER 1. MENGEMASKINI FAIL


 Semua fail dikemaskini untuk dihantar
kepada pentadbir. Guru pemulihan

2. DOKUMENTASI
 Laporan akhir tahun dibuat untuk dihantar
kepada pentadbir