Anda di halaman 1dari 8

SJK (T) LADANG TELUK BULOH

§¾º¢Â Ũ¸ ¦¾Öì â§Ä¡ §¾¡ð¼õ ¾Á


¢úôÀûÇ¢
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
BAHASA MELAYU (KERTAS 1)
TAHUN 2
1 JAM

Nama : _______________________________ TAHUN : 2_____

Bahagian A
(20 markah)

Bulatkan jawapan yang betul.

1. Kakak moenggosok gigi menggunakan _________________.

A. air C. baldi
B. sabun D. berus

2. Abang Guang Hong membaca majalah Didik di____________.

A. Perpustakaan C. Pantai
B. Kedai D. Hospital

3. Puan Uma seorang guru. ______________ mengajar mata


pelajaran Bahasa Malaysia selama lima tahun.
A. Dia C. Baginda
B. Beliau D. Mereka
4. Anita suka bermain bola jaring. ___________ suka bermain di
padang.
A. Dia C. Mereka
B. Kami D. Saya

5. Ahmad membeli _________________ rumah banglo yang besar.


A. sebatang C. sebuah
B. sebiji D. seekor

6. Amira membaca surat khabar__________minum kopi.


A. sambil C. dan
1
B. atau D. dengan

7. Pada waktu malam,adik melihat bintang di ________ langit.


A. atas C. hadapan
B. bawah D. tepi

8. Pokok bunga mawar cantik ________________ berduri.


A. atau C. kerana
B. dan D. tetapi

9. Lampu isyarat terdiri ____________ warna merah, kuning dan hijau.

A. daripada C. di
B. ke D. kepada

10. Lorong itu dikhaskan _________________ pejalan kaki.

A. daripada C. dari
B. kepada D. ke

11. Di perpustakaan terdapat glob berbentuk ____________.

A. lurus C. bulat
B. segiempat D. segitiga

12. Vimala membeli sepasang baju tidur yang ________________.

A. lama C. awal
B. baharu D. lewat

2
13. Beg sekolah diletakkan di ______________ meja.

A. tepi C. dalam
B. atas D. hadapan

14. ____________________ wanita itu?

A. Bilakah C. Mengapakah
B. Apakah D. Siapakah

15. Ibu Amira sedang ____________________ baju.

A. menjemur C. menjahit
B. melipat D. menyusun

16. Bas sekolah ____________________ di hadapan sekolah.

A. berhenti C. bersabar
B. berlari D. berdisiplin

3
Baca petikan di bawah. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Haikal seorang anak tunggal. Dia tinggal bersama ibunya. Ayah Haikal

telah lama meninggal dunia. Namun begitu, Haikal tidak patah semangat.

Setiap hari, Haikal tidak lupa untuk belajar. Dia juga sering membantu

ibunya menyiram pokok bunga. Haikal gembira apabila dapat meringankan

beban ibunya. Haikal berjanji akan belajar bersungguh-sungguh untuk

membantu ibunya.

17. Berapa orangkah adik-beradik Haikal?


A. Dua orang C. Tiga orang
B. Tiada adik-beradik D. Empat orang

18. Haikal tinggal bersama siapa?


A. Neneknya C. Ibunya
B. Ayahnya D. Kawannya

19. Apakah perkara yang tidak dilupakan oleh Haikal?


A. Tidak lupa untuk bermain.
B. Tidak lupa untuk belajar.
C. Tidak lupa untuk tidur.
D. Tidak lupa untuk makan.

20. Mengapakah Haikal berasa gembira?


A. Kerana dapat belajar di sekolah.
B. Kerana dapat bermain bersama kawan-kawannya.
C. Kerana dapat meringankan beban ibunya.
D. Kerana dapat membantu kawannya.

______________________________________________________

4
Bahagian B
(30 markah)

Soalan 21

a. Isi tempat kosong dengan bandingan semacam yang betul.

i. Abang Ramu tinggi macam ______________.

ii. Badan nelayan itu kurus macam _____________.

iii. Suasana jeti di Pulau Pangkor riuh seperti _____________.

pasar galah lidi


( 3 markah )

b. Baca dan lengkapkan pantun.

i. Kayu dibelah di tepi rumah,


Di kantin sekolah sila _______________.
peraturan
ii. Buah kerdas daun saderi, berlari
Di dalam tandas jangan _______________. berhemah

iii. Mengail ikan guna joran,


Semasa bersukan patuhi _______________.
( 3 markah)
Soalan 22
Padankan simpulan bahasa dengan maksudnya.

Mengikuti langkah yang


a. Ringan tulang dilakukan oleh orang
terdahulu

5
b. Lipas kudung Rajin bekerja dan berusaha

c. Jejak langkah Membuat sesuatu kerja


dengan pantas

d. Ambil berat Hadiah atau oleh-oleh yang


dibawa semasa melawat
seseorang

e. Buah tangan Mengambil tahu atau prihatin


tentang sesuatu perkara

( 10 Markah )
Soalan 23
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat.

Puan Kamala seorang ________________________ . Beliau bekerja di


sebuah ____________________ di Kuala Lumpur. Beliau akan pergi ke
tempat kerja dengan menaiki sebuah _____________________. Puan
Kamala membantu ____________________ merawat pesakitnya. Puan
Kamala sangat mengambil berat tentang kesihatan pesakitnya.
Beliau selalu memberikan __________________ kepada pesakitnya.
Puan Kamala disukai oleh semua orang kerana dia seorang yang
baik hati.

hospital jururawat doktor kereta ubat

(5 markah)

6
Soalan 24
Baca teks di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Amira dan ibunya suka bersiar-siar di taman. Mereka sering


bersiar-siar pada waktu petang.
Pada suatu hari, Amira ternampak Guan Hong sedang bermain. Dia
bermain papan gelongsor. Dia bermain dengan berhati-hati supaya tidak
tercedera. Ibu Guang Hong sentiasa mengawasi Guan Hong agar
anaknya selamat.

a) Amira suka bersiar-siar di mana?


Amira suka bersiar-siar di __________________. (1 markah)

b) Amira bersiar-siar dengan siapa?


Amira bersiar-siar dengan ___________________. (1 markah)

c) Bilakah mereka sering bersiar-siar?


__________________________________________________
__________________________________________________
(2 markah)
d) Mengapakah Guan Hong bermain dengan berhati-hati?
__________________________________________________
__________________________________________________
(2 markah)

e) Nyatakan nilai yang terdapat dalam petikan.


__________________________________________________
(3 markah)

Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh

(Pn. Uma) (Pn. VasanthaMalar) (En.G.Gopal)


Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Besar

7
8

Anda mungkin juga menyukai