Anda di halaman 1dari 4

CONTOH PENULISAN BLANGKO LAMARAN

Cirebon,

Kepada :

PERIHAL : LAMARAN PEKERJAAN Yth. BUPATI CIREBON


d.a. PO BOX 100
di -
SUMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :
Dengan ini Saya menyampaikan permohonan lamaran pekerjaan kepada bapak
agar dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Sebagai bahan pertimbangan bapak, maka bersama ini Saya lampirkan :

1. Foto Copy Ijazah terakhir dan Transkip Nilai


yang syah, yang dikeluarkan dari Sekolah/Perguruan Tinggi yang terakreditasi
atau yang telah mendapat ijin operasional/penyelenggaraan dari DIRJEN DIKTI
DEPDIKNAS (pejabat yang berwenang), serta dilegalisir/disahkan oleh Pejabat
yang berwenang;
2. Surat Keterangan Sehat dari Dokter
Pemerintah ;
3. Pas photo terbaru ukuran 3 x 4 cm
berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Foto Copy Surat Keterangan Pencari Kerja
dari Dinas Tenaga Kerja (kartu kuning) sebanyak 1 (satu) lembar dilegalisir;
5. Menyertakan Amplop kosong untuk surat
balasan ukuran 11 x 28 cm 2 (dua) buah serta ditulis nama, alamat lengkap
pelamar disertai kode Pos yang dapat dijangkau oleh Pos, dimasukan dalam
berkas lamaran.
6. Surat Pernyataan sanggup ditempatkan
berdasarkan formasi penempatan yang telah disetujui oleh Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan tertera dalam
penguman ini di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon, serta sanggup tidak
akan mengajukan pindah/mutasi unit kerja dengan alasan apapun minimal
selama 10 (sepuluh) tahun ditulis dengan tinta hitam di atas materai 6.000;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
sebanyak 1 (satu) lembar.

Besar harapan Kami untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Demikian agar mnjadi maklum, atas perhatiannya Kami sampaikan terima
kasih.
Pelamar,
TIDAK PAKAI METERAI

CATATAN :
DIGANTI TULIS TANGAN HURUF BALOK,
TINTA HITAM KERTAS FOLIO BERGARIS TANPA MATERAI

CONTOH PENULISAN PADA AMPLOP


SURAT LAMARAN DAN SURAT BALASAN

PADA AMPLOP SURAT LAMARAN : UKURAN ± 25 Cm X 35 Cm

Kode Lamaran : ……
Nama : BOYAN, S.Kom
Pendidikan : S.1 Teknik Komputer
Jabatan : Tenaga Teknis – Pranata Komputer
Alamat : Jl. Abdi Negara IV No. 216 RT. 03/08
Kel. Tukmudal Kec. Sumber
Kab. Cirebon 45611

KEPADA
Yth. BUPATI CIREBON
PO BOX 100
SUMBER 45611

PADA AMPLOP SURAT BALASAN : UKURAN ± 11 Cm X 23 Cm

Perihal : Lamaran CPNS

KEPADA
Yth. BOYAN, S.Kom.
Jl. ABDI NEGARA IV NO. 216
RT. 03/08 KEL. TUKMUDAL KEC. SUMBER
KAB. CIREBON 45611
CONTOH SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat :
Pendidikan :

Apabila lulus dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cirebon tahun 2010, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bersedia melaksanakan tugas pada unit kerja sesuai formasi dalam pengumuman penyelenggaraan
seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon formasi tahun
2010.

2. Tidak akan meminta pindah dan tidak akan meminta


bantuan kepada siapapun untuk pindah; apapun alasannya, dari tempat Saya bekerja/bertugas.

3. Apabila Saya melanggar pernyataan Saya ini, Saya


bersedia dianggap mengundurkan diri dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan atau dinyatakan berhenti.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan Saya bersedia dituntut dimuka
pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah apabila dikemudian hari
terbukti Saya melanggar pernyataan ini.

………………,………………………………

Yang membuat pernyataan

Materai 6000
……………………………