Anda di halaman 1dari 7

REKAP PANITIA UAMBN 2016

NO PENYELENGGARA NOMOR SK KEPALA MADRASAH

1 MIS GUNUNG KAWUNG MI.10.06.2.118/PP.00.4/133/2016


2 MIS GUNUNG KAWUNG MI.10.06.2.118/PP.00.4/133/2016
3 MIS GUNUNG KAWUNG MI.10.06.2.118/PP.00.4/133/2016
4 MIS GUNUNG KAWUNG MI.10.06.2.118/PP.00.4/133/2016
5 MIS GUNUNG KAWUNG MI.10.06.2.118/PP.00.4/133/2016
SUSUNAN PANITIA
NAMA NIP
DADANG, S.Ag 196802212007101001
NANA SURYANA, S.Pd.I
SUSILAWATI, SE
IBAY BAYINAH, S.Pd.I
UUM ROHMATUL UMMAH, S.Pd.I
SUSUNAN PANITIA
PANGKAT GOLONGAN JABATAN PANITIA UAMBN
Kepala
Sekretaris
Bendahara
Anggota
Anggota
DAFTAR PEN
TAHUN P

NO PENYELENGGARA NO SK KEPALA MADRASAH

1 MIS GUNUNG KAWUNG MI.10.06.2.118/PP.00.4/133/2016


2 MIS GUNUNG KAWUNG MI.10.06.2.118/PP.00.4/133/2016
3 MIS GUNUNG KAWUNG MI.10.06.2.118/PP.00.4/133/2016
4 MIS GUNUNG KAWUNG MI.10.06.2.118/PP.00.4/133/2016
5 MIS GUNUNG KAWUNG MI.10.06.2.118/PP.00.4/133/2016
6 MIS GUNUNG KAWUNG MI.10.06.2.118/PP.00.4/133/2016
DAFTAR PENGAWAS RUANG UAMBN
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

PENGAWAS RUANG UAMBN


NAMA NIP PANGKAT/ GOLONGAN
UJANG ACEP, S.Ag
HAERUDIN, .Pd.I
RIDWAN FARID, S.Pd.I
ELI ASMARANI, S.Ag
NIA HASNIAWATI, S.Pd.I
E. SUMARTINI, S.Pd.I
S RUANG UAMBN
GURU MATA PELAJARAN TUGAS MENGAWAS/ RUANG